Intensīvais pārdošanas apmācību kurss
MŪSDIENĪGA UN VEIKSMĪGA PĀRDEVĒJA
PANĀKUMU ATSLĒGA


 
Uzņēmumā ienāk jauni klientu apkalpošanas un pārdošanas daļas darbinieki, kā arī strādā ilggadīgais pārdevēju kodols. Reizēm tas ir pārdevējs un tirdzniecības vadītājs vienā personā, reizēm tas ir liels departaments. Veiksmīgai biznesa attīstībai nepieciešams uzturēt pārdošanas procesa nepārtrauktību, tajā pat laikā nodrošinot vienotu izpratni par būtiskiem elementiem darbā ar pircējiem, klientiem, darbam pašiem ar sevi. Regulāra zināšanu atjaunošana, jaunu prasmju iegūšana kā arī informācija par klientu uzvedības maiņu kļūst ne tikai par ikdienas darba izšķirošo ieroci konkurētspējas noturēšanai tirgū, bet arī par lojālu darbinieku piesaistīšanas un saglabāšanas motivatoru.

Tieši darbinieks ir kļuvis par vienu no diviem unikālajiem faktoriem ikvienā uzņēmumā. Pirmie un lielāko peļņu gūst tie pakalpojumu sniedzēji un preču (produktu) pārdevēji, kuri efektīvi lieto šos resursus. Ne vienmēr ikdienas biznesā iesaistītiem reģionāliem, un cita līmeņa vadītājiem ir tik daudz brīva laika, lai apmācītu visus kolēģus.

Tāpat arī uzņēmumi bieži saskaras ar dilemmu - koncentrēties uz jaunu klientu piesaisti, tādējādi vairāk strādājot uz apgrozījuma pieaugumu, vai arī stimulēt jau esošo klientu radīto apgrozījumu un šādā veidā palielināt peļņas apjomu. Vairāms gadījumu uzņēmumi cenšas palielināt apgrozījumu uz jaunu klientu rēķina, jo uzskata, ka jauni klienti nodrošinās lielāku peļņu, taču, vai tiešām viss, kas iespējams, jau paņemts no esošajiem klientiem?

Bieži vien esošie klienti gadiem ilgi izmanto vienu pakalpojumu un nemaz nav informēti par jaunu preču vai pakalpojumu klāstu, tādējādi tie savus līdzekļus tērē pie cita pakalpojuma sniedzēja vai preču tirgotāja. Katram no patstāvīgajiem klientiem, kā ierasts, ir savs menedžeris vai kontaktpersona uzņēmumā, taču ne vienmēr arī paši uzņēmuma darbinieki ir informēti par visiem pakalpojumiem un precēm, ko tie varētu piedāvāt esošajam klientam.

Ir vēl daudz un dažādas metodes, kuru ieviešana uzņēmumā var paaugstināt esošo klientu pārdošanas apjomu par 20 % vien pāris mēnešu laikā. Jauni klienti ir nenovērtējama uzņēmuma attīstības sastāvdaļa, taču tikpat svarīgi ir arī esošie klienti, tāpēc šajā apmācību kursā uzņēmumiem būs iespēja apgūt efektīvus risinājumus, kā saņemt maksimumu no jau esošajiem klientiem, pirms ķerties pie jaunu klientu piesaistīšanas.

Šī informācija palīdzēs veiksmīgāk cīnīties par savu vietu tirgū un gūt lielāku peļņu, izmantojot tos pašus resursus. Tāpat Jūs uzzināsiet, kā labāk izveidot efektīvu pārdošanas sistēmu un nodrošināt t.s. pēcpārdošanas apkalpošanu.


Apmācību norises laiks: 13. marts, 20. marts, 27. marts  no pl. 15:30 - 19:00
Apmācību norises vieta: Rīgas centrs
Apmācību organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 99,- (standarta cena – 299 EUR). 
Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv

“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009.gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei.
Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk kā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

 
Biznesa apmācību sesiju vadīs trenere Egita Sproģe - lektore ar ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi tiešajā pārdošanā un pārdošanas vadībā, pārdošanas procesu izveidē, pārdošanas komandas izveidē, pārdošanas komandas vadīšanā, uzņēmuma izveidē, uzņēmuma vadīšanā. Egita savā pārdošanas karjerā ir veikusi vairāk nekā 14 000 veiksmīgas vizītes gan mazo, gan vidējo, gan lielo klientu B2B segmentā, strādājusi gan ar Latvijas, gan starptautiskiem klientiem. Egita konsultē, sagatavo un vada mācību programmas uzņēmumos, palīdz pārdošanas organizāciju izveidošanā un biznesa attīstībā.
 Īss ieskats pārdošanas apmācību kursā:

I Efektīvāko stratēģiju un pārdošanas elementu kopums, kas nodrošina sekmīgu un strauju uzņēmuma attīstību

Uzņēmuma pozicionējums, mērķu identificēšana;
Vadītāja loma;
Ko no pārdevēja sagaida uzņēmums?
Pārdošanas procesu izveide vai sakārtošana;
Produkta vai pakalpojuma unikalitāte, jeb ticība savam produktam;
Faktori, kas nodrošina pārdevēju rezultivitāti;
Kas es īsti esmu par tipu?
Pādevējs veido veiksmīgu karjeru jebkurā uzņēmumā;
Komandas loma sniedzot klientiem augstvērtīgu servisu;
Uzņēmuma kontakts ar klientu, jeb uzņēmuma tēls patērētāju apziņā;
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.

II Pārdošanas veidi (aktīvā, krusteniskā, dārgā, empātiskā, u.c.) un to loma jaunu klientu piesaistē un apkalpošanā

Pārdošanas svarīgākie likumi;
Kas ir mans klients?
Pārdevēja elastība kā galvenais nosacījums veiksmīgai pārdošanai;
Apkalpošanas standarti B2B, B2C klientiem;
Apkalpošanas standarti mazumtirdzniecībā;
Klienta izzināšana – viņa problēmas, grūtības, lai sagatavotu pārdošanai;
Sarežģītie klienti;
Kontrole pār emocijām;
Kā paredzēt un reaģēt uz negaidītām situācijām darbā ar klientiem?;
Kā klientu uzvedības maiņa ietekmē pārdošanas paradumus?
Emocionālā (empātiskā) pārdošana;
Kā pārdot dārgāk?
Kā nepievilt savu klientu?
Kā pārdot vieglāk, ienesīgāk, interesantāk?
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.

III Esošais klients - kungs un pavēlnieks. Kā saglabāt un vairot klienta lojalitāti, vienlaicīgi palielinot tā pārdošanas apjomu

Potenciāla noteikšana esošiem klientiem; klienta ‘svarīguma’noteikšana;
Stratēģija, prioritātes, aktivitātes;
Kā veicināt ilgtermiņa sadarbību ar klientu?;
Kā klientam, kurš atnācis pēc viena produkta, pārdot divus citus produktu – krusteniskā pārdošana;
Kā kompetenti atteikt klientam atlaidi?
Kā beigt pārdošanu un saņemt naudu?
Ko nozīmē lojālais klients;
Lojāla klienta noteikšana;
Kā gadījuma klientu pārveido par lojālo klientu;
Klientu lojalitātes sistēma  uzņēmumā;
Personāla iesaiste lojalitātes sistēmas stiprināšanā;
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.

IV Mārketinga komunikācijas nozīme uzņēmuma sekmīgas un noturīgas pārdošanas sistēmas izveidē un darbības nodrošināšanā

Ko mēs saprotam ar vārdu 'mārketings' un kāda te saistība ar pārdevēja personību?
Uzņēmuma tēls, reputācija, imidžs;
Mārketinga komunikācija un noieta veicināšana;
Mārketinga veidi - paņēmieni;
Jaunumi mārketingā;
Netradicionālā mārketinga instrumenti;
Mārketinga principi;
Reklāma, sabiedriskās attiecības;
Kāpēc komunikācija ir svarīgāka par mārketingu;
Tiešā pārdošana;
Patēriņa veicināšanas veidi;
Produkta, pakalpojuma veiksmīgas prezentācijas svarīgākie elementi,Sevis menedžments, jeb kā sadzīvot pašam ar sevi,
Kā radīt personīgai izaugsmei labvēlīgu vidi,
Izcils pārdevējs apzināti ‘pārdod’ pats sevi,
Konsultācijas, jautājumi un atbildes.


Pārdošanas apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.

 
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināru ciklam, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts