Korporatīvās biznesa apmācības

IZCILAS KLIENTU APKALPOŠANAS SKOLAIkviens, kura darba pienākumos ietilpst uzņēmuma pārstāvēšana un darbs ar klientiem, zina, cik nozīmīga loma veiksmīgā komunikācijā ar klientu un uzņēmuma tēla demonstrēšanā ir klientu apkalpošanas kvalitātei. Taču, līdzīgi kā jebkurā citā nozarē, arī klientu apkalpošanā tendences mēdz mainīties.

Lai palīdzētu uzņēmumiem uzlabot savu klientu servisu un komunikācijas prasmes, tiek rīkotas korporatīvās biznesa apmācības “Izcilas klientu apkalpošanas skola”.

Apmācību mērķis ir pilnveidot uz klientu apkalpošanu orientētas komunikācijas prasmes, apzināt savas iemaņas un iegūt pārliecību par savām spējām. Turklāt uzņēmums pats var izvēlēties apmācību ilgumu – sākot no 1 līdz 3 dienām.

Efektīva komunikācija nozīmē informācijas nodošanu atbilstošajai auditorijai – tas ir svarīgi gan organizācijai, gan mērķauditorijas nodrošināšanai.Apmācību iespējas:
 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieku vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
 

 
Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


APMĀCĪBU VADĪTĀJA: 
Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne ir profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 
“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.


1) VIENAS DIENAS SEMINĀRS (no plkst. 10.00–16.00)

 
1. Klientu apkalpošanas jēdziens – no kalpošanas līdz apkalpošanai.
2. Klientu apkalpošanas process un darbinieka lomas apzināšanās – uzņēmuma izaugsmē, klientu piesaistē un noturēšanā, reputācijas vai tēla veidošanā, savu personisko mērķu sasniegšanā u.c.
3. Biežākās problēmas klientu apkalpošanā – klientu tipa noteikšana,  personiskā attieksme, spēja un prasme vadīt sarunu, vajadzību izzināšana u.c.
4. Klientu apkalpošanas veidi – klātienē, pa tālruni, e-komunikācija u.c. Kopīgās un atšķirīgās iezīmes.  
5. Individuālā pašrefleksija.
 

2) INTERAKTĪVA DIVU DIENU NODARBĪBA (no plkst. 10.00–16.00)
 
1. diena:
 
1. Klientu apkalpošanas jēdziens – no kalpošanas līdz apkalpošanai.
2. Darbinieka loma apzināšanās – uzņēmuma izaugsmē, klientu piesaistē un noturēšanā, reputācijas un tēla veidošanā, savu personisko mērķu sasniegšanā u.c.
3. Biežākās problēmas klientu apkalpošanā – klientu tipa noteikšana, spēja un prasme vadīt sarunu, vajadzību izzināšana.
4. Aktualizētas lomu spēles. 
5. Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete.
6. Profesionāls ārējais izskats un izturēšanās.
 
2. diena:
 
1. Klientu apkalpošanas veidi – klātienē, pa tālruni, e-komunikācija u.c. 
2. Situāciju modelēšana un analīze. Individuālais un grupas darbs
3. Kopīgās un atšķirīgās iezīmes  – profesionālā klientu apkalpošana
4. Darbs ar sarežģītu klientu – kā saglabāt sevi un izpildīt darba pienākumus ar prieku.
5. Profesionālās izdegšana un profilakse.
6. Individuālā pašrefleksija.


 
3) INTERAKTĪVA TRĪS DIENU NODARBĪBA (no plkst. 10.00–14.00)

1. diena:
 
1. Klientu apkalpošanas jēdziens – no kalpošanas līdz apkalpošanai.
2. Darbinieka loma apzināšanās – uzņēmuma izaugsmē, klientu piesaistē un noturēšanā, reputācijas un tēla veidošanā, savu personisko mērķu sasniegšanā u.c.
3. Biežākās problēmas klientu apkalpošanā – klientu tipa noteikšana, spēja un prasme vadīt sarunu, vajadzību izzināšana.
4. Individuālā pašrefleksija.
 
2. diena:
 
1. Klientu apkalpošanas veidi – klātienē, pa tālruni, e-komunikācija u.c. 
2. Situāciju modelēšana un analīze. Individuālais un grupas darbs
3. Kopīgās un atšķirīgās iezīmes  – profesionālā klientu apkalpošana
4. Profesionāls izaicinājums – darbs ar sarežģītu klientu.
5. Individuālā pašrefleksija.
 
3. diena:
 
1. Lietišķā komunikācija un biznesa etiķete
2. Profesionāls ārējais izskats un izturēšanās 
3. Stress un tā rašanās cēloņi darba vietā. Individuālais pašizziņa.  
4. Profesionālās izdegšana un profilakse. 
5. Individuālā pašrefleksija. 


 

Apmācību noslēgumā katram dalībniekam tiek izsniegta īpaša biznesa izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība. 


 
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos korporatīvajām klientu apkalpošanas apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts