Komunikācijas prasmju meistarklase

KONFLIKTU RISINĀŠANA. SARUNU VEŠANAS PRASMES


Ar konfliktiem mēs sastopamies katru dienu – gan darbā ar klientiem, gan saskarsmē ar kolēģiem. No tiem, protams, iespējams izvairīties, taču tikai tad, ja esat pietiekami informēts par to, kā pārliecināt otru pusi un nodrošināt savstarpēju sapratni.

Prakse rāda, ka neatkarīgi no organizācijas lieluma, ikvienu uzņēmumu nav iespējams iztēloties bez strīdus situācijām. Eksperti gan norāda, ka nekādā gadījumā nevajadzētu tās ignorēt, jo tie negatīvi ietekme uzņēmuma attīstību.

Konfliktu atrisināšana ir organizācijas vadītāja uzdevums. Vadītāja uzdevums ir ne tik daudz spēt izvairīties no konfliktiem, bet gan spēt tos atrisināt tā, lai ieguvēji būtu visas iesaistītās puses, tātad svarīgi ir atklāt konflikta cēloņus un atrast īsto risinājumu! Par to uzzināsiet, apmeklējot unikālās apmācības "KONFLIKTU RISINĀŠANA. SARUNU VEŠANAS PRASMES".

Apmācības iepazīstinās kursa dalībniekus ar faktoriem, kas ietekmē saskarsmi pārliecinot, risinot konfliktsituācijas, kā arī palīdzēs tiem trenēt konfliktu risināšanas un pārliecināšanas iemaņas.

Apmācību iespējas:
 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieku vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.


Bet par savu centību iekarot jaunus zinību un profesionālās izaugsmes kalnus, uzņēmumi saņem vēl vienu unikālu BONUSU – reklāmas un publicitātes iespēju interneta medijos – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv “Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Anita Rošāne ir profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. Apmācību mērķis: 
 
Iepazīstināt kursa dalībniekus ar faktoriem, kas ietekmē saskarsmi pārliecinot, risinot konfliktsituācijas
Trenēt konfliktu risināšanas un pārliecināšanas iemaņas
 
Apmācību saturs:
 
Kas ir pārliecināšana?
Savstarpējās sapratnes nodrošināšanas nosacījumi
Faktori, kas sekmē labāku informācijas uztveršanu
Pārliecināšanas komunikācijas likumi
Prasme izteikt argumentus
Argumentu formulēšanas noteikumi
Argumentācijas struktūra
Argumentu izteikšanas psiholoģija
Argumentēšanas tehnikas
Efektīvas sevis vadīšanas principi
Psiholoģiskās pozīcijas saskarsmē
Sarunas vadīšanas paņēmieni 
Refleksīvās klausīšanās tehnikas
Klausīšanās neverbālā valoda
Klausīšanās veidi
Jautājumu uzdošanas prasme
Konfliktu risināšanas algoritms
Saskarsme ar dažādu tipu cilvēkiem
Pārliecināšanas un konfliktu risināšanas taktikas saskarsmē ar dažādu tipu cilvēkiem
Labvēlīgas gaisotnes veidošanas nosacījumi

Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša biznesa apmācību centra "Biznesa Akadēmija" apliecība.Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos korporatīvajām apmācībām "Konfliktu risināšana. Sarunu vešanas prasmes", lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts