MĒRĶU SASNIEGŠANAS MEISTARKLASE
 

Lieli un mazi mērķi var būt atspēriena punkts panākumiem, taču svarīgs ir arī veids, kā mēs tos uzstādām, jo tas var ietekmēt mērķu sasniegšanu. Nereti vien gan mums ir sarežģīti precīzi uzstādīt un īstenot savus mērķus, jo mērķu uzstādīšana ir cieši saistīta ne tikai ar laika plānošanu, problēmu risināšanu, konkrētiem soļiem, kas jāveic, lai sasniegtu mērķi, bet arī mūsu pašu motivāciju, spēju pārvērst savu redzējumu par nākotni realitāti.

Lai sniegtu palīdzētu ikvienam no mums sasniegt savus mērķus, būs iespēja apmeklēt īpašu semināru “Mērķu sasniegšanas meistarklase”, kas sniegs vērtīgus padomus, stratēģijas un plašākas zināšanas par to, kā veiksmīgi sasniegt mērķus.

Mērķu noteikšanas process palīdz izvēlēties, kur dzīvē vēlaties doties. Precīzi zinot, ko vēlaties sasniegt, jūs zināt, kur jums jākoncentrē pūles. Mērķu noteikšana sniedz ilgtermiņa redzējumu un īstermiņa motivāciju. Tas koncentrējas uz zināšanu apguvi un palīdz organizēt savu laiku un resursus. Par to un vēl vairāk būs iespēja uzzināt mērķu sasniegšanas meistarklasē, kas sniegs iespēju uzzināt aktuālāko, svarīgāko informāciju par mērķu un pašmotivācijas nozīmi uz indivīda dzīves kvalitāti. Semināra ietvaros tiks apskatītas sakarības starp sapņiem, mērķiem, plāniem, un to realizāciju, kā arī skaidrot, kā precīzi noformulēt mērķi un kā tas palīdz tos realizēt. Tiks aplūkoti arī mērķu veidi, SMART mērķu tehnika, motivācijas nozīme, kā arī sniegti vērtīgi ieteikumi tehnikas mērķu sasniegšanai. 

Semināra norises laiks: 27. februārī, plkst. 10:00 - 12:30

 
E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – bez maksas.

 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 

Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu.  
 SEMINĀRA PROGRAMMĀ:Nodarbības mērķis:

Sniegt informāciju par mērķu un pašmotivācijas nozīme uz indivīda dzīves kvalitāti

Galvenās satura vadlīnijas:
• 
Sakarības starp sapņiem, mērķiem, plāniem, un to realizāciju.
• Sapnis vai mērķis, kas izšķir atšķirību un nosaka rezultatīvu darbību.
• Precīza mērķa noformulēšanas nozīme un realizēšana
• Gatavība pārmaiņām un kāpēc tas ir nozīmīgi?
• Mērķu veidi: Īstermiņa un ilgtermiņa, individuālie, grupas, sabiedrības u.c.
• Kas ir SMART mērķu sasniegšanas tehnika
• Motivācijas uzturēšana un nozīme.
• Ceļš un mērķi un tā procesa nozīme.
• Ieteikumi un tehnikas mērķu sasniegšanai.

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Personāla vadītāju kluba biedrs