Intensīvās divu dienu biznesa apmācības
PERSONĀLA VADĪTĀJU SKOLA

Personāls ir katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa. Profesionāli un kvalificēti darbinieki ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, jo katrs darbinieks ir neatkārtojams, bet arī galvenais priekšnosacījums veiksmīgai mērķu sasniegšanai. Tajā pašā laikā nav noslēpums, ka darbs ar personālu mūsdienās ir īsts pārbaudījums, jo personāla vadītājs lielā mērā atbild par to, vai konkrētais darbinieks ir motivēts strādāt uzņēmumā, kā darbinieki ietekmē biznesa stratēģiskos plānus un virzienus un daudzus citus svarīgus jautājumus. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai personāla vadītāji spētu veiksmīgi orientēties mūsdienu mainīgajā darba tirgū un palīdzēt darbiniekiem un uzņēmumiem pilnībā izmantot savu potenciālu.

Līdz ar to, ikvienam šobrīd ir iespēja piedalīties biznesa apmācībās “Personāla vadītāju skola”, kurā tiks apskatīti svarīgākie jautājumi attiecībā uz lietišķo komunikāciju un biznesa etiķeti, komandas veidošanu un motivāciju, kā arī to kā efektīvāk novērtēt personālu.

Apmācību ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt vairāk par lietišķo komunikāciju un biznesa etiķeti – kā izkopt sevī šīs prasmes, kas kopā ar profesionālām zināšanām kļūst par personības sastāvdaļu. Tāpat tiks aplūkots jautājums par komandas veidošanu un motivēšanu – kā  saprast savas komandas vajadzības, kā motivēt un stiprināt darbinieku komandu. Īpaša uzmanība apmācības tiks pievērsta personāla atlases aktualitātēm un metodēm, personāla novērtēšanai un tam, kā veidot spēcīgu komandu, kas palīdz veiksmīgi sasniegt uzņēmuma mērķus.

“Personāla vadītāju skolā” gūtās zināšanas un prasmes palīdzēs personāla vadītājiem plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem un nevainojami realizēt savus darba  pienākumus.Semināra norises laiks: 10. martā un 20. martā, plkst. 10:00 - 14:00
 

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā. Dalības maksa – tikai EUR 119 + PVN

 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 
 Apmācību organizators: biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas. Par dalību apmācībās tiek izsniegta biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība.

Apmācību lektore – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 


 
 SEMINĀRA PROGRAMMĀ:


1. Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete.
 
 Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete ir prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas katram uz izaugsmi un panākumiem orientētam cilvēkam. Mainoties laikam, šajās tēmās vairs nav aktuāli uzsvērt pareizu galda instrumentu lietošanu (kas arī ir svarīgi), bet gan mācēt izkopt sevī šīs prasmes, kas kopā ar profesionālām zināšanām kļūst par personības sastāvdaļu.

 
• Lietišķās komunikācijas veidi dažādās vidēs (klātienē, pa tālruni, e-sarakstē, e-vidē;
• Biznesa etiķete – pieklājība nav tas pats, kas atturība;
• Pieklājība, kas stiprina biznesa attiecības un lietišķumu;
• Nevainojama uzvedība un labas tonis. Aizrādījumi un kritika;
• Pareizā forma – reprezentēšana un sarunu vadīšana;
• Perfekta viesmīlība – labu attiecību pamats;
• Diplomātija kā konfliktu paredzēšana un novēršanas iespēja.
 
 
2. Komandas veidošana un motivācija.
 
Vadītājs šodien vairs nav tikai formālas varas pārstāvis, bet gan komandas līderis un iedvesmotājs. 

 
• Vai visi var būt komandas līderi?
• Kā saprast savas komandas vajadzības? 
• Kā atlasīt komandu un veidot stipru tās kodolu;
• Kas ir materiālā un nemateriālā motivācija;
• Individuālā un grupas motivācijas līdzsvara saglabāšana;
• Kas ir profesiogramma un amatu aprakstu veidošana.


3. Personāla vadība:
 
⦁ Personāla atlases aktualitātes un iespējamā cilvēku resursu plānošana mūsdienās.
⦁ Personāla atlases jaunākās metodes un vadības pieejas (jaunās interviju formas)
⦁ Personāla novērtēšana un uzdevumi, kā ievadīt jaunu darbinieku uzņēmumā; darbinieks, ar kuru pārtrauc darba attiecības (vai kurš pārtrauc).
⦁ Kā atlasīt komandu (darbinieki kompetenču stratēģijas) un veidot stipru tās kodolu.
⦁ Efektīvas pieaugušo apmācības sistēmas nozīme uzņēmumā
⦁ Atbildība par personāla attīstību. Talanti un potenciāls.
⦁ Organizācijas kultūra.
 


Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

 

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits