Seminārs un meistarklase

"Stresa pārvarēšana un pilnīgas stresa noturības attīstīšana sevī, izdegšanas sindroms un kā ar to cīnīties, enerģijas uzkrāšanas un relaksācijas paņēmieni.”

 
 
Stress? Kurš gan nepazīst stresu? Taču tas ir lieks, un ir jāmācas stresu uzveikt, jo ilgtermiņā tas spēj sagādāt tikai grūtības. Ir daudz un dažādu veidu, kā tikt galā ar stresu. Stresa pārvaldīšanai visnoderīgākā pieeja ir to neuzkrāt, aktīvi risināt problēmas, nevis atlikt to risināšanu.
 
Ja tu nolem ieviest pārmaiņas, lai pārvarētu stresu, to varētu uzsākt pēc tam, kad esi ar tuvākajiem cilvēkiem apspriedis to, ko gribi mainīt. Vari palūgt citiem palīdzību kādos ikdienas darbos, kādu uzdevumu veikšanā.

Tu, iespējams, apzinies to, ka tev ir kādas īpašas problēmas (medicīniskas, finansiālas vai cita veida). Tad, lai mazinātu stresu un sekmīgāk tās risinātu, vērsies pie kāda pēc padoma vai palīdzības. Iespējams, ka esi izlēmis sev atvēlēt regulāru laiku, lai uzsāktu kādu jaunu aktivitāti. Tad uzaicini piedalīties kādu draugu, tad Jūs abi gūsit vairāk gandarījuma no šīm nodarbēm.

Daudzas no šīm pārmaiņām izriet no tavas pašreizējās situācijas reāla izvērtējuma, un šīm pārmaiņām nevajadzētu aizņemt daudz laika. Tā kā tu samazināsi savu stresa līmeni, tu būsi produktīvāks un tev būs nepieciešams mazāk laika, lai paveiktu darbus, jo tava uzmanības koncentrēšanās spēja būs uzlabojusies.

Semināra norises laiks: 13. decembris no pl. 10-16
Semināra norises vieta: Rīgas Centrs
Semināra organizators: Rīgas Psiholoģijas skola
Cena: Ar “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-  / ar garantēto līdzfinansējumu - EUR - 79,- (semināra standarta cena EUR 249,-)

Rīgas Psiholoģijas skola” dibināta, lai uzņēmuma pārstāvjiem sniegtu iespēju apgūt zināšanas, kā biznesa attīstīšanā veiksmīgāk pielietot ar psiholoģiju saistītās iespējas. “Rīgas Psiholoģijas skolas” rīkotajos semināros tiek sniegti profesionāļu padomi par tādām tēmām, kā darbinieku motivācija, biznesa komunikācijas prasmes un citām tēmām. Semināru mērķauditorija ir kompāniju vadītāji un uzņēmumu personāla daļas speciālisti, tomēr tiem var pieteikties jebkurš interesents.

Lektors: Jānis Roze, biznesa psihologs, uzņēmumu vadības konsultants
Dr.psych. zinātniskā grādā pretendentam Jānim Roze ir ilgu gadu pieredze dažādu tēmu pasniegšanā, starp tām – Ilgtspējīga organizācijas stratēģija, Personāla novērtēšana un motivācija, Līderība, Komandas izveide un vadība, Organizācijas kultūra, Apmācība organizācijā, Kreativitātes un inovāciju veicināšana un ieviešana organizācijā. Iedziļināšanās šajās tēmās (strādājot par lektoru RPIVA un TURĪBA ar dažādām mērķauditorijām, tostarp, ārzemju studentiem; veicot pētījumus; adaptējot personāla novērtēšanas metodikas un izveidojot savas, piem., motivācijas noteikšana, Vadītāja kreatīvā līderība), ļauj Jānim Roze redzēt situāciju organizācijā kopumā un dažādu faktoru mijiedarbībā (stratēģijas, motivācijas, organizācijas kultūras utt.).

DARBA METODIKA

Šajā kursā klausītājiem būs iespēja iepazīties ar stresa pārvarēšanas nosacījumiem no prāta un izziņas viedokļa, kā arī no emocionālā un psihofizioloģiskā viedokļa. 

MĒRĶIS

Apgūt pašregulācijas un noskaņošanās paņēmienus;
Attīstīt elastīgo domāšanu un atvērt vai uzlabot Jūsu radošo potenciālu;
Veicināt Jūsu pārliecību par sevi, drosmi un aktivitāti;
Apgūti rīcības paņēmieni stresa situācijā un kā tikt galā ar uzkrāto stresu;
Izveidota personīgā dienas kārtība, kurā ir integrēti pašattīstības vingrinājumi;
Apzināti personīgie mērķi un uzdevumi;
Pārtraukt satraukties par sīkumiem un sākt izbaudīt dzīvi.

ĪSS SATURA IZKLĀSTS

Izvairīties no stresa nevar, varbūt tas nav arī nepieciešams, jo psihologi un ārsti uzskata, ka nelielas slodzes ir pat nepieciešamas. Semināra un meistarklases laikā apmeklētāji radīs atbildes uz jautājumu, kā regulēt šo spriedzi un pakļaut to savu mērķu realizēšanai, saprast stresa mehānismus, zināt savus stresorus un spēt vadīt ikdienas stresa apstākļos. 

„Ikdienas dažādie notikumi, regulāri pieaugošais informācijas daudzums, pielāgošanās apkārtējiem cilvēkiem, spriedze utt., ir tie faktori, kas visbiežāk izraisa stresu, tomēr katram ir iespēja apgūt stresoru atpazīšanu, atklāt un veidot savu potenciālu, un apzināt savas iespējas dzīvot laimīgi, kas ir vienīgais inteliģentais veids kā pieņemt dzīves izaicinājumu,” stāsta biznesa psihologs Jānis Roze.

Seminārs un meistarklase tiks virzīta ne tikai uz teorētiskām nostādnēm, bet arī uz praktiskiem paņēmieniem. Stresa pārvarēšanas paņēmieni ir nepieciešams zināt ikkatram. Vienam, lai uzlabotu veselību un stiprinātu imūnsistēmu, otram - iemācīties izmantot savus iekšējos spēka resursus, sakārtojot savu dzīves ritmu, bet vēl citiem – pārvaldīt savu uztraukumu, pieņemt esošo situāciju un apkārtējos cilvēkus. Tādējādi, stresa pārvaldes iemaņu veidošana palīdz uzlabot darba spējas, sakārtot dzīvi, atrast sev nozīmīgo, akceptējot būtisko un pasargājot sevi no pārmērīgas spriedzes uzkrāšanās. 

1. Mūsdienu, uz zinātniskām atziņām balstīta stresa vadība. Stress cilvēka dzīvē – cēloņi, izpausmes, sekas

Stresa psihofizioloģija
Individuāla stresa līmeņa diagnostika (tests).
Individuāla diagnostika – objektīvu un subjektīvu stresa cēloņu noteikšana.
Uzkrātā stresa fizioloģiskie un psiho-emocionālie mazināšanas pasākumi.
Sevis izpratne, pašmotivācija un emociju regulēšana – priekšnoteikumi stresa pārvaldīšanai.

2. Darba savienošana ar dzīves balansu un attīstību

Darbs vai hobijs – vai tos ir iespējams apvienot?
Savu personīgu mērķu apzināšana un to sasniegšanas iespējas, izmantojot radošus paņēmienus.
Profesionālais stress, stresa vadība ikdienas pienākumu veikšanā – komunikācijā, projektu īstenošanā, uzstāšanās utt. 
Intuīcijas pašizpēte un intuīcijas attīstības paņēmieni.

3. Enerģija uzkrāšanas paņēmieni veselīgai un aktīvai dzīvei

Efektīvākie relaksācijas paņēmieni – ceļš pie savu spēju atbrīvošanas, enerģijas.
Paņēmieni, kas palīdz izvairīties no hroniska noguruma un depresijas.
Enerģijas uzkrāšanas paņēmieni – lietderīgais no jogas un līdzīgām sistēmām (neiedziļinoties komplicētās filozofiskās niansēs).

Par stresa semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Rīgas Psiholoģijas skolas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.

"Rīgas Psiholoģijas skola"
Tālrunis: 28487618
E-pasts: info@rps.lv

Lai pieteiktos stresa noturības attīstīšanas semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts