Praktiskā biznesa meistarklase

"Kā dubultot komandas produktivitātes jaudu un sasniegt izvirzītos mērķus ātrāk"


Latvijā uzņēmumi produktivitātes ziņā ir ļoti dažādi – ir ļoti produktīvi uzņēmumi, bet ir arī uzņēmumi ar negatīvu sniegumu. Taču, ko darīt, lai nodrošinātu augstu ražīgumu un parūpēties par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu?

Produktivitātes celšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību. Parasti komandas (nodaļas, uzņēmuma) produktivitāti uzlabo, attīstot tehnoloģisko pusi, mazāk domājot par sociālo un cilvēcisko, kaut gan sociālie faktori ir tik pat nozīmīgi. Piemēram, neliels konflikts, sašķeļot kolektīvu naidīgās daļās, var pilnīgi paralizēt nodaļas darbu, neskatoties uz labi izstrādātām tehnoloģijām.
 
Nosakot sociālo faktoru līmeni savā komandā, ir iespējams saprast, kādas ir rezerves produktivitātes celšanā un kādus pasākumus ir nepieciešams veikt (semināri, individuālais darbs, informatīvie pasākumi utt.). Kā arī būs noteikti sociālie riska faktori (piemēram, tieksmi uz konfliktiem kolektīvā), kas palīdzēs laicīgi tos novērst.

Lai palīdzētu produktivitātei uzlaboties, ikvienam ir iespēja apmeklēt biznesa meistarklasi "Kā dubultot komandas produktivitātes jaudu un sasniegt izvirzītos mērķus ātrāk", lai uzzinātu, kādi ir svarīgākie komandas produktivitāti veicinošie sociālie faktori un kā tie ietekmē produktivitāti.

Apmācību iespējas:
 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieku vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
 


Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv


MEISTARKLASES VADĪTĀJS: Jānis Roze, 
Dr.psych. pretendents, 16 gadu pieredze psiholoģijas pasniegšanā (RPIVA; Turība; RISEBA). Aizraušanās ar pašattīstības tēmām (joga, meditācijas, apzinātie sapņi, utt.) aizsākās 80-to gadu beigās Pēterburgā. Aizstāvot maģistra darbu psiholoģijā (1997 gads) par apzinātību, sāk vadīt seminārus cilvēka attīstībā. Emocionālā intelekta izpēte tika uzsākta 2004. disertācijas ietvaros un 2017. g. tika izveidota mūsdienīga aptauja, iekļaujot tajā svarīgākos emocionālā intelekta komponentus. Pasniedzot psiholoģu, sevišķi kognitīvo, Jānis Roze dod iespēju klausītājiem dziļāk izprast cilvēka attīstību un atlasīt vispiemērotākos vingrinājumus šīm meistarklasēm

“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

Meistarklasē būs iespēja noskaidrot: 
 
 • kādi ir svarīgākie komandas produktivitāti veicinošie sociālie faktori un kā tie ietekmē produktivitāti;
 • paņēmieni, kas palīdz noteikt sociālos riska faktorus bez pētījuma ikdienā;
 • kādā veidā sociālos faktorus uzlabot; 
 • noteikt, kādā līmenī zīmīgie sociālie faktori ir Jūsu komandā, pielietojot aptauju pirms meistarklases apmeklējuma. Meistarklases dalībnieks pats izvēlas kādu no uzņēmuma nodaļām. Par papildus samaksu izpētē var piedalīties visa nodaļa/uzņēmums 

IEGUVUMI:
 
 • Noskaidroti, kādi ir svarīgākie komandas produktivitāti veicinošie PK faktori un kā tie ietekmē produktivitāti;
 • Noteikti komandas PK faktoru līmeņi (darbnīcas dalībnieks pats izvēlas kādu no uzņēmuma nodaļām);
 • Dziļāka izpratne par komandā notiekošo;
 • Apgūti paņēmieni, kā bez pētījuma – ar novērojuma palīdzību – noteikt PK faktorus;
 • Izstrādāta PK faktoru uzlabošanas plāna ieskice.
 
​​Meistarklases tēmas:

1. Ar produktivitāti saistītie sociālie faktori.
 
 • Komandas sociālo faktoru saistība ar produktivitāti;
 • Tiek aplūkoti pētījumi, kas parāda sociālo faktoru saistības ar visdažādākajiem uzņēmumam svarīgiem faktoriem, t.sk. – produktivitāti.
 • Veidi, kā ar novērošanu izvērtēt ar produktivitāti saistītos sociālos faktorus
 • Grupas darbā dalībnieki padziļina izpratni, daloties ar novērojumiem savos kolektīvos.

2. Produktīvas komandas sociālie faktori.
 
 • Produktīvas komandas profils;
 • Faktori, kas pēc pētījumiem visvairāk veicina produktivitāti.
 • Iepazīšanās ar savas komandas sociālo faktoru līmeni;
 • Katrs faktors tiks skaidrots pēc svarīguma un saistības ar produktivitāti un citiem uzņēmumam svarīgiem faktoriem.
 • Svarīgo sociālo faktoru uzlabošana.
 • Pēc skaidrojuma varēs izstrādāt uzlabojumus savai komandai, kā arī ievākt pārdomas un idejas no kolēģiem.


Meistarklases noslēgumā katram dalībniekam tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmija" apliecība. 


 
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos korporatīvajai biznesa meistarklasei, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts