Intensīvais biznesa treniņš – meistarklase:

PATS SEV MĀRKETINGA SPECIĀLISTS

Mārketinga nozare ir viena no konkurējošākajām nozarēm gan Latvijā, gan pasaulē. Šajā jomā konkurence ir īpaši asa, tāpēc ikvienam ir būtiski sekot līdzi jaunākajām tendencēm un nepārtraukti uzlabot savas zināšanas. Tā ir vienīgā iespēja apsteigt savus konkurentus un piedāvāt radošus, aizraujošus risinājumus, kas spēs piesaistīt daudzu potenciālo klientu uzmanību.

Lai nodrošinātu veiksmīgu karjeras attīstību, ikvienam ir iespēja apmeklēt unikālu, vēl nebijušu intensīvo biznesa treniņu – meistarklasi “Pats sev mārketinga speciālists”, kas piedāvā pilnveidot zināšanas un uzlabot savas prasmes, panākot rezultatīvus pārdošanas risinājumus.

Liela vērība tiks pievērsta arī mārketinga un pārdošanas sinerģijai izciliem biznesa sasniegumiem.Semināra norises laiks: pēc pieprasījuma

Apmācību iespējas:
 
E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.Apmācību organizators: Praktiskā mārketinga akadēmija. Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību klātienes apmācībās tiek izsniegta "Praktiskā mārketinga akadēmija" apliecība drukātā formātā, bet neklātienes un tiešsaistes dalībniekiem – elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 “Praktiskā Mārketinga Akadēmija”
ir mārketinga un komunikācijas zinību speciālistu apmācības izglītības centrs, kas veidots efektīvāko mārketinga aktivitāšu apzināšanai. Darba gaitā tiek meklēti dažādu biznesa nozaru efektīvākie mārketinga veidi, kā arī tos ietekmējošie faktori, lai piedāvātu uzņēmumiem un jomas speciālistiem skaidru izpratni par mārketinga jomas izmaiņām un Latvijas specifikāciju. Programmā var iesaistīties jebkurš uzņēmums, kas vēlas vienlaikus sniegt ieguldījumu mārketinga jomas attīstībā Latvijā, kā arī iegūt vērtīgu informāciju sava uzņēmuma mārketinga aktivitāšu plānošanai un realizācijai.Dr. oec, lektore Iveta Liniņa


Mārketings un tirdzniecības vadība programmu direktore ar vairāk nekā divdesmit gadu praktisko pieredzi pārdošanas un mārketinga vadībā. Vada studiju kursus mārketingā un pārdošanas vadībā. Lektore un praktizējoša konsultante mārketinga un pārdošanas jautājumos. Latvijas Ekonomistu asociācijas, Latvijas Tiešā mārketinga asociācijas un Latvijas Tirgotāju asociācijas biedre.
Programmas apraksts:

Tikai efektīvākie mārketinga instrumenti:

 

 • Mārketinga darbības galvenie principi;
 • Mārketinga darbības veidi - paņēmieni, instrumenti;
 • Tirgus izpēte un mārketinga pētījumu vadīšana, segmentēšana;
 • Produkta un uzņēmuma pozīcijas nostiprināšana tirgū - pozicionēšanas stratēģijas nozīme;
 • Klientorientētu attiecību vadīšana.
 • Mārketinga komunikācijas nepieciešamība un galvenie elementi;
 • Mārketinga sistēmas komunikatīvie līdzekļi.

Tikai rezultatīvākie pārdošanas risinājumi:
 
 • Efektīvāko pārdošanas stratēģiju un elementu kopums;
 • Pārdošanas procesu izveide un sakārtošana;
 • Produkta vai pakalpojuma unikalitāte;
 • Faktori, kas nodrošina pārdevēju rezultivitāti.
 • Pārdošanas veidi un to loma jaunu klientu piesaistē un apkalpošanā;
 • Produkta, pakalpojuma veiksmīgas prezentācijas svarīgākie elementi;
 • Pārdošanas stratēģijas elastība veiksmīgai pārdošanai.

Mārketinga un pārdošanas sinerģija izciliem biznesa sasniegumiem:
 
 • Pārdošanas procesa posmi un mārketinga integrācija tajos;
 • Mārketinga saistība ar uzņēmuma zīmolu un pārdevēja personību;
 • Uzņēmuma tēls, reputācija, imidžs;
 • Pārdošanas procesa kvalitātes nodrošināšana.
 • Mārketinga komunikācija un noieta veicināšana;
 • Ģenerālās klientu plūsmas formēšana;
 • Kā izmantot preces un pakalpojumus mārketingā?
 • Komunikācija un mārketings – kas svarīgāks?
 • Klasisko reklāmas modeļu neefektivitātes cēloņi;
 • Netradicionālā mārketinga instrumenti un to iesaiste pārdošanas procesos;
 • Pārdošanas mehānismu saskaņošana ar cilvēku paradumiem;
 • Situācijai atbilstošu informācijas nodošanas kanālu izvēle un pielietošana.  

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


Praktiskā mārketinga akadēmija
Tālrunis: 25922672
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos biznesa treniņam "Pats sev mārketinga speciālists", lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts