7 praktisko pašattīstības meistarklašu cikls:

CILVĒKA SPĒJĀM NAV ROBEŽU.
KĀ KĻŪT PAR SUPERCILVĒKU?


 

Cilvēka personības izaugsme ir process mūža garumā. Pilnveidojot savu personību, mēs attīstam arī savu potenciālu un radošumu, kas noder gan individuālā līmenī, gan arī veidojot efektīvu komandu. Jo personības izaugme ir svarīga ne tikai karjeras veidošanai un dzīves mērķu sasniegšanai, bet arīdzan savstarpējo attiecību veidošanai.

7 praktisko pašattīstības meistarklašu ciklā “Cilvēka spējām nav robežu. Kā kļūt par supercilvēku?” ikvienam būs iespēja attīstīt un pilnveidot savu personību, apgūstot pašregulāciju, uzlabojot enerģijas plūsmu un celt tās līmeni, uzlabojot imunitāti, sākt izmantot savas zemapziņas potenciālu radošumam un savu mērķu sasniegšanā, kā arī dziļāk izprast savu būtību un atklāt savus talantus un potenciālu, un sākt to realizēt.

Cilvēka dzīve visā tās garumā ir nepārtrauktā attīstībā – mēs sasniedzam vienu mērķi, izvirzām nākamo. Pašattīstības meistarklašu cikls būs noderīgs ikvienam, kurš vēlas strādāt pie savu spēju attīstības.Apmācību norises laiks: 17. oktobris, 24. oktobris, 31. oktobris, 7. novembris, 21. novembris plkst. 18:00–21:00
Apmācību norises vieta: Rīgā, Kr. Barona ielā 34, 2. stāvā
Apmācību organizators: "Rīgas Psiholoģijas skola"

Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 299,- (standarta semināra cena EUR 799,-) vai, piesakoties jebkurai meistarklasei atsevišķi – tikai EUR 99!
 MĀCĪBU VADĪTĀJS:
 Jānis Roze Dr.psych. pretendents, 16 gadu pieredze psiholoģijas pasniegšanā (RPIVA; Turība; RISEBA). Aizraušanās ar pašattīstības tēmām (joga, meditācijas, apzinātie sapņi, utt.) aizsākās 80-to gadu beigās Pēterburgā. Aizstāvot maģistra darbu psiholoģijā (1997 gads) par apzinātību, sāk vadīt seminārus cilvēka attīstībā. Emocionālā intelekta izpēte tika uzsākta 2004. disertācijas ietvaros un 2017. g. tika izveidota mūsdienīga aptauja, iekļaujot tajā svarīgākos emocionālā intelekta komponentus. Pasniedzot psiholoģu, sevišķi kognitīvo, Jānis Roze dod iespēju klausītājiem dziļāk izprast cilvēka attīstību un atlasīt vispiemērotākos vingrinājumus šīm meistarklasēm."Rīgas Psiholoģijas skola” dibināta, lai uzņēmuma pārstāvjiem sniegtu iespēju apgūt zināšanas, kā biznesa attīstīšanā veiksmīgāk pielietot ar psiholoģiju saistītās iespējas. “Rīgas Psiholoģijas skolas” rīkotajos semināros tiek sniegti profesionāļu padomi par tādām tēmām, kā darbinieku motivācija, biznesa komunikācijas prasmes un citām tēmām. Semināru mērķauditorija ir kompāniju vadītāji un uzņēmumu personāla daļas speciālisti, tomēr tiem var pieteikties jebkurš interesents.

 
MEISTARKLAŠU CIKLS IR PIEMĒROTS JUMS, JA:
 
- ir vēlme izprast cilvēka spēju attīstību no zinātniskā viedokļa,
- ja gribat izprast attīstības paņēmienu iedarbību fizioloģijas un psiholoģijas līmenī,  
- ir vēlme uzsākt savus spēju attīstību, bet nepietiek laika,
- pielietojat vingrinājumus, bet nav pārliecības, ka tie ir efektīvākie,
- izmēģinājāt visdažādākās pieejas, bet nevarat apstāties pie savas, 
- zināt atsevišķus vingrinājumus, bet saprotat, ka spēju attīstībai jāpieiet kompleksi un daudzpusīgi,
- jūtat, ka Jums ir talanti, bet ikdienā tos nesanāk realizēt. 
 
KO IEGŪSIET MEISTARKLASĒS – zinoša un pieredzējuša pasniedzēja vadībā varēsiet:
 
- apgūt pašregulāciju, kas palīdzēs uzkrāt enerģiju no stresa, pārvarēt grūtības un noskaņoties vajadzīgam sniegumam;
- uzlabot enerģijas plūsmu un celt tās līmeni, uzlabojot imunitāti, kas ļaus starot no enerģijas pārpilnības un dzīvesprieka;
- sākt izmantot savas zemapziņas potenciālu radošumam un savu mērķu sasniegšanā;
- dziļāk izprast savu būtību un iekšējo pasauli, labāk saprast, ko vēlas no dzīves;
- atklāt savus talantus un potenciālu, un sākt to realizēt, dzīvojot pilnvērtīgāk un pārticīgāk;
- attīstīt savu intuīciju, spējot ieplānot un noteikt sev piemērotāko darbības virzienu radošumam un savu mērķu sasniegšanai. 

Meistarklasēs sev piemērotās zināšanas un vingrinājumus atradīs ikviens – gan iesācēji, gan tie, kuriem ir jau pieredze cilvēka spēju attīstībā.

DARBA METODES
 
Testi semināros palīdzēs labāk izzināt savas stiprās un vājās puses, nospraust savas attīstības virzienus nākotnē. Piesakoties meistarklasei, tās dalībnieki saņems saiti uz interneta vietni, kurā varēs aizpildīt testus. Aizpildot testus, dalībniekiem būs jāizdomā savs šifrs (vārds vai skaitļu kombinācija), kuru tikai jūs atpazīsiet semināra laikā, paliekot anonīmi. 
Meistarklasēs tiek izmantota integrāla (daudzpusīga) pieeja, kas apvieno psiholoģiju, psiho-fizioloģiju un transpersonālo psiholoģiju, un tiek izmantoti pārbaudīti paņēmieni: vingrinājumu sinerģiskums (vingrinājumi papildina viens otru), vingrinājumu sadalīšana elementos, kas atvieglo to apgūšanu, zinātnes atsauces, vingrinājumu pakāpeniskums ar laika atstarpi apgūtā nostiprināšanai. 

 

1. Meistarklase: KAS ES ESMU? ĪSTENAIS "ES" UN POZITĪVA PAŠUZTVERE, DOMAS SPĒKS, GARĪGUMS
 
Pirms nodarbības nepieciešams aizpildīt Emocionālā intelekta un Garīgā intelekta testus! 
Senās Grieķijas tempļos virs ieejas bija iekalts uzraksts: “Izzini sevi”. Jau tajos laikos zināja, ka sevis izpratne sniedz dziļāku integritātes izjūtu.
Integritāte palīdz izprast, ko tieši cilvēks vēlas panākt dzīvē, kā mazināt atkarību no citu viedokļa.
Meistarklases dalībnieki iepazīs savas personības dziļākos slāņus, vērtību sistēmu, pietuvojoties savam īstenajam “Es”, saprotot tā atšķirību no “Ego”.
 
Saturā:
 
 • Ko nozīmē “garīgā attīstība”.
 • Metožu izvēle atkarībā no attīstības līmeņa.
 • Cilvēka spējas – kā sasniegt un ko saka zinātne.
 • Garīgā intelekta līmeņa noteikšana.
 • Sajust savas enerģijas plūsmu.
 • Garīgais intelekts un sava īstenā “Es” atklāšana.
 • Cilvēka personības slāņi un “Es” dažādība.
 • Pašvērtējuma iespējamā negatīvā ietekme uz cilvēka kognitīvajām spējām un psihi.
 • Kā veidot attiecības, lai tajās nebūtu ne pakļautības, ne atkarības, ne uzkundzēšanās utt.
 • Kā mainīt sevi bez iekšējās pretestības un ar prieku.


Plašāka informācija par meistarklasi un pieteikuma forma:  http://registreties.lv/domas-speks


 
2. Meistarklase (17.10.2019): SAVU TALANTU MEKLĒJUMOS – TO NOTEIKŠANA UN ATTĪSTĪBA​
 
Daudzi cilvēki vēlas noskaidrot savas spējas un talantus, lai, pielietojot tos, viņu dzīve piedzīvotu „uzrāvienu” – kļūtu pilnvērtīgāka, radošāka un mērķtiecīgāka. Talantu attīstībai ir svarīgs trīs faktoru savienojums: savu spēju un talantu apzināšanās; motivācija attīstīties; situācija, kurā talants var izpausties. Šajā intensīvajā nodarbībā tās dalībniekiem būs iespēja piestrādāt pie minētajiem un citiem faktoriem. 
 
Saturā:
 
 • Vai ar talantu piedzimst, vai to var attīstīt jebkurš? 
 • Izpratne par talantu no psiholoģijas zinātnes un prakses viedokļa. 
 • Faktori, kas traucē cilvēkiem realizēt savus talantus.
 • Savu talantu un spēju noteikšana.
 • Talantu attīstības paņēmieni.
 • Kā uzsākt savu talantu pielietošanu dzīvē.

Plašāka informācija par meistarklasi un pieteikuma forma:  http://registreties.lv/talantu-attistiba

 
3. Meistarklase (24.10.2019): EMOCIONĀLAIS INTELEKTS JEB EQ – KĀ TO NOTEIKT UN PILNVEIDOT KATRU DIENU​
 
Emocionālais intelekts ir svarīgs ģimenē un darba vidē. Cilvēkiem ar augstāku emocionālo intelektu nenoliedzami ir vairākas priekšrocības:
 
 • ir labākas saskarsmes spējas, ir efektīvāki pārrunās, labi risina konfliktus utt.; 
 • iekšējā pasaule ir sakārtotāka, labāk regulē savu psihi, lai panāktu vajadzīgo noskaņojumu sniegumam (Sim, Bang, 2015), ir zemāks stresa līmenis, augstāka apmierinātība ar dzīvi;
 • komandā – labāk sadarbojas un saliedē (Wang & Huang, 2009), ir labāki līderi (Sax et al., 2015), iedvesmo un emocionāli aizrauj apkārtējos – kolēģus, padotos. 
   
Praktiskā semināra dalībnieki varēs noteikt savu emocionālā intelekta līmeni ar jaunu aptauju (J.Roze, 2017), kas ir pārbaudīta zinātniskajos un praktiskajos pētījumos (piemēram, vadītāju emocionālā intelekta saistība ar psiholoģisko klimatu kolektīvā; darbinieku atlasē – kandidāti ar augstāku emocionālo intelektu ātrāk un veiksmīgāk iekļaujas kolektīvā). Jaunās aptaujas skalas: Emocionālā stabilitāte, Komunikācijas spējas; Emociju izmantošana sniegumam; Pozitīva pašuztvere; Spēja citus emocionāli aizraut. Citas skalas: Emociju apzināšanās; Problēmu risināšana; Neatkarība; Optimisms; Empātija; Pašaktualizācija līmenis; Pašregulācija; Stresa vadība; Sociālā atbildība; Laimes izjūta; Asertivitāte; Realitātes izjūta.
 
Ieguvumi:
 
 • Noteiksiet savu emocionālā intelekta līmeni – savas spēcīgās puses un virzienus, ko varētu attīstīt.
 • Sava emocionālā intelekta attīstības plāna izstrāde.
 • Gūsiet izpratni par sevis regulēšanas paņēmieniem.
 • Izpratīsiet dziļāk, kā emocijas var veicināt pašmotivāciju un sniegumu. 
 • Apgūsiet paņēmienus, kas palīdz izprast citu cilvēku emocijas.
 • Paņēmieni, kas palīdz pārvaldīt negatīvās emocijas un destruktīvu uzvedību.
 • Iepazīsieties, kā emocionālais intelekts var celt sadarbības kvalitāti komandā.
 • Izpratīsiet, kā emocionālais intelekts var celt elastību reaģēšanā, kas palīdz mazināt stresa līmeni, celt cilvēka līderības kvalitātes, efektivitāti pārrunās utt.
   
Saturā:
 
1. Emocionālais intelekts 

 

 • Emocionālā intelekta struktūra.
 • Emocionālais intelekts sevis pārvaldīšanai.
 • Noskaņojuma radīšana sniegumam. Piemēri un paņēmieni.

 

2. Emocionālā intelekta attīstība

 

 • Sava emocionālā intelekta stipro un vājo pušu noskaidrošana.  
 • Šķēršļi, kas traucē emocionālā intelekta attīstībā.
 • Sava emocionālā intelekta attīstības plāna izstrāde. 

 

3. Emocionālais intelekts darba vidē

 

 • Darbības, kas ceļ komandas kopīgo emocionālā intelekta līmeni.
 • Emocionālais intelekts kā vadības rīks.
 • Emocionālā intelekta pielietošana pārrunās un pārdošanas procesā.
 • Emocionālā intelekta izmantošana komandas darba un grupas dinamikas uzlabošanā.
 • Emocionālā intelekta pielietošana saskarsmē ar problemātiskajiem cilvēkiem (kolēģiem, klientiem utt.).


Plašāka informācija par meistarklasi un pieteikuma forma: http://registreties.lv/emocionala-intelekta-noteiksana  
 

4. Meistarklase (31.10.2019): KĀ INTUĪCIJA UN RADOŠUMS VAR PALĪDZĒT SASNIEGT MĒRĶUS
 
Pirms šīs nodarbības nepieciešams aizpildīt Emocionālā un Garīgā intelektu testus (nav nepieciešams, ja to veicāt pirmajā meistarklasē). Izmantojot zemapziņas potenciālu, cilvēks bieži spēj rast atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, kļūst radošs, sasniedz neiespējamus, neiedomājamus mērķus – tie tiek sasniegti it kā paši no sevis, labvēlīgi sakrītot apstākļiem. Zemapziņas spēkam piedēvē daudzus atklājumus (piem., Mendeļejeva tabula, šujmašīnas adata utt.).
 
Saturā:
 
 • Domu spēks un intuīcija zinātnes skatījumā.
 • Intuīcija un zemapziņas potenciāla izmantošana.
 • Radošuma instrumenti.
 • Intuīcijas izmantošana radošu ideju izveidošanā.
 • Radošums, specializējoties jaunu produktu izveidei.
 • Domas spēka un intuīcijas izmantošana savu mērķu sasniegšanā.


Plašāka informācija par meistarklasi un pieteikuma forma: http://registreties.lv/intuicija-radosumam

 

5. Meistarklase  (07.11.2019): SAVA NOSKAŅOJUMA PAVĒLNIEKS – PAŠREGULĀCIJA UN NOSKAŅOJUMS PĒC VAJADZĪBAS​
 
Apgūstot pašregulāciju, cilvēks iemācās rast nepieciešamo noskaņojumu un mobilizē nepieciešamo enerģiju mērķu sasniegšanai, spēj jebkuru darbu veikt ar prieku, spēj regulēt stresa līmeni. 
 
Saturā:
 
 • Kas ietekmē pašregulācijas spējas?
 • Pašregulācija un noskaņošanās.
 • Noskaņošanās sniegumam – viegli un ātri!
 • Paņēmieni pašregulācijas attīstībai un pielietošanai.
 • Meditāciju veidi un to izvēle atbilstoši mērķiem.
 • Meditācijas pielietošana prāta spēju, garīga līdzsvara, sevis izpratnes utt., attīstībā.

Plašāka informācija par meistarklasi un pieteikuma forma: http://registreties.lv/pasregulacija


 
6. Meistarklase (14.11.2019)APZINĀTIE SAPŅI – DZIĻĀKAIS VEIDS SEVIS IZPRATNEI UN PAŠIZAUGSMEI ​
 
Dzīves pagrieziens, kas mainīja visu, pilnīgi jauna dzīves kvalitāte – šādi cilvēki raksturo savu pieredzi ar apzinātajiem sapņiem. Uz visu mūžu viņi atcerēsies sajūtu pārpilnību un sajūsmu par lidojumu apzinātajā sapnī, par to, cik tas ir reālistiski. Ieguvumi no apzinātajiem sapņiem ir ne tikai pozitīvās emocijas, bet arī ieguvumi visai cilvēka nomoda dzīvei – veselībai, sevis izzināšanai utt.:
 
 • viss, ko varētu dot meditācija, bet daudz spēcīgāk, jo miegā saskare ar savu psihi ir ciešāka;
 • papildus laiks dzīvei, racionāli izmantojot tās trešdaļu, ko noguļam;
 • izmēģināt to, kas nav iespējams “reālajā” pasaulē;
 • uzlabot atmiņu un radošumu;
 • mazināt spriedzi un bailes;
 • izcelt vajadzīgo informāciju no zemapziņas, piemēram, kaut ko sen aizmirsto;
 • attīstīt spējas un gūt jaunu pieredzi sfērās, kurās jūtaties nedrošs ikdienas dzīvē;
 • gūt saskarsmi ar savu garīgo pusi, vairāk to izprotot.
 
Saturā:
 • Apzinātie sapņi, definīcija un izskaidrojums no zinātniskā viedokļa.
 • Drošības pasākumi, kas nepieciešami, praktizējot apzinātos sapņus.
 • Ko ir iespējams darīt apzinātajos sapņos un kādi ir ieguvumi fiziskai un psiholoģiskai veselībai, kā arī sevis izpratnei, pašattīstībai.
 • Paņēmienu kopums, kas palīdz viegli un ātri ienākt apzinātos sapņos.
 • Kā pārbaudīt – vai esmu sapnī.
 • Paņēmieni, kas palīdz noturēties apzinātajā sapnī.

Plašāka informācija par meistarklasi un pieteikuma forma: http://registreties.lv/apzinatie-sapni


7. Meistarklase: VIENMĒR ENERĢIJAS PILNS! KĀ UZKRĀT ENERĢIJU VESELĪGAI UN AKTĪVAI DZĪVEI​
 
Kad cilvēka organisms ir enerģijas pilns, uzlabojas gan veselība, gan sociālās dzīves kvalitāte, uzlabojas imūnās sistēmas darbība, organisms ātrāk atjaunojas pēc slodzes, palēninās novecošanas procesi. Šajā nodarbībā mēs pievērsīsimies dažādiem paņēmieniem enerģijas uzkrāšanā un noturēšanā, kas dos iespēju mundrumu un dzīvesprieku uzturēt ilgāk, pietiekami aktīvi, pat smagi strādājot. Jau nodarbības laikā, veicot vingrinājumus, būs iespēja izjust enerģijas pieplūdumu.
 
Saturā:
 
 • Kāpēc zūd enerģija un kā to novērst?
 • Enerģijas uzkrāšanas un noturēšanas veidi un paņēmieni.
 • Zinātnes skatījums uz enerģiju un enerģijas kanāliem.
 • Elpošanas paņēmieni, kas palīdz enerģijas uzkrāšanai – labākais no Prānajāmas u.c. elpošanas sistēmām.
 • Jogas paņēmieni un pozas enerģijas kanālu aktivizēšanai.
 • Sevis ārstēšana ar enerģiju.
 • Meditācijas, kas palīdz enerģijas uzkrāšanai.
 • Cigun paņēmieni enerģijas uzkrāšanai un noturēšanai.
 • Enerģija un norūdīšanās – kā vairs neslimot.


Plašāka informācija par meistarklasi un pieteikuma forma: http://registreties.lv/energijas-uzkrasanas-panemieni


 
 

Apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Rīgas Psiholoģijas skola" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes. 

Kontaktinformācija:
Rīgas Psiholoģijas skola
Tālrunis 28487618
e-pasts [email protected]
 
 

Lai pieteiktos 7 meistarklašu ciklam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts