Praktiskais vienas dienas seminārs

Skaidrās naudas pareiza uzskaite grāmatvedībā uzņēmumos un organizācijās, atbilstoši aktuālajām prasībām 2022. gadā.

Jauni kases operāciju noteikumi.
Attaisnojuma dokumentu jauna noformēšana.
Kad izraksta kvītis un kad noformē biļetes?
 

Skaidra nauda joprojām ir un vēl tuvākajā nākotnē paliks kā viens no norēķināšanās veidiem. Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" normām nodokļu maksātājiem tiek noteikts pienākums deklarēt mēnesī savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus virs 1500 eiro, taču grāmatvežiem jāpārzina vēl virkne citu prasību, kas saistīti ar skaidras naudas uzskaiti.
 
Atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem sniegs seminārs “Skaidrās naudas uzskaite grāmatvedībā uzņēmumos un organizācijās, atbilstoši aktuālajām prasībām 2022. gadā.”

Seminārs ieskatīsies jaunajos kases operāciju noteikumos, attaisnojuma dokumentu noformēšanā, informācijas sniegšanā Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem un citos aktuālos jautājumos.

 


Semināra norises laiks: 22. aprīlī no plkst. 14.00–17.00 

 

Reģistrācijas iespējas dalībai seminārā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli.
Dalības maksa – tikai EUR 79,-
 
Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 

Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība  elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 
 


Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

Īpaši noteikumi par skaidras naudas uzskaiti.

Skaidrā nauda iemaksas un izmaksas reģistrēšana.

Cik bieži kārto kases grāmatu?.

Kas kārto kasi reizi nedēļā?

Kas kases grāmatu var nekārtot?

Jauni MK noteikumi. Kad tos sāk piemērot?

Kas sagatavo kases ieņēmumu vai izdevumu orderi?

Kases orderim pielīdzināts dokuments. Kas tas ir?

Kas veic ierakstu kases grāmatā?/

Norādāmie rekvizīti kases ieņēmumu orderī.

Norādāmie rekvizīti kases izdevumu orderī.

Inkasators.

Vai personas kodu norāda?

Kad personas kodu drīkst nenorādīt?

Kas orderos parakstās?

Kādus dokumentus pievieno orderim?

Uzņēmuma pārstāvis.

Ārvalsts valūta skaidrā naudā.

Pilnvarotā persona - naudas saņēmējs. Pilnvaras saņemšana.

Kad kasiera parakts var nebūt?

Kases orderu numurēšana.

Kas ir kase?

Skaidrās naudas glabāšanas vieta.

Attaisnojuma dokumenti, to iedalījums un attaisnojuma dokumentā ietveramie rekvizīti un informācija

Kas ir attaisnojuma dokuments?

Kā var sagatavot attaisnojuma dokumentu?

Attaisnojuma dokumentu iedalījums.

Ārējais attaisnojuma dokuments.

Iekšējais attaisnojuma dokuments.

Attaisnojuma dokumenta rekvizīti.

Paraksts pašrocīgs vai elektronisks? Vai cits variants?

Elektronisks apliecinājums.

Kāds dokuments noformējams bez paraksta?

Attaisnojuma dokumenta atvasinājums.

PVN rēķins un citi dokumenti.

Nodokļu deklarācijas.

Avansa norēķini un darbinieku izdevumi.

Ziedojumu kastītes NVO.

Grāmatu un suvenīru galds baznīcā.

Izmaksu saraksts. Kādi rekvizīti jānorāda?

Ko drīkst maksāt saskaņā ar izmaksu sarakstu?

Vai drīkst labot kases orderus?

Naudas reģistrēšana, ja lieto kases aparātu.

Naudas reģistrēšana, ja lieto kvītis un biļetes.

Ja darbinieks iemaksā naudu kase.

Budžeta iestādes sagatavots dokuments par iemaksu kasē.

Budžeta iestādes dokumenta rekvizīti.

Dokumenta kopsavilkuma dati. Kad sagatavo kases ieņēmumu oderi?

Kad izsniedz apliecinājumu par skaidrās naudas iemaksu?

Kad personas kodu norāda, pārdodot valūtu?

Naudas sadalījums pa valūtām.

Informācijas sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem

Ziņojumu iesniegšana.

Darījuma aizdomīguma pazīmes nodokļu jomā.

Kas ir kases grāmata?

Uzņēmuma vadītājs, kurš ir tiesīgs grāmatvedību kārtot pats

Kases grāmatas kārtošana elektroniski.

Kad kases orderus nenoformē?

Kases grāmatas prasības, ja to kārto papīra veidā.

Kases grāmatas numurēšana.

Kases inventarizācija.

Naudas iztrūkums un pārpalikums.

Kvīšu lietošana pēc pieprasījuma.

Biļešu izsniegšana par pakalpojumu. 


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits