Intensīvais seminārs uzņēmumiem:

SLEPENĀ PIRCĒJA MEISTARKLASE

Arvien vairāk uzņēmumu, lai celtu savu konkurētspēju un apkalpošanas kvalitāti, izmanto  tā saucamo “slepenā pircēja” metodi. Tā ļauj Jums iejusties klienta “ādā” un objektīvi izvērtēt klientu apkalpošanu Jūsu uzņēmumā, tādējādi noskaidrojot ne tikai darbinieku kompetences un prasmes, kā arī šķēršļus esošajā piedāvājumā, bet arī sniedz iespēju strādāt pie uzlabojumiem nākotnē. 

Jūs vaicāsiet, kā strādā “slepenais pircējs”? Vispirms, tie ir īpaši atlasīti un apmācīti “pircēji”, kas dodas uz pakalpojumu sniegšanas vietu un veic īstu pirkumu vai pakalpojuma izmantošanu pēc klienta norādītā scenārija. Vienlaikus viņi novērtē pakalpojuma sniedzēja sniegto klientu apkalpošanas kvalitāti un sniedz un patiesiem datiem balstītu informāciju, informējot par būtiskākajām detaļām.

Tā ir iespēja ikvienam uzņēmumam objektīvi izvērtēt darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitāti un saņemt detalizētus datus, kas palīdz izvērtēt ne tikai klientu apmierinātību, bet arī nodrošināt uzņēmuma attīstību, ietverot konkurentu izpēti.Apmācību iespējas:
 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieku vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
 


Rīgas Psiholoģijas skola” dibināta, lai uzņēmuma pārstāvjiem sniegtu iespēju apgūt zināšanas, kā biznesa attīstīšanā veiksmīgāk pielietot ar psiholoģiju saistītās iespējas. “Rīgas Psiholoģijas skolas” rīkotajos semināros tiek sniegti profesionāļu padomi par tādām tēmām, kā darbinieku motivācija, biznesa komunikācijas prasmes un citām tēmām. Semināru mērķauditorija ir kompāniju vadītāji un uzņēmumu personāla daļas speciālisti, tomēr tiem var pieteikties jebkurš interesents.Apmācību lektore – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. Mācību mērķis: 
 
Radīt priekšstatu par klientu apkalpošanas novērtēšanas metodi “Slepenais pircējs”
Attīstīt “Slepenā pircēja” darbam nepieciešamās iemaņas
 
Mācību saturs:
 
Kas ir “slepenā iepirkšanās”?
“Slepeno pircēju” sinonīmi
Kam un kādēļ nepieciešami “Slepenā pircēja” pakalpojumi?
Novērtēšanas metodes “Slepenais pircējs” ieguvumi
“Slepenā novērtējuma” veikšanas biežums
Kas var kļūt par “Slepeno pircēju”?
Kādam jābūt “Slepenajam pircējam”?
Ko var novērtēt “Slepenais pircējs”?
“Slepenā pircēja” darbības soļi
Standarta analīzes 3 bloki
“Slepenā pircēja” darba etapi
“Slepenā pircēja” vizītes norise
Prasības testēšanas veikšanai
Novērtēšanas anketas piemērs
Novērtēšanas atskaite
Klientu apkalpošanas ekspertam nepieciešamās zināšanas par augsta līmeņa klientu apkalpošanas standartiem (tests)
 

Apmācību noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Rīgas Psiholoģijas skola" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli.


Rīgas Psiholoģijas skola
Tālrunis: 28487618

E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos korporatīvajam semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts