PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ
Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana.

Uzņēmējdarbība ir spriedzes pilna, jo prasa spēju uzņemties atbildību, prasmi komunicēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem, tai skaitā klientiem un sadarbības partneriem, kā arī pieņemt svarīgus un izšķirošus lēmumus. Ne mazāk nozīmīga ir arī spēja prezentēt sevi un savas idejas plašai auditorijai. Uzņēmēja loma prasa būt pārliecinātiem par sevi, taču nereti ir vadītāji un darbinieki, kuriem šādas īpašības trūkst, kā rezultāta cieš ne tikai viņu pašvērtējums, bet arī uzņēmuma tēls un darbība.

Personiskās efektivitātes un pārliecinātas uzvedības treniņš ir tas, kurš palīdz attīstīt sevī pašpārliecību un paātrināt mērķu realizāciju, paaugstināt personisko efektivitāti. Unikāla iespēja uzzināt, kā panākt labākus rezultātus biznesā un vienlaikus attīstīt savu personību, ir apmeklējot semināru “PERSONISKĀS EFEKTIVITĀTES TRENIŅŠ. Pārliecinātas uzvedības treniņš. Pašapziņas veidošana.”

Semināra ietvaros ikvienam dalībniekam būs iespēja uzzināt kā celt pašapziņu un pārliecību par sevi, trenēt pārliecinātu uzvedību, kas ļautu palielināt personisko efektivitāti, kā arī iepazīties ar plānošanas sistēmu, kas ļautu palielināt pašefektivitāti, paaugstināt personisko atbildību.

Apmācību iespējas:
 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieku vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.


Bet par savu centību iekarot jaunus zinību un profesionālās izaugsmes kalnus, uzņēmumi saņem vēl vienu unikālu BONUSU – reklāmas un publicitātes iespēju interneta medijos – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv   


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.
Apmācību lektore: Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Televīzijas “STV Pirmā!” šova “Labojam ģimeni” vadītāja. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 


Mācību mērkis:
 
Apzināt savas personības unikalitāti un to veidojošos un ietekmējošos faktorus, iepazīt savas personības spēka punktus un trenēt savu uzvedību un reaģēšanas modeli atbilstoši savam vēlamajam “Es”. 
 
Mācību saturs:
 1. Pašapziņa un saskarsme – māka pazīt pašam sevi un pašpilnveidoties. Personību veidojošie un ietekmējošie faktori.
 2. Personību veidojošie un ietekmējošie faktori. Raksturs, temperaments kā mainīgie un nemainīgie faktrori.
 3. Sevis pasniegšana – pašapziņu un personību veidojošie  faktori.
 4. Pašapziņa un pašvērtējums, priekšstata pašam par sevi veidošanās. Neadekvāts pašvērtējums, zema pašapziņa – lielākais stresa iemesls.
 5. Veiksmīgas saskarsmes pamats - adekvāts pašvērtējums.
 6. Pašpilnveidošanās process – zināt, gribēt, varēt, darīt.
 7. Sociālie statusi un lomas.
 8. Savas vietas sabiedrībā apzināšanās un izvērtēšana.
 9. Vecumposmu psiholoģiskais raksturojums.
 10. Ģimenes loma un ietekme un personības veidošanos.
 11. Personības raksturojums un personības īpatnības.
 12. Cilvēka pamatvajadzības, to iedalījums.
 13. Individuālo vajadzību apzināšanās. Savu resursu kartes apzināšanas.

Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša biznesa apmācību centra "Biznesa Akadēmija" apliecība.


Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos korporatīvajām apmācībām "Personīgās efektivitātes treniņš", lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts