Praktiskais seminārs:

KĀ PAREIZI NOFORMĒT LĪGUMUS UN APRĒĶINĀT NODOKĻUS, IEVĒROJOT JAUNUMUS NORMATĪVAJOS AKTOS PAR DATU AIZSARDZĪBU, DARBA TIESĪBĀM, NODOKĻIEM UN GRĀMATVEDĪBU
 

Līgums mūsdienās ir viens no zināmākajiem darījumu veidiem, ar ko sastopamies gan darbā, gan kārtojot grāmatvedības jautājumus. Viens no svarīgākajiem līgumiem ir darba līgums, ar kuru mēs apstiprinām, ka darba devējs un darbinieks ir nodibinājuši savstarpējās darba tiesiskās attiecības. Ar to darbinieks apņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs — maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Neapšaubāmi, ka lielāko ietekmi uz līgumu noformēšanu ir atstājusi pērn spēkā stājusies Eiropas Savienības regula par personas datiem, kas apgrūtinājusi darbu arī grāmatvežiem.

Lai izglītotu grāmatvežus svarīgākajās niansēs par līgumiem, tiek rīkots īpašs seminārs “Kā pareizi noformēt līgumus un aprēķināt nodokļus, ievērojot jaunumus normatīvajos aktos par datu aizsardzību, darba tiesībām, nodokļiem un grāmatvedību”.

Semināra ietvaros tiks apskatīti tādi jautājumi kā personas dati un to apstrāde, dati grāmatvedības attaisnojuma dokumentos, līgumi, sensatīvi dati uzņēmumos un iestādēs, darba tiesības, nodokļu aprēķināšana un citas ne mazāk svarīgas tēmas.


Semināra norises laiks: no plkst. 14.30–18.00
Semināra norises vieta: Kr. Barona 34, Rīga (2. stāvs)
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN (standarta cena EUR 249 + PVN).


Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.

Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.SATURA IZKLĀSTS:

1) Datu aizsardzība saskaņā ar ES regulu.
 
 • ES regula par personas datiem, kas stājusies spēkā ar 25.05.2018., un tās ietekmē uz uzņēmuma darbību.
 • Kas ir personas dati?
 • Personas datu apstrādē iesaistītās personas, to pienākumi (kopumā).
 • Kas jāzina grāmatvedim / finanšu darbiniekam par personas datiem un to apstrādi – aprakstot kārtību. 
 • Dati grāmatvedības attaisnojuma dokumentos, reģistros.
 • Maksājuma uzdevumi, rēķini, pavadzīmes, kvītis, čeki u.c.
 • Dati par personālu.
 • Dati par klientu.
 • Līgumi.
 • Dalībnieku saraksti,  sapulču protokoli.
 • Balsošanas saraksti biedriem, dalībniekiem, politiķiem.
 • Dati sabiedriskajās attiecībās, žurnālistikā.
 • Sensitīvie dati uzņēmumos, iestādēs, biedrībās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, medicīnā, izmeklēšanas iestādēs, statistikā, zinātnē, arhīvos, kultūrā u.c.
 • Video novēršana, foto, filmas, ieraksti e-pastos, vēstules, informācija telefonā, mājas lapā, profilos, sociālajos tīklos.
 • Kas jāzina par personas datiem un to apstrādi - aprakstot kārtību.  
 • Kas jāzina par personas datiem reklamējot savus produktus / pakalpojumus citiem juridiskām un fiziskām personām - aprakstot kārtību.  
 • Kādi ir galvenie datu apstrādē piemērojamie principi.
 • Kādi ir datu apstrādei ir nepieciešami tiesiskie pamati.
 • Kādi ir pamatpienākumi un atbildība.
 • Kādas ir privātpersonas tiesības un kā tās nodrošināt.
 • Cik ilgi var glabāt datus.
 • Datu apstrādes noteikumi ārpus ES/EEZ.
 • Kad un kam nepieciešams datu aizsardzības speciālists.

2) Darba tiesības
 
 • Darba likumdošanas pamatprasības;
 • Darba tiesisko attiecību noformēšanas dokumenti;
 • Darba tiesisko attiecību nodibināšana;
 • Dokumentu saraksts par pieņemšanu darbā;
 • Darbiniekiem noteiktais pārbaudes laiks;
 • Darba vieta: stacionāra vai mobila;
 • Darba līguma izbeigšana;
 • Darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā;
 • Ārzemnieku nodarbināšana.

3) Nodokļi
 
 • VSAOI piemērošanas kārtība uzņēmuma līgumiem;
 • IIN aprēķināšanas kārtība piemēros uzņēmuma  līgumiem, kad persona ir un nav reģistrēta VID, kā saimnieciskās darbības veicēja;
 • VSAOI piemērošanas kārtība piemēros uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām.
 • Nodokļu aprēķināšanas piemēri autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām.

4) Grāmatvedība
 
 • Rekvizīti attaisnojuma dokumentos;
 • Dokumentu glabāšana, arhīvs;
 • Grāmatvedības metodika;
 • Grāmatvedības kontrole;
 • Pašizmaksas aprēķins;
 • Kopsavilkuma pārskats;
 • Darījumi bez darījuma apliecinoša dokumenta.Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
 


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]


 

Lai pieteiktos praktiskajam semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts