AKTUĀLS KORPORATĪVAIS SEMINĀRS VISIEM LIETVEŽIEM,
BIROJA VADĪTĀJIEM UN ADMINISTRATORIEM:


Elektroniskie dokumenti – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība


 
Ikvienam uzņēmumam, valsts un pašvaldību iestādei ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, jāseko līdzi elektronisko dokumentu plūsmai, jānodrošina to veiksmīga apstrāde, kā arī kvalitatīvai attīstībai liela nozīme ir dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmas organizēšanai un dokumentu arhivēšanai. Kā zināms, nepietiekamas vai aizmirstas zināšanas šajos jautājumos var uzņēmumam radīt ļoti negatīvas sekas, ietekmējot tā darbību un peļņu.

Katrā uzņēmumā visi attaisnojuma dokumenti, grāmatvedības reģistri, inventāra saraksti, gada pārskati un to pielikumi, kā arī grāmatvedības organizācijas dokumenti (kontu plāni, kodifikatori u.c.) sistemātiski jāsakārto un jāuzglabā uzņēmuma arhīvā.

Lai izvairītos no nevēlamām konfliktsituācijām, kas saistītas ar neprecīzu dokumentu apstrādi, ikvienam lietvedim vai arhivāram ir regulāri jāatjauno savas zināšanas.

Tāpat uzņēmumiem nepārtraukti jāseko līdzi ne tikai papīru dokumentu plūsmai, bet arī jāspēj efektīvi nodrošināt elektronisko dokumentu apstrādi un uzskaiti. Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, elektronisko dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa, īpaši mūsdienu konkurences apstākļos, kad katram uzņēmuma darbību regulējošam procesam jābūt sakārtotam. Liela nozīme ir uzņēmuma darbinieku izaugsmes veicināšanā, nodrošinot regulāru zināšanu atjaunošanu īpaši lietvežiem un biroja vadītājiem, kam ikdienas darbs nav iedomājams bez dažādu dokumentu apstrādes. 


Apmācību iespējas:

 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieku vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
 
 


Bet par savu centību iekarot jaunus zinību un profesionālās izaugsmes kalnus, uzņēmumi saņem vēl vienu unikālu BONUSU – reklāmas un publicitātes iespēju interneta medijos – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv   
 
“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009.gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokuementu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.

 

Lektore: Mg. sc. Ilga Robežniece, vairāk nekā 20 gadu  pieredze dokumentu pārvaldībā, 14 gadu pieredze Latvijas  Nacionālajā arhīvā - lietu nomenklatūru, dokumentu  klasifikācijas shēmu, arhīva uzziņas sistēmas dokumentu izvērtēšana, arhīvu fondu kvalitātes pārbaudes, dalība  institūciju ekspertu komisijās u.c. LNA pilotprojekta  ietvaros 2013.g. strādājusi ar elektronisko dokumentu uzskaites un aprakstīšanas jautājumiem. Piedalījusies  darba grupā izstrādājot dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvos aktus, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ir iekļauta ekspertu sarakstā, kuri izvērtē mācību programmas - lietvežiem, biroja administratoriem u.c.


 
SEMINĀRA TĒMAS APRAKSTS
 
Semināra laikā apskatīsim jautājumus – kā nodrošināt atbilstošu elektronisko dokumentu radīšanu. Kā izveidot elektronisko dokumentu atvasinājumus (kopijas, izrakstus, norakstus) papīra formā? Kādus elektroniskos parakstus var lietot un uz kādiem dokumentiem? Kā izstrādāt tādu elektronisko dokumentu, kas nebūtu tikai informācija, bet kalpotu kā tiesisks apliecinājums un pierādījums gan vadītājam, gan darbiniekam. Ko un kā rakstīt? Kā uzskaitīt elektroniskos dokumentus? Kādi organizatoriskie dokumenti jāizdod, lai radītu atbilstošus elektroniskos dokumentus? Kādai jābūt elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmai? Par visiem šiem jautājumiem runāsim semināra laikā.

ĪSS SEMINĀRA SATURA IZKLĀSTS
 
 • Elektronisko dokumentu, elektronisko parakstu tiesiskā vide.
   
 • Elektronisko dokumentu sagatavošana - formāts, obligātie rekvizīti.
   
 • Paraksts uz elektroniskā dokumenta.
   
 • Elektronisko dokumentu aprite, reģistrēšana un saglabāšana.
   
 • Elektronisko dokumentu pieejamība un izmantošana - kopija, noraksts, izraksts.
   
 • Elektronisko dokumentu aizsardzība, iekšējie regulējumi, iespējamie riski.
   
 • Elektronisko dokumentu iesniegšana arhīvā vai iznīcināšana.
   
 • Prasības Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmām.  
   
 • Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.​


Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta "Lietvedības Mācību centrs" apliecība.
“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos korporatīvajam elektronisko dokumentu pārvaldības semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts