Pārmaiņas organizācijā. Kā tās vissekmīgāk komunicēt ar komandu?
 

Pārmaiņas organizācijā ir neizbēgams process – neatkarīgi no tā, vai tiek uzņemti jauni darbinieki, attīstot nodaļu vai apvienojoties ar citu uzņēmumu, šīs izmaiņas var būtiski ietekmēt esošos darbiniekus. Diemžēl organizatoriskām pārmaiņām ne vienmēr ir viegli pielāgoties, un tās var būt biedējošas visiem komandas locekļiem, kurus tās ietekmē. Pārmaiņas vienmēr ir izaicinošas, tāpēc svarīgi paturēt prātā, ka pie pārmaiņām jāpieradina arī darbinieki un ir būtiski par šīm pārmaiņām komunicēt.

Lai saglabātu darbinieku motivāciju un produktivitāti, gatavojies pārmaiņām, ikvienam būs iespēja apmeklēt aktuālu semināru “Pārmaiņas organizācijā. Kā tās vissekmīgāk komunicēt ar komandu?”

Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt par pārmaiņu veidiem, ko darīt, ja darbinieki izrāda pretestību un piemērotākajiem komunikācijas stiliem. Tāpat uzmanība tiks pievērsta jautājumam par sekmīgu argumentāciju un pārmaiņu vadības “galvenās” personas sekmīgas izvēles priekšnosacījumiem.


Semināra norises laiks: 9. novembrī, plkst. 10:00 - 12:30

 
E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – bez maksas.

 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 

Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu.  
 SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

• Pārmaiņu veidi – plānotās, operatīvās un ārējās.

• Kāpēc darbinieki var izrādīt pretestību – piemērotākā komunikācijas stila izvēle.

• Tehnikas kas var mazināt pretestību.

• Sekmīga argumentācijas priekšnosacījumi.

• Pārmaiņu vadības “galvenās” personas sekmīgas izvēles priekšnosacījumi.


 


Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: [email protected]
 

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Personāla vadītāju kluba biedrs