Kvalifikācijas celšanas un prasmju pilnveidošanas kurss vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem –
 

NO VADĪTĀJA PAR LĪDERI!

 

"Vai cilvēks, kurš sevi sauc par vadītāju, patiesi ir īstais cilvēks pareizajā vietā?" Šāds jautājums kļūst arvien aktuālāks, apjaušot, ka vadītājs ir tas, kurš atbild ne tikai par savu, bet arī par savu padoto darbu. Ikviens zina, cik svarīgi ir būt līderim, kurš spēj motivēt darbiniekus un kura viedoklī ieklausās, jo tikai tā iespējams strādāt pie uzņēmuma dinamiskas attīstības un sasniegt vairāk. Ikvienam mūsdienās ir iespēja kļūt par līderi – pat tad, ja līdz šim licies, ka saskarsme ar personālu vai klientiem liek piepūlēties.

Lai palīdzētu ikvienam vadītājam kļūt par līderi, tiek organizēts kvalifikācijas celšanas un prasmju pilnveidošanas kurss vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem – "NO VADĪTĀJA PAR LĪDERI!”

Tā ir iespēja iegūt jaunas, aktuālas zināšanas un pilnveidoties, iegūstot vērtīgas prasmes, ko pēc tam varētu uzreiz pielietot ikdienas darbā. Apmācībās tiks apskatītas tādas tēmas kā komandas darbs, darbinieku atlase, iedvesmošana un motivēšana, vadītāja un komandas sadarbība, komunikācijas barjeras un vadītprasme.
Apmācību norises laiks: 13. decembris, 20. decembris, 27. decembrī no plkst. 14.00–18.00


Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms. Cenā iekļauti apmācību materiāli.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN.

 
Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"

Par dalību apmācībās tiek izsniegta "Biznesa Akadēmija" apliecība.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.


Apmācību lektore – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 
SATURA IZKLĀSTS:

Pirmā diena:
 
Komandas darba mūsdienu izpratne
Nepieciešamo darbinieku atlases un piesaistes kanāli. “Domā kā es, dari kā es” – princips.
Augsti efektīvas komandas veidošanas principi. 
Iedvesmošana un motivēšana.
Organizācijas intereses kā prioritāra apziņas forma.
 
Otrā diena:
 
Vadītāja un komandas sadarbība.
Vadītāja atbildības pakāpes un lēmumu pieņemšanas distance.
Kas ir pārmaiņu vadība.
Komunikācijas nepieciešamība un atgriezeniskā saite. Komunikācijas barjeras.
Efektīva saskarsme un komunikācija. Stresa vadība.

Trešā diena:
 
Labākais vadītājs un labākais līderis.
Vadītāja nozīmes komandas darbā paaugstināšana.
Darbinieku lojalitātes nozīme.
Jēdzieni “vadītājs” un “līderis”. Profesionālie sasniegumi un vadītprasmes,  līderība. 
Mans individuālais līdera (vadītāja) portrets. 
Personiskās efektivitātes paaugstināšana un praktizēšana.
 
Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 

Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos kvalifikācijas celšanas un prasmju pilnveidošanas kursam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts