Projektu vadības meistarklase – viss par efektīvu projektu vadību no A līdz Z.
Finansējuma piesaiste projektiem


 

Projektu vadība mūsdienās ir viena no aktuālākajām jomām gan sabiedrībā, gan uzņēmējdarbībā. Projektu vadība sevī ietver vairākus elementus – plānošanu, motivēšanu, organizēšanu un resursu uzraudzību, tāpēc zināšanas šajā jomā ir svarīgas ikvienam uzņēmējam un darbiniekam, kurš ikdienā ir saistīts ar projektu izstrādi un vadību.

Lai palīdzētu kvalitatīvu projekta procesu novest līdz efektīvam rezultātam un panākumiem, ikviens tiek aicināts apmeklēt apmācības "Projektu vadības meistarklase – viss par efektīvu projektu vadību no A līdz Z. Finansējuma piesaiste projektiem".

Semināra ietvaros tiks apskatīti visi svarīgākiem jautājumiem saistība ar projekta izstrādi un vadību, tai skaitā skaidrota projekta būtība un saturs, mērķu izstrādes metodika, laika un kapacitātes mijiedarbība, tāpat tiks skatīti jautājumi par finanšu līdzekļiem un to, kā veidot projekta vadības grafiku un finanses.

 Semināra norises laiks: 6. decembrī no plkst. 18:00 - 20:00


Apmācību iespējas:
 

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.
 


Semināra organizators: Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija". Cenā iekļauti apmācību materiāli.
 

Par dalību apmācībās tiek izsniegta Biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 


Apmācību lektore –
Sandra Zeltiņa – sociālo zinātņu maģistre ekonomikā. No 1994. gada nodarbojas ar uzņēmējdarbību, ir Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu koordinatore Latvijā, starptautisku projektu dalībniece un mācību līdzekļu līdzautore. Ir 20 gadu pieredze kā lektorei par uzņēmējdarbības tēmām, tai skaitā mārketingu, finansēm, projektu vadību un grāmatvedību. Daudzu gadu lektora pieredze lielākajos Latvijas mācību centros – NVA, finanšu institūcijā Altum, mācību centrā Dialogs. Četru mācību grāmatu līdzautore Zvaigzne ABC "Naudas pasaule".


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

ĪSS SATURA IZKLĀSTS:
 

1. Projekts, būtība, saturs. Ideja. 
 

  • Vadīšana kā funkcija. 
  • Vadīšanas procesa pamatkoncepcijas. 
  • Projekta vadīšanas definīcija. Projekta pazīmes.

 

2. Mērķis un gala rezultāts, kurš realizējas noteiktā laika posmā. 
 

  • Mērķa izvirzīšana un plānošana. 
  • Mērķis konkrētas problēmas risināšanai.

 

3. Spēju izvērtēšana. Resursu apzināšanās. 
 

  • Projekta īstenošanai nepieciešami finansiālie, materiālie un cilvēkresursi.

 

4. Darba nepieciešamības izvērtējums. Laika un kapacitātes mijiedarbība.
5. Finanšu līdzekļu avoti.
6. Finanšu pieprasījuma īpatnības.
7. Projekta vadība, laika grafiki, darba apjomi, finanšu plānošana. Projekta izstrādāšanas un īstenošanas riski.

 

Projektu izstrāde un vadīšana ir šī brīža aktuālākā tēma. Kur ņemt naudu, kā pareizi apsaimniekot saņemtās finanses, kam uzticēt projektu vadīšanu? Seminārā apzināsim svarīgākās nianses fondu un investoru prasībās. Naudas plūsma izveide, cenu politika, peļņas  un apgrozījuma īpatnības. Pašizmaksas aprēķins, nodokļi un darba spēka izmaksas. Juridiskie aspekti uzņēmējdarbības izveidē. Partnerība un kooperācija mērķu sasniegšanā.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis: 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts