Aktuāls grāmatvedības seminārs

Aktuālās darba likumdošanas prasības uzņēmumiem un iestādēm t.sk. neskaidrās un likumā neparedzētās situācijas 
 
Ikviena uzņēmējdarbība iet ciešā sasaistē arī ar darba likumdošanu. Noslēdzot jaunas darba attiecības, skaidrs, ka abām pusēm – gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem jāpārzina atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Tā, piemēram, kam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu? Kā nosaka pārbaudes laiku un darba termiņu? Kādas ir darbinieku tiesības saņemt piemaksu par darbu īpašos apstākļos? Vai darbiniekam ir tiesības prasīt savu izdevumu atlīdzināšanu? Uz šiem un virkni citiem jautājumiem atbildes sniegs seminārs “Neskaidro situāciju jautājumi darba likumdošanā uzņēmumiem un iestādēm. Praktiski padomi, normatīvos aktos neparedzēto situācijas risinājumi, veidlapu paraugi".

Semināra ietvaros tiks skatīti arī tādi jautājumi kā darba laika uzskaite, vidējās izpeļņas aprēķins, atvaļinājuma piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība, nodokļu aprēķināšana uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām utt.

 


Semināra norises laiks: 31. maijā no plkst. 10.00–13.00 

 

Reģistrācijas iespējas dalībai seminārā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli.
Dalības maksa – tikai EUR 79,-

Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 

Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība  elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 
 


Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

1.Darba līguma noslēgšanas ieteikumi:

-Darba likumdošanas pamatprasības;
-Darba tiesisko attiecību noformēšanas dokumenti;
-Darba tiesisko attiecību nodibināšana;
-Dokumentu saraksts par pieņemšanu darbā;
-Darbiniekiem noteiktais pārbaudes laiks;
-Darba vieta: stacionāra vai mobila;
-Darba līguma izbeigšana;
-Darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā;
-Ārzemnieku nodarbināšana.


2. Pareiza darba laika uzskaite un to organizācija grāmatvedībā:

-Normālais darba laiks; nepilnais darba laiks; virsstundu, nakts, maiņu darbs;  summētā darba laika uzskaite; darbs svētku dienās;
-Virsstundu darbu aizstāšana ar apmaksātu atpūtu;
-Stundas likmes aprēķināšana, ja darbiniekam ir noteikta mēnešalga;
-Gadījumi, kad darbinieka pārtraukums ieskaitāms darba laikā;
-Kompensācija par neizmantoto papildatvaļinājumu, darba tiesiskās attiecību pārtraukšanas gadījumā.


3. Vidējās izpeļņas aprēķins:

-Stundas vidējā izpeļņa;
-Dienas vidējā izpeļņa;
-Mēneša vidējā izpeļņa;
-Vidējas izpeļņas aprēķināšana, ja ir summētais un nepilns darba laiks.


4. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība:

-Ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārējie noteikumi;
-Atvaļinājuma naudas aprēķināšana;
-Mācību atvaļinājums;
-Svētku dienas atvaļinājuma naudas aprēķinā.


5. Nodokļu aprēķināšana uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām:

-VSAOI piemērošanas kārtība uzņēmuma līgumiem;
-IIN aprēķināšanas kārtība piemēros uzņēmuma  līgumiem, kad persona ir un nav reģistrēta VID, kā saimnieciskās darbības veicēja;
-VSAOI piemērošanas kārtība piemēros uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām.
-Nodokļu aprēķināšanas piemēri autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām.
 

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits