SANKCIJU RISKA PĀRVALDĪŠANAS
IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA.

 METODISKO MATERIĀLU SATURS: 


 
Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma
Sankciju IKS nolikums


1.Sankcijas.

2. Klienta un darījuma partnera identificēšana sankciju sarakstos.

3. Kā atrast sankcijas Latvijai saistošos sankciju sarakstos?

4. Izņēmumi, kad sankciju režīmu nepiemēro.

5. Izņemšana no sankciju saraksta.

6. Ārlietu ministrijas kompetence.

7. Nacionālās un ASV OFAC sankcijas.

8. Jautājumi un atbildes par ASV Aktīvu Kontroles biroja (ASV OFAC) 2019. gada 9. decembrī noteiktajām sankcijām.

9. Eiropas Savienības un ANO sankcijas.

10. Par Eiropas Savienības sankciju pret Krievijas Federāciju piemērošanu Latvijā.

11. Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos.

Reģistrācija FID goAML.
Sankciju riska novērtējums.
Iekšējās kontroles sistēmas politika un procedūras.
Darbinieku uzdevumi, tiesības, pienākumi, izglītība un atbildība.
Ziņošana FID par iespējamu izvairīšanos no sankciju režīma.
Atbildība.

Atbildīgās personas novērtēšanas politika

1.Vispārējas prasības.

2.Izglītības prasības.

3.Pienākuma izpildīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.

4.Reputācija.

5.Nav sodāmība.

6.Uzraudzība.

Darbinieku apmācība, tiesības, pienākumi un atbildība

Atbildīgā darbinieka(-u) iecelšana, tiesības un pienākumi.
Darbinieku apmācība.
Darbinieku tiesības un pienākumi.
Atbildība.

Kā pieprasīt izziņu par nesodāmību un administratīvajiem sodiem.

Kārtība,  kādā tiek pārskatīta, grozīta vai uzlabota Iekšējās kontroles sistēma atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos vai uzņēmuma darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos.

Kārtība, kādā tiek uzglabāta un iznīcināta klienta izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtā informācija un dokumenti.

Iekšējās kontroles sistēmas prasības neatkarīgas audita funkcijas nodrošināšanai.

Sankciju IKS piemērošana.

Cita informācija no VID, FID, ĀM, IeM u.c.


Pielikumi:

1.pielikums. Klienta fiziskās personas (privātpersonas) identifikācija un izpēte.

2.pielikums. Klienta juridiskās personas (arī pašnodarbinātās personas) identifikācija un izpēte.

3.pielikums Klienta darījumu izpēte.

4.pielikums. Klienta anketa, apstiprinājums.

5.pielikums. Sankciju likuma subjekta risks (pašrisks).

6.pielikums Pašriska noteikšana, papildus.

7.pielikums. Sankciju klienta risks.

8.pielikums. Sankciju klienta un darījuma partnera identifikācija un darījuma izpēte.

9.pielikums. Sankciju risku novērtēšana visiem.

10.pielikums. Sankciju klienta un darījuma partnera darījuma izpēte.

11.pielikums. Risku ietekmējošie apstākļi klientam, padziļināta izpēte.

12.pielikums. Terorisma finansēšanas riski.

13.pielikums. Lietvedības žurnāls. Anketu apkopojums par klientu.

14.pielikums. Ziņojumu žurnāls FID.

15.pielikums Akts par mēneša darījumiem.

16.pielikums. Patiesā labuma guvējs.

17.pielikums Pilnvara.

18.pielikums. Rīkojums par atbildīgā iecelšanu likuma izpildei.

19.pielikums Rīkojums par augstākās vadības (struktūrvienības) iecelšanu.

20.pielikums. Rīkojums par darbinieku iepazīšanās ar IKS.

21.pielikums. Darbinieka apliecinājums par iepazīšanos ar IKS.

22.pielikums Lēmums par atturēšanos.

23.pielikums. Darbinieku apmācību reģistrācijas žurnāls.

24.pielikums. Apliecinājums par reputāciju.

25.pielikums. Atbildīgās personas IKS darbību apraksts.

26.pielikums. Lēmums par resursiem darbinieku apmācībām.

27.pielikums. Akts par reputācijas un informācijas pārbaudi.

28.pielikums. Amata apraksts darba līgumam.

29.pielikums. Lēmums par neatkarīgu auditu.

30.pielikums Lēmums par iekšējo auditu.

31.pielikums. Lēmums par IKS novērtēšanu un aktualizēšanu.

32.pielikums. Lēmums par klienta datu atjaunošanu.

33.pielikums Lēmums par iepazīšanos ar IKS un darbību secība.

34.pielikums. Lēmums par dokumentu iznīcināšanu.

35.pielikums. Dokumentu iznīcināšanas akts.

36.pielikums Rīkojums par personas reģistrēšanu FID datu saņemšanas nodošanas sistēmā.

37.pielikums. Pilnvara pārstāvēt likuma subjektu FID.

38.pielikums Darba līgums.

39.pielikums. Lēmums par atturēšanos no darījuma.

40.pielikums. Uzņēmuma līgums.

41.pielikums. Augsta riska valstis.

42.pielikums. Valstu saraksts, pret kurām ir noteiktas sankcijas.

43.pielikums. Nevēlamās personas no Krievijas.