SEMINĀRI PERSONĀLA VADĪTĀJU KLUBA BIEDRIEM

Personāla vadītāju klubs (PVK) – tas ir īsts atbalsts un zināšanu avots katram personāla vadības komandas dalībniekam katrā uzņēmumā un iestādē. Personāla vadītāju klubs palīdzēs personāla speciālistiem ne tikai uzlabot savas zināšanas un prasmes, bet arī kļūt par īstiem līderiem un motivatoriem.

Personāla vadītāju kluba ietvaros ikvienam ir iespēja par brīvu piedalīties dažādas apmācībās un kursos, saņemt dažādus padomus, konsultācijas pie zinošiem ekspertiem, palīdzību personāla atlasē un pētījumu veikšanā, izglītojošus materiālus, kā arī nodrošināt sev dalību biznesa konferences “Personāla vadība 2023” rudens sesijā.

“Dalība Personāla vadītāju klubā ir iespēja personāla vadītājiem uzlabot un nostiprināt savas komunikācijas prasmes, pilnveidot tiem savas organizatora un deleģēšanas spējas, nostiprināt komandas attiecības ar darbiniekiem, spējot veiksmīgi atrisināt jebkuru konfliktu un darba vietas problēmas, iemācīties pieņemt ātrus un efektīvus risinājumus, kā arī nodrošināt efektīvu darbinieku apmācību vadīšanu un darbinieku produktivitātes palielināšanu,” norāda Personāla vadītāju kluba vadītāja Anita Rošāne.

Dalība Personāla vadītāju klubā palīdzēs personāla speciālistiem veiksmīgi orientēties mūsdienu mainīgajā darba tirgū un palīdzēt darbiniekiem un uzņēmumiem pilnībā izmantot savu potenciālu.
 
Personāla vadītāju klubs – tā ir lieliska kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja katram personāla vadītājam!
 

Jau tagad ikviens PVK dalībnieks var iepazīties ar sev pieejamajiem
SEMINĀRIEM UN APMĀCĪBĀM:

 

» Organizācija un tās vērtības. Kā tās ieviest, nostiprināt un iedzīvināt komandā. Apmācībās tiks apskatīti jautājumi par organizāciju vērtībām, kā tās ieviest un kā nostiprināt vērtības savos darbiniekus, kā vērtības palīdz komandai darboties un attīstīties, kā atrast cilvēkus, kuriem ir līdzīgas vērtības, kā motivēt darbiniekus uzturēt uzņēmuma kultūru un sekot uzņēmuma mērķiem, kā arī tiks apskatītas organizācijas vērtību priekšrocības un aplūkosim arī “domā kā es” principu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 10. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/organizacijas-vertibas

» Profesionālā izdegšana – riski un profilakses pasākumi. Kā saglabāt labbūtību un motivāciju. Semināra ietvaros tiks aplūkoti aktuālākie jautājumi par profesionālo izdegšanu, kas to izraisa un kā to atpazīt sevī un citos, kā arī tiks apskatīta tēma par organisma nolietošanos un individuālajiem stresoriem, kas var izraisīt izdegšanu. Aktuāla tēma seminārā būs arī individuālais bioloģiskais ritms, rezistence un labjūtība. Seminārā ieskatīsimies arī psihorelaksācijas tehnikās. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 22. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/profesionala-izdegsana

» Mērķu sasniegšanas meistarklase. Dalība seminārā sniegs iespēju uzzināt aktuālāko, svarīgāko informāciju par mērķu un pašmotivācijas nozīmi uz indivīda dzīves kvalitāti. Semināra ietvaros tiks apskatītas sakarības starp sapņiem, mērķiem, plāniem, un to realizāciju, kā arī skaidrot, kā precīzi noformulēt mērķi un kā tas palīdz tos realizēt. Tiks aplūkoti arī mērķu veidi, SMART mērķu tehnika, motivācijas nozīme, kā arī sniegti vērtīgi ieteikumi tehnikas mērķu sasniegšanai. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 26. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/merku-sasniegsana

» Darba slodze un profesionālās izdegšanas sindroma riski un profilakses pasākumi. Semināra ietvaros tiks apskatīti aktuāli jautājumi par profesionālo izdegšanu, to izraisītājiem un izpausmes veidiem. Tāpat apskatīsim kā atpazīt izdegšanu sevī un citos. Tiks aplūkota arī profesionālā izdegšana un darba slodzes līdzsvara nozīme. Tiks runāts arī par bioloģisko ritmu, rezistenci un izdegšanu, kā arī apskatītas idejas par psihorelaksācijas tehnikām. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 8. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/darba-slodze

» Iekšējās komunikācijas kultūras un darbinieku labsajūtas nozīme darba ražīguma un uzņēmuma tēla veidošanā. Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt par to, kā pilnveidot savu iekšējo komunikāciju, kā nodrošināt labsajūtu un veiksmīgi pārstāvēt uzņēmuma tēlu, kā tikt galā ar organizatoriskām pārmaiņām un nodrošināt labvēlīgu, atklātu komunikāciju. Seminārs paaugstina iekšējo saliedētību, nostiprina esošās zināšanas, rada vienotu izpratni par kopīgiem darba uzdevumiem un risinājuma iespējām, paaugstina labsajūtu un emocionālo komfortu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 13. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/komunikacijas-kultura

» ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība. Ikvienam uzņēmumam, valsts un pašvaldību iestādei ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, jāseko līdzi elektronisko dokumentu plūsmai, jānodrošina to veiksmīga apstrāde, kā arī kvalitatīvai attīstībai liela nozīme ir dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmas organizēšanai un dokumentu arhivēšanai. Kā zināms, nepietiekamas zināšanas šajos jautājumos var radīt negatīvas sekas. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra norise – 15. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/e-dokumentu-seminars

» Krīzes komunikācijas veidošana. Iekšējā un ārējā komunikācijas kultūra. Semināra ietvaros tiks apskatīti jautājumi par to, kas ir krīze un kā to pārvarēt. Tāpat ieskatīsimies krīzes veidos un dažādu faktoru ietekmē uz to, mērķu nospraušanā un vēstījuma sagatavošanā. Tiks apskatīta arī līdera personības nozīme, kā arī iespējamie riski un šķēršļi komunikācijas procesā. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Anita Rošāne, norise – 30. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/krizes-komunikacija


» Vēl vairāki semināri tiks pievienoti jau tuvākajā laikā. Rakstiet uz [email protected] – kādas tēmas būtu interesanti dzirdēt?


Kontaktinformācija:
Tālrunis: +371 28487618
E-pasts: [email protected]