Korporatīvais biznesa apmācību cikls:

Darbinieku motivēšanas efektīvākie risinājumi, kuri jāpārzina katram veiksmīgam vadītājam

 
Katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa ir tā darbinieki, kuri izpilda galvenos uzdevumus, lai uzņēmums sasniegtu savu mērķi un tam būtu stabili darba rezultāti, tai skaitā peļņa. Tomēr, kā zināms, uzņēmuma veiksmes vai neveiksmes ir tiešā mērā atkarīgas no darbinieku motivācijas – jo motivētāks viņš būs darboties uzņēmuma labā, jo vairāk pūles viņš pieliks, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Savukārt bez motivācijas šie panākumi izpaliks!

Lai veicinātu darbinieku motivāciju, ik pa laikam ir ļoti svarīgi apzināt esošo situāciju un noskaidrot, kādas tieši izmaiņas uzņēmuma vadībā ir nepieciešamas. Atbildes uz visiem jautājumiem saistībā ar darbinieku motivēšanu un strādāšanu kopīgu mērķu labā palīdzēs gūt praktiskais biznesa apmācību cikls "Darbinieku motivēšanas efektīvākie risinājumi, kuri jāpārzina katram veiksmīgam vadītājam".

Apmācībās vadītāji gūs priekšstatu par darbinieku motivēšanas iespējām, kā arī uzzinās, kā iespējams pilnveidot nepieciešamās motivēšanas iemaņas.

Darbinieku motivācija mudina izdarīt vairāk par prasīto, ieguldīt uzņēmuma izaugsmē un radīt jaunas idejas, tāpēc ļoti svarīgi ir savlaicīgi rīkoties, lai celtu darbinieku motivāciju un noskaidrotu to neīstenotās vajadzībās! 

Apmācību iespējas:
 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieku vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.


Bet par savu centību iekarot jaunus zinību un profesionālās izaugsmes kalnus, uzņēmumi saņem vēl vienu unikālu BONUSU – reklāmas un publicitātes iespēju interneta medijos – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv   


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Anita Rošāne ir profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 


 
Mācību mērķis: Gūt priekšstatu par darbinieku motivēšanas iespējām, pilnveidot nepieciešamās motivēšanas iemaņas
 
Uz panākumiem vērsta  darbība uzņēmumā ir atkarīga no strādājošo prasmēm, resursiem un motivēšanas – cik liela ir  ieinteresētība veikt darbu. Lai sasniegtu kopīgos un individuālos mērķus, nepieciešams efektīvi izmantot dažādus motivatorus – materiālos un nemateriālos. Vadītājiem ir jāatrod drošas saites starp personāla motivēšanu un maksimāli efektīvu darbību organizācijas labā, kas nodrošina apmierinātību, izaugsmi un rezultativitāti.
 
Triju dienu dinamisks, interaktīvs apmācību kurss ietver sevī lekcijas, diskusiju forumus, praktisku situāciju analīzi un produktīvu risināju izstrādi. Satura pieturas punkti, kurus var veidot un papildināt paši dalībnieki:
 
Pirmā diena:
 
1. Darbinieku motivācija 21. gadsimtā – kas mainījies un ko darbinieki no uzņēmuma sagaida tagad?
2. Dažādu vecumposmu un paaudžu produktīvas sadarbības iespējas – motivējošas un labvēlīgas gaisotnes pamats organizācijā.
3. Motivācijas atslēgas elementi – izdarīt vairāk par prasīto: iedvesma, pamudinājums, cēlonis, impulss, klātesamība.
4. „Kāpēc es šeit esmu?” – motivācija un motivācijas pamatnostādnes.  Vadītājs un  “sev līdzīgo” komandas izveide.
5. Mistiskā motivācija.  Motivēšanas veidi: iekšējā, ārējā, apzinātā, neapzinātā u.c.
6. Darbinieka motivatoru atpazīšana.
 
Otrā diena: 
 
1. Biežākās aplamības Latvijas darba tirgū. Kur dabūt motivētus darbiniekus?
2. Pašmotivācija – kas man par to būs? Darbinieka reālā tirgus vērtība.
3. Biežākie motivācijas zaudēšanas cēloņi – neatbilstoši darba devēju pārstāvji
4. Kopsavilkums.
 

 

Semināra noslēgumā katram dalībniekam tiek izsniegta īpaša biznesa apmācību centra "Biznesa Akadēmija" apliecība.


Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos korporatīvajām darbinieku motivēšanas apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts