Praktiskais intensīvais seminārs

PERSONĀLA ATTĀLINĀTA VADĪBA


Lai arī darbs no mājām pēdējo gadu laikā kļūst arvien populārāks, šobrīd, kad valstī piemēroti drošības pasākumi Covid-19 dēļ, ar to saskaras lielākā daļa strādājošo. Tas ir izaicinājums ne tikai pašiem darbiniekiem, kuriem ir jāpārkārto sava ikdiena darbam mājās un jānodrošina ierasto pienākumu izpilde, bet arī darba devējiem, kuriem ir jādomā par to, lai darbs joprojām būtu produktīvs un efektīvs un biznesa procesa neapstātos.

Lai attālinātais darbs ritētu vienmērīgi un nemazinātos produktivitāte, ikvienam ir iespēja apmeklēt semināru “Personāla attālinātā vadība“, kas sniegs ieskatu, kā apmierināt visas darba devēja un darbinieku vajadzības attālinātajā darba procesā, vienlaikus saglabājot darbinieku motivāciju un darba rezultātus. 

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja gūt atbildes uz jautājumiem par efektīva attālināta darba organizēšanu.

 
 

Apmācību norises laiks: pēc pieprasījuma


Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.


Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību apmācībās tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.


Semināra lektore: Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Anita Rošāne ir profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 
“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
SATURA IZKLĀSTS:
 
1. Organizācijas kultūras lomas saistība ar attālināta darba organizēšanu. 

2. Atbilstošas darba attiecību formas izvēle.

3. Piemērota personāla izvēle un skaidri definēta personāla politika. 

4. Darbinieka personiskā izpratne un spēja strādāt distancētu darbu – mājas apstākļi, personiskie ieradumi un kvalitātes u.c.

5. Darba grafika kontroles ilūzija – no darba laika uz darba izpildi.

6. Distancētā darba organizēšana un personiskās atbildības zonas noteikšana.

7. Atbalsta dienesta izveides nepieciešamība.

8. Svarīgas detaļas.
 

 

Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts