Personāla vadītāju klubs – arvien tuvāk izcilībai rūpēs par sava uzņēmuma komandu

Personāla vadītāju klubs – īsts atbalsts un zināšanu avots katram personāla vadības komandas dalībniekam katrā uzņēmumā un iestādē.

Personāla vadības loma katrā uzņēmumā ir nenovērtējama, jo personāla vadītāju komanda ir tā, kas strādā, lai palīdzētu attīstīt un vadīt darbiniekus organizācijā. Personāla vadītāji ir administratīvie profesionāļi, kas pārrauga darbinieku pieņemšanas procesu un profesionālo attīstību organizācijā. Daudzos uzņēmumos ir iekļauti personāla speciālisti kā daļa no lielākas cilvēkresursu komandas, bet mazākās organizācijās var būt individuāls personāla vadītājs, kas veic visus administratīvos pienākumus. Būtībā personāla speciālisti ir tie, kas veido uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, kā rezultātā tieši viņi ir tie, kas atbild par darba vides radīšanu, un to, lai darbinieks veiksmīgi var sasniegt uzņēmuma mērķus.

Apzinoties, ka personāla vadītāji ir svarīgs uzņēmuma organizācijas aspekts un bez tā nav iedomājama uzņēmuma veiksmīga attīstība, ir radīts īpašs Personāla vadītāju klubs (PVK), kas palīdzēs personāla speciālistiem ne tikai uzlabot savas zināšanas un prasmes, bet arī kļūt par īstiem līderiem un motivatoriem.
 
Personāla vadītāju kluba ietvaros ikvienam ir iespēja piedalīties dažādās apmācībās un kursos, saņemt nepieciešamās konsultācijas pie zinošiem ekspertiem, atbalstu personāla atlasē un pētījumu veikšanā, izglītojošus materiālus, kā arī nodrošināt sev garantētu dalību biznesa konferenču “Personāla Vadība” un #HRconference pavasara un rudens sesijās.

“Dalība Personāla vadītāju klubā ir iespēja personāla vadītājiem uzlabot un nostiprināt savas komunikācijas prasmes, pilnveidot tiem savas organizatora un deleģēšanas spējas, nostiprināt komandas attiecības ar darbiniekiem, spējot veiksmīgi atrisināt jebkuru konfliktu un darba vietas problēmas, iemācīties pieņemt ātrus un efektīvus risinājumus, kā arī nodrošināt efektīvu darbinieku apmācību vadīšanu un darbinieku produktivitātes palielināšanu,” norāda Personāla vadītāju kluba vadītāja Anita Rošāne.

Profesionāli un pārliecināti personāla speciālisti, kas lieliski orientējas darba organizēšanā un zina labāko pieeju darbiniekiem, ir neatsverama nepieciešamība katrā uzņēmumā!

Personāla vadītāju kluba dalības maksā iekļauts:
 
✔️ dalība semināros un kursos, kas regulāri tiek organizēti par dažādām personāla vadītājiem aktuālām tēmām – tā, piemēram, lietvedību, darba tiesībām, elektroniskajiem dokumentiem utt.

PVK dalībniekiem ir iespēja piedalīties semināros par komandas veidošanu un motivāciju, par personāla vadību, personāla atlases jaunākajām metodēm un vadības pieejām, par organizācijas kultūru, par individuālo un grupas motivācijas līdzsvara saglabāšanu, par darba tiesībām u.tml. Apmācību ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt vairāk par komandas veidošanu un motivēšanu – kā  saprast savas komandas vajadzības, kā motivēt un stiprināt darbinieku komandu. Īpaša uzmanība apmācības tiks pievērsta personāla atlases aktualitātēm un metodēm, personāla novērtēšanai un tam, kā veidot spēcīgu komandu, kas palīdz veiksmīgi sasniegt uzņēmuma mērķus.
 
Aktuālos seminārus vienmēr varat skatīt https://registreties.lv/pvk-seminari (viena semināra cena – EUR 79 līdz 149 + PVN, bet PVK dalībniekiem – PAR BRĪVU);
 
✔️ dalība biznesa konferencēs “PERSONĀLA VADĪBA” un #HRconference, kas divas reizes gadā – pavasarī un rudenī tiešsaistē pulcē nozares ekspertus uz lekcijām un diskusijām par personāla vadības un nozares aktualitātēm un jaunākajiem izaicinājumiem (dalības maksa vienā konferencē – EUR 99, bet PVK dalībniekiem – PAR BRĪVU);

✔️ dalība biznesa konferencē “DARBA TIESĪBAS” / www.darbatiesibas.lv, kurā pulcējas darba tiesību profesionāļi no visas Latvijas, lai uzzinātu aktuālāko informāciju par darba tiesību jautājumiem, tai skaitā par likumdošanu, izaicinājumiem, sakārtotas vides un darbinieku labbūtības nozīmi, kā arī darba vides riska faktoriem u.tml. (dalības maksa konferencē – EUR 99, bet PVK dalībniekiem – PAR BRĪVU);
 
✔️ izglītojoši un informējoši materiāli par personāla vadītājiem aktuāliem tematiem, kā, piemēram, kā veicināt personāla motivāciju, kā attīstīt sevī līdera prasmes u.tml.
 
✔️ sadarbība ar Working.lv uz īpašiem nosacījumiem – personāla atlases un apmācību centrs WORKING sniedz iespēju saņemt efektīvākos personāla atlases pakalpojumus, izceļoties ar īpaši radošiem risinājumiem personāla atlasē, lai uzņēmums varētu atrast pašus kompetentākos darbiniekus. (PVK dalībniekiem personāla atlase – bez avansa maksājuma par veicamo pakalpojumu, samaksa tikai pēc sasniegtā rezultāta);
 
✔️ sadarbībā ar Working.lv notiek arī jauno darbinieku apmācība – pateicoties sadarbībai ar biznesa izglītības centriem  “Biznesa akadēmija”, Biznesa semināri, Nodokļu likumdošanas izglītības centrs, Lietvedības mācību centrs, Rīgas Psiholoģijas skola ir iespējama jauno darbinieku papildus apmācība par brīvu esošo apmācību programmu ietvaros, ja uzņēmums to uzskata par nepieciešamu;

✔️ iespēja reizi mēnesī uzņēmumam izvietot informāciju par aktuālu vakanci “Facebook” lapās un grupās – fb.me/teirdarbsLV un fb.me/teirdarbsEU, kā arī grupā "#teirdarbs Labākās vakances", kuru sekotāju / dalībnieku skaits pārsniedz vairāk nekā 22 tūkstošus sociālā tīkla lietotājus;

✔️ sadarbība ar Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centru (SDTIC) uz īpašiem nosacījumiem.

SDTIC ir pieredze neskaitāmos pētījumu veidos, tai skaitā uzņēmuma izvērtēšanā, darbinieku apmierinātības pētījumos, klientu apmierinātības pētījumos, patērētāju analīzē, iedzīvotāju aptaujās utt. (pētījuma veikšanai PVK dalībniekiem tiek nodrošināti īpaši izdevīgi nosacījumi);

✔️ palīdzība un atbalsts darbinieku motivējošu pasākumu sarīkošanā;

✔️ regulāras diskusijas un viedokļu apmaiņa ar citiem personāla vadītājiem un ekspertiem par aktualitātēm nozarē;
 
✔️ regulāri tīklošanas pasākumi tiešsaistē zoom platformā, kas sniedz PVK dalībniekiem iespēju savā starpā apmainīties ar viedokļiem, domām un kontaktiem;
 
✔️ PVK vadītājas Anitas Rošānes atbildes uz PVK dalībnieku jautājumiem saistībā ar personāla vadības jomu. Lūdzu ņemiet vērā, ka sarežģītākos gadījumos, kad nepieciešama papildus iedziļināšanās konkrētas organizācijas situācijā, tā var tikt attiecināta kā konsultācija, kas tiek apmaksāta vispārējā kārtībā.

Gada dalības maksa Personāla vadītāju klubā sastāda tikai EUR 840 + PVN par 12 mēnešu periodu. PVK varat pieteikt arī vairākus dalībniekus no vienas organizācijas. Par katru nākamo vienas organizācijas PVK dalībnieku gada maksai tiek piemērota 50% atlaide.
 
Lai pieteiktos dalībai Personāla vadītāju klubā, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu >>> https://pvklubs.lv


Dalība Personāla vadītāju klubā palīdz personāla speciālistiem veiksmīgi orientēties mūsdienu mainīgajā darba tirgū un palīdzēt darbiniekiem un uzņēmumiem pilnībā izmantot savu potenciālu. PVK palīdz informāciju saņemt regulāri, turklāt tā ir arī iespēja konsultēties un rast atbildes uz jautājumiem, kas aktuāli tieši konkrētam uzņēmumam. “Tā ir lieliska iespēja, reizi pusgadā vai gadā samaksājot dalības maksu, katru mēnesi saņemt vērtīgu informāciju, piedalīties apmācībās un saņemt citus bonusus, kas palīdzēs personāla speciālistiem fokusēties uz svarīgāko,” uzsver Personāla vadītāju kluba vadītāja Anita Rošāne.

Personāla vadītāju klubs – tā ir lieliska kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja katram personāla vadītājam! Tā ir iespēja uzzināt visas jaunākās aktualitātes pirmajiem un saņemt visu nepieciešamo atbalstu, lai varētu plānot uzņēmuma biznesu, budžetu, darbaspēku un attīstības virzienus.
Apkopojums – kādi ir katra personāla vadības speciālista un tā pārstāvētās organizācijas ieguvumi no dalības Personāla vadītāju klubā?
 
Dalība Personāla vadītāju klubā ir svarīga ikvienai organizācijai un personāla komandas dalībniekam vai personāla vadītājiem, jo tā paver plašas iespējas uzlabot zināšanas un pilnveidot savas prasmes.
 
✔️ PVK nodrošina saviem biedriem iespēju piedalīties dažādos, personāla vadītājiem svarīgos semināros PAR BRĪVU, kas regulāri tiek organizēti par aktuālām tēmām – piemēram, personāla lietvedība, motivācija un līderība, darba tiesības, elektroniskie dokumenti utt. PVK biedriem būs iespēja apmeklēt tādas apmācības kā “Personāla vadības un atlases psiholoģiskie aspekti”, “Stresa ietekme uz mentālo un fizisko veselību”, “Motivācija. Kā palīdzēt komandai virzīties uz mērķi un sasniegt iecerēto”, ““Komandas koučings. Vienotība un iesaiste”” u.c.

Savukārt, jautājumus par personāla lietvedību un personāla grāmatvedību pasniegs ekspertes Inese Blanka un Jadviga Neilande. Dalība semināros un apmācībās tiek nodrošināta 1 pārstāvim no katras PVK dalībnieka reģistrācijas. Apmācības notiek vairākas reizes mēnesī;
 
✔️ Rūpējoties par personāla speciālistu izaugsmi, PVK biedriem ir regulāri pieejami izglītojoši un informējoši materiāli par personāla vadītājiem aktuāliem tematiem, kā, piemēram, kā veicināt personāla motivāciju, kā attīstīt sevī līdera prasmes u.tml.

Kā pirmais šobrīd tiek sagatavots materiāls par Spēļošanu (gamification) un tās praktisku izmantošanu, kas būs pieejams jau drīzumā;
 
✔️ PVK biedriem pieejama arī bezmaksas dalība biznesa konferencēs “PERSONĀLA VADĪBA” un #HRconference, kas divas reizes gadā – pavasarī un rudenī tiešsaistē pulcē nozares ekspertus uz lekcijām un diskusijām par personāla vadības un nozares aktualitātēm un jaunākajiem izaicinājumiem.
 
Tāpat iespēju robežās piedāvāsim atlaides un bezmaksas dalību arī citās personāla vadības konferencēs, kas tiek organizētas Latvijā, piemēram, "DARBA TIESĪBAS" / www.darbatiesibas.lv;
 
✔️ PVK dalībniekiem ir iespēja uz īpaši izdevīgiem nosacījumiem sadarboties ar Personāla atlases centru Working.lv, kas sniedz iespēju saņemt efektīvākos personāla atlases pakalpojumus, piedāvājot radošus risinājums personāla uzrunāšanai, vērtēšanai u.c. PVK kluba biedriem Working.lv atlasīs darbiniekus bez avansa maksājuma. Jāatzīmē, ka personāla atlases pakalpojumi uz šādiem noteikumiem Latvijas tirgū tikpat kā nav pieejami, līdz ar to Working.lv piedāvājums nudien ir ņemams vērā;
 
✔️ Tāpat Working.lv sadarbībā ar dažādiem apmācību centriem nodrošina jauno, ar Working.lv palīdzību atlasīto darbinieku bezmaksas apmācību esošo izglītības programmu ietvaros nākamos 12 mēnešus pēc to pieņemšanas darbā;

✔️ PVK nodrošina iespēju reizi mēnesī uzņēmumam izvietot informāciju par aktuālu vakanci “Facebook” lapās un grupās – fb.me/teirdarbsLV un fb.me/teirdarbsEU, kā arī grupā "#teirdarbs Labākās vakances", kuru sekotāju / dalībnieku skaits pārsniedz vairāk nekā 22 tūkstošus sociālā tīkla lietotājus.
 
✔️ PVK dalībniekiem ir iespēja uz īpašiem nosacījumiem sadarboties ar Sabiedriskas domas un tirgus izpētes centru (SDTIC) / https://petijumi.lv/, kas specializējas arī dažādu ar personāla vadību saistītu pētījumu veikšanā.

Sadarbībā ar Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centru iespējams veikt tādus pētījumus kā, piemēram, par darbinieku apmierinātību, personāla vadītāja lomas palielināšanu biznesa procesos u.tml;
 
✔️ Personāla vadītāju klubs darbojas kā iedvesmas avots ikvienam tā dalībniekam, tāpēc tiem ir iespēja regulāri piedalīties tīklošanas pasākumos tiešsaistē zoom platformā, diskutējot par tiem aktuālām tēmām. Tā ir iespēja gan tuvāk iepazīties ar citiem PVK dalībniekiem, gan paplašināt profesionālo kontaktu tīklu, kā arī iegūt vēl jaunas, vērtīgas atziņas;
 
✔️ Personāla vadītāju klubs darbojas kā vienota komanda, kas nozīmē, ka PVK dalībniekiem tiek sniegta iespēja diskutēt un apmainīties ar viedokļiem, zināšanām un daudziem citiem ar nozari saistītiem tematiem īpaši izveidotā PVK slēgtajā grupā sociālajos tīklos.

Aicinām arī ikvienu PVK dalībnieku nākt klajā ar ierosinājumiem par to, ko vēl PVK varētu attīstīt un piedāvāt kluba biedriem, lai vēl vairāk paplašinātu un uzlabotu sniegtās informācijas apjomu un paātrinātu tās nokļūšanu līdz katram PVK dalībniekam.

Personāla vadītāju klubs darbojas kā iedvesmas avots ikvienam personāla vadītājam, kurš ir ieinteresēts pilnveidot savas zināšanas un komunikācijas prasmes, uzlabot un motivēt savas komandas darbu, kā arī tiekties uz savu profesionālo izaugsmi. PVK darbosies kā atbalsts tam, lai Jūs un visa Jūsu komanda vēl ātrāk sasniegtu mērķus! 
Kontaktinformācija:
Tālrunis: +371 28487618
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos dalībai Personāla vadītāju klubā, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu >>> https://pvklubs.lv