Praktiskais seminārs

Aktuālais darba tiesībās – darba likuma praktiska pielietošana ikdienā un tās problemātika

 
Ikviens uzņēmējs, kuram rūp savs bizness, būs gatavs darīt visu tā labklājības un attīstības labā. Un ne vienmēr tas nozīmē tikai spodrināt uzņēmuma tēlu sabiedrībā. No sākuma ir jāparūpējas par uzņēmuma iekšējo kārtību. Lai arī esat darba devējs, direktors vai īpašnieks – viens to nespēsiet paveikt.  Taču spēsiet kopā ar pārējiem darbiniekiem. Viens no obligātajiem punktiem ceļā uz sakārtotu un drošu uzņēmuma iekšējo sistēmu ir pārzināt savus kā darba devēja pienākumus un ievērot tos attiecībā uz katru pieņemto darbinieku. 

Kā teicis viens no veiksmīgākajiem uzņēmējiem pasaulē, Ričards Brensons: ‘’Klienti nav galvenie. Galvenie ir darbinieki. Ja rūpēsieties par darbiniekiem, tie rūpēsies par klientiem’’. Tieši tāpēc ir tik svarīgi zināt katru likumu, gan par tiesībām, gan pienākumiem, kurš var ietekmēt Jūsu darbinieku labsajūtu darba ikdienā un produktivitāti. Šāda darba likuma esamība nevienam nav svešs fakts, tomēr ne visi apzinās, ka tā neievērošana var novest pie dažādiem riskiem un pret to attiecas diez gan vieglprātīgi. Ik viens neievērots un pārkāpts punkts var novest pie dažādu sodu piemērošanas, kas savukārt var kaitēt jūsu uzņēmumam un karjeras tālākai attīstībai. Kā izvairīties no šādas situācijas? Kādi ir obligātie likuma punkti, kas jāievēro attiecībā uz nodarbināto? Par to un citām darba devējam aktuālām situācijām seminārā informēs pieredzējušais darba tiesību eksperts Harijs Gaigals.


 
Apmācību iespējas:
 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieku vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.


Semināra vadītājs: darba tiesību eksperts HARIJS GAIGALS – jurists darba tiesībās un darba aizsardzības vecākais speciālists ikdienā, jau vairāk nekā 14 gadus. Savulaik ir guvis lielu teorētisku un praktisku pieredzi arī valsts darbā, kā Vecākais inspektors-jurists Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā, pēdējos gadus ikdienā strādā privātā sektorā, konsultē uzņēmumus šajos jautājumos. Ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs kā jurists un papildus ieguvis bakalaura grādu kā darba aizsardzības vecākais speciālists. Nemitīgi patīk papildināt savas jau esošās zināšanas ar jaunām zināšanām. 

 

“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
ĪSS SEMINĀRA PROGRAMMAS APSKATS:
 

 • Darba tiesisko attiecību vispārīgie principi un tiesiskais regulējums, piemēri;
 • Darba tiesisko attiecību uzsākšanas praktiskās problēmas un tiesiskie ieteikumi;
 • Darba līguma pareiza un precīza, tiesiska noformēšana – praktiskā pieredze un biežākie konstatētie trūkumi darba līguma noformēšanā, to nozīme turpmākajās darba tiesiskajās attiecībās un iespējamos darba strīdos;
 • Darba laiks, pamatregulējums, darba laika organizāciju veidi, to katra praktiska pielietošana un praktiskās problēmas, virsstundas, nakts darbs, darbs svētku dienās;
 • Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, atvaļinājumi, pamatregulējums, praktiski piemēri un ieteikumi;
 • Darba samaksas un izmaksas praktiskie aspekti, piemēri, problēmas, ieteikumi;
 • Darba tiesisko attiecību izbeigšanas dažādu praktisku situāciju analīze, piemēri, tiesvedības termiņi, pierādīšanas pienākumi katrai pusei, ieteikumi;
 • Darba devēja galvenie pienākumi, atbildība, aizliegumi, sekas, darba kārtības noteikumu nozīme un nepieciešamība;
 • Termiņi, to pareiza un precīza aprēķināšana, tiesiskās sekas
   

 
Semināra noslēgumā katram dalībniekam tiks izsniegta īpaša izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība. 


Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559

Lai pieteiktos korporatīvajam semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts