SEMINĀRI PERSONĀLA VADĪTĀJU KLUBA BIEDRIEM

Personāla vadītāju klubs (PVK) – tas ir īsts atbalsts un zināšanu avots katram personāla vadības komandas dalībniekam katrā uzņēmumā un iestādē. Personāla vadītāju klubs palīdzēs personāla speciālistiem ne tikai uzlabot savas zināšanas un prasmes, bet arī kļūt par īstiem līderiem un motivatoriem.

Personāla vadītāju kluba ietvaros ikvienam ir iespēja par brīvu piedalīties dažādas apmācībās un kursos, saņemt dažādus padomus, konsultācijas pie zinošiem ekspertiem, palīdzību personāla atlasē un pētījumu veikšanā, izglītojošus materiālus, kā arī nodrošināt sev dalību biznesa konferences “PERSONĀLA VADĪBA” pavasara un rudens sesijā, #HRconference, kā arī konferencē DARBA TIESĪBAS.

“Dalība Personāla vadītāju klubā ir iespēja personāla vadītājiem uzlabot un nostiprināt savas komunikācijas prasmes, pilnveidot tiem savas organizatora un deleģēšanas spējas, nostiprināt komandas attiecības ar darbiniekiem, spējot veiksmīgi atrisināt jebkuru konfliktu un darba vietas problēmas, iemācīties pieņemt ātrus un efektīvus risinājumus, kā arī nodrošināt efektīvu darbinieku apmācību vadīšanu un darbinieku produktivitātes palielināšanu,” norāda Personāla vadītāju kluba vadītāja Anita Rošāne.

Dalība Personāla vadītāju klubā palīdzēs personāla speciālistiem veiksmīgi orientēties mūsdienu mainīgajā darba tirgū un palīdzēt darbiniekiem un uzņēmumiem pilnībā izmantot savu potenciālu.
 
Personāla vadītāju klubs – tā ir lieliska kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja katram personāla vadītājam!
 

Jau tagad ikviens PVK dalībnieks var iepazīties ar sev pieejamajiem
SEMINĀRIEM UN APMĀCĪBĀM:
 


» Personības individualitāte un darbs vienotā komandā – kā panākt labāko sadarbības rezultātu. Semināra ietvaros radīsiet atbildes uz tādiem jautājumiem kā – kādēļ būtiski apzināt un izpētīt komandas dinamiku un izcelt individuālās stiprās puses? Kādas ir indivīda un personības iespējas un riski komandā? Uzzināsiet vairāk par Disc modeli komunikācijai un sadarbībai komandā. Tāpat gūsiet vērtīgus padomus par labākas sadarbības risinājumiem. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja  Anita Rošānenorise – 30. janvārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/individualitate

» Darba slodze un profesionālās izdegšanas sindroma riski un profilakses pasākumi. Semināra ietvaros tiks apskatīti aktuāli jautājumi par profesionālo izdegšanu, to izraisītājiem un izpausmes veidiem. Tāpat apskatīsim kā atpazīt izdegšanu sevī un citos. Tiks aplūkota arī profesionālā izdegšana un darba slodzes līdzsvara nozīme. Tiks runāts arī par bioloģisko ritmu, rezistenci un izdegšanu, kā arī apskatītas idejas par psihorelaksācijas tehnikām. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja Anita Rošāne. Norise – 14. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/darba-slodze

» Krīzes komunikācijas veidošana. Iekšējā un ārējā komunikācijas kultūra. Semināra ietvaros tiks apskatīti jautājumi par to, kas ir krīze un kā to pārvarēt. Tāpat ieskatīsimies krīzes veidos un dažādu faktoru ietekmē uz to, mērķu nospraušanā un vēstījuma sagatavošanā. Tiks apskatīta arī līdera personības nozīme, kā arī iespējamie riski un šķēršļi komunikācijas procesā. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja Anita Rošāne. Norise – 16. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/krizes-komunikacija

» Komandas veidošana un motivācijaSemināra ietvaros tiks aplūkotas svarīgākās tēmas par komandas veidošanu un motivēšanu, tai skaitā – kā izprast komandas vajadzības, kā atlasīt un veidot komandu, kā to motivēt, kā saglabāt individuālo un grupas motivāciju, kā arī tiks apskatīti jautājumi par profesiogrammu un amatu aprakstu veidošanu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošāne. Norise – 19. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/komandas-veidosana

» Mērķu sasniegšanas meistarklaseSemināra ietvaros tiks apskatītas sakarības starp sapņiem, mērķiem, plāniem, un to realizāciju, kā arī skaidrot, kā precīzi noformulēt mērķi un kā tas palīdz tos realizēt. Tiks aplūkoti arī mērķu veidi, SMART mērķu tehnika, motivācijas nozīme, kā arī sniegti vērtīgi ieteikumi tehnikas mērķu sasniegšanai. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošāne. Norise – 27. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/merku-sasniegsana

» Vēl vairāki semināri tiks pievienoti jau tuvākajā laikā. Rakstiet uz [email protected] – kādas tēmas būtu interesanti dzirdēt?


Kontaktinformācija:
Tālrunis: +371 28487618
E-pasts: [email protected]