Pārdošanas un klientu apkalpošanas meistarklašu cikls 

VEIKSMĪGAS PĀRDOŠANAS UN IZCILA KLIENTU SERVISA STANDARTS
 
Klienti ir katra uzņēmuma viena no lielākajām vērtībām, tāpēc ir svarīgi izprast, kas klientiem rūp, ko viņi novērtē un kādas ir viņu gaidas attiecībā uz sadarbības partneriem. Klients, kurš ir apmierināts ar pakalpojumu, noteikti atgriezīsies pie jums, nevis dosies pie konkurentiem. Savukārt ja jūsu darbinieki nebūs pietiekami uzmanīgi pret apmeklētājiem vai rupji, pircējs vairs nepārkāps jūsu veikala slieksni neatkarīgi no tā, cik augsta ir preču kvalitāte.

Attieksmi pret klientiem jebkurā uzņēmumā regulē klientu servisa standarts, kura mērķis ir noteikt organizācijas un klientu attiecību pamatnosacījumus un principus, kurus konkrēta organizācija ievēro, nodrošinot klientu apkalpošanas procesus.

Biznesa vides attīstība un jaunu uzņēmumu dibināšana šobrīd ir viena no aktuālākajām praksēm mūsu valsts ekonomikā, tāpēc, rūpējoties par uzņēmēju izglītošanu, "Biznesa Akadēmija" aicina apmeklēt īpašu pārdošanas un klientu apkalpošanas meistarklašu ciklu "VEIKSMĪGAS PĀRDOŠANAS UN IZCILA KLIENTU SERVISA STANDA
RTS", kas sastāv no trīs nodarbībām. Apmācību ciklam pieejams līdzfinansējums.
Apmācību mērķis ir vairot esošajos un topošajos uzņēmējos motivāciju savas uzņēmējdarbības paplašināšanai, veidojot savu redzējumu par nākotni, mudināt savu ideju realizācijai, kā arī sniegt zināšanas par visu, kas saistās ar biznesu, tā attīstīšanu un peļņas gūšanu. Šobrīd dalībniekiem vēl ir pieejams līdzfinansējums, kas samazina mācību maksu vairāk nekā 4 reizes. Labākā iespēja tiem, kuri domā par sava biznesa uzsākšanu vai paplašināšanu!


Apmācību iespējas:
 
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieku vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.

 Katram semināra apmeklētājam – reklāmas un publicitātes iespēja interneta medijos apmācību maksas apmērā – PAR BRĪVU, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" atbalstam. Reklāmu un reklāmas rakstus interneta portālos un sociālajos tīklos iespējams izvietot "Nacionālās mediju grupas" interneta resursos, plašāk skatiet: www.nmg.lv

 

Lektore: Egita Sproģe  biznesa trenere, pārdošanas un klientu servisa vadības speciāliste. 

Egita Sproģe ir lektore ar ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi klientu servisā un pārdošanas vadībā, lietvedības procesu kārtošanā, pārdošanas procesu izveidē, komandas izveidē un vadīšanā, uzņēmumu izveidē un konsultācijās. Egita savā karjerā ir veikusi vairāk nekā 14 000 veiksmīgas vizītes gan mazo, gan vidējo,gan lielo klientu B2B segmentā, strādājusi gan ar Latvijas, gan starptautiskiem klientiem. Egita konsultē, sagatavo un vada mācību programmas uzņēmumos, palīdz pārdošanas un klientu servisa organizāciju izveidošanā un biznesa attīstībā. 


“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.


SATURA IZKLĀSTS:

1) Biznesa veidošanas juridiskie aspekti

Biznesa veidošanas juridiskie aspekti (uzņēmējdarbības formas, biznesa plāna un dokumentācijas veidošana, juridiskā puse biznesa uzsākšanai un vadībai, līgumi, lietvedības pamatprincipi, dokumentu juridiskais spēks, grāmatvedības kārtošanas iespējamie veidi, nepieciešamie resursi - logo, domēna vārds, vizītkartes, korporatīvais stils, zīmola solījums. Uzraugošās insitūcijas - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs u.c.; iekšējie uzņēmuma dokumenti, nolikumi. Organizācijas struktūras modelēšana  ar potenciālu nākotnei, u.c.).
 
2) Personāla atlase un komandas veidošana

Dažādie cilvēku tipi. Personāla izvēle izmantojot soft skills – personiskās prasmes. Kā izvēlēties uzņēmuma darbiniekus, kā veidot komandu tā, lai motivētu sevi un darbiniekus augstāku rezultātu sasniegšanai, atšķirīgais darbinieku uzvedībā un motivēšanā, pārrunas kā labs instruments efektivitātes palielināšanai (principi, ieteikumi, atgriezeniskā saite, apmierinātības pētīšana). Komandas veidošanas 5 posmi, vadītāja nozīmīgā loma un līdera prasmju attīstīšana. Komunikācijas prasmes kā veiksmes atslēga uzņēmuma tēla radīšanā un uzturēšanā. Kā darbiniekus izvēlas pasaules izcilākie vadītāji?
 
3) Klienta / pircēja ceļš līdz Tavam uzņēmumam

Motivēšana, jaunā ekonomika, Holivudas modelis, stress darba vietā pazemina peļņas rādītājus: tā rašanās cēloņi un novēršanas iespējas. Pašmotivācija un pozitīvās domāšanas treniņš kā iedarbīgs līdzeklis ikdienā. Kā svarīgākie ‘pieturas punkti’ klienta / pircēja ceļā līdz mūsu uzņēmumam, līdz mūsu produktam veicina biznesu. Atšķirības Pirms- un Pēc- pārdošanā.
 
4) Pārdošana un klientu apkalpošana

Nav klientu / pircēju - nav darījumu. Sešas darbinieku kompetenču grupas, kas ļauj prognozēt panākumus. Klientu apkalpošanas, pārdošanas procesa maiņa ir būtiska mainoties klientu (pircēju) uzvedībai. Kur meklēt tendences klientu uzvedības un pārdošanas procesa izmaiņām? Pārdošanas sistēmas izveide uzņēmumā. Samaksas sistēmas izvēle un veidošana. Nauda bieži nav galvenais faktors samaksas sistēmā. Kā pozicionēt rutīnas darba atalgojumu un kā maksāt par radošu darbu? Mans produkts / pakalpojums - kā radīt pircējos interesi par to? Kas ir dzinējspēks darījumam?
 
5) Pārdošana un darbs ar mērķauditoriju

Ieguvumi, priekšrocības, īpašības,pazīmes — kopīgais un atšķirīgais. Kas no tā ir prioritārais, lai klients pievērstu uzmanību tieši manai precei / pakalpojumam? Mērķauditorijas izvērtēšana un kanāli tās informēšanai – sākumpunkts pārdošanas aktivitātēm. Pārdošanas un klientu apkalpošanas standarti atšķirīga biznesa veida uzņēmumos. Principi to veidošanā, uzturēšanā, izmaiņu ieviešanā. Pārdošanas tehnikas pamatpostulāti. Telefonpārdošana. Kā jāplāno vienmēr veiksmīgas vizītes?. Kādi principi jāievēro? Jautājumu sagatavošana, klausīšanās prasmju attīstīšana. Prezentējamo produktu, pakalpojumu atlases īpatnības. Paņēmieni noslēguma fāzē un darbā ar iebildumiem.
 
6) Tava biznesa sīvākie konkurenti – labākie skolotāji

B2B un B2C darījumi, atšķirīgais un kopīgais. Konkurences apzināšanās, attiecības ar konkurentiem (tirgus izpēte, segmentācijas paņēmieni, konkurentu stipro un vājo pušu izmantošana sava biznesa attīstībā, konkurence mūsdienu tirgus apstākļos) pārmaiņu vadība, deleģēšana un laika plānošana ļauj būt soli priekšā u.c.); Eksporta apvāršņu izzināšana ("Vai mans produkts/pakalpojums ir eksportspējīgs?", par eksporta uzsākšanu – sadarbības partneru meklēšanu, ārzemju tirgus izpēti u.c.).
 
7) Mārketings un reklāma Tava biznesa panākumiem

Kā likt mārketingam strādāt sava uzņēmuma labā (bezbudžeta mārketings, produktu / pakalpojumu atpazīstamības veicināšana, mārketinga veidi – paņēmieni, jaunumi mārketingā, pareizo mārketinga kanālu izvēle, pielāgošana konkrētajam produktam / pakalpojumam); Reklāmas spēks biznesa attīstībā (zīmola pozicionēšana, reklāmas veidi, efektivitāte, reklāmas tirgi, Latvijas un pasaules praksi un spilgtākie efektīvas reklāmas piemēri). Degustācijas un prezentācijas. Kā mācīties no starptautiskiem ražotājiem, gūt labumu sava biznesa attīstībai, neizbraucot no Latvijas, neverbālās komunikācijas plusi un mīnusi piemēros.


Apmācību cikla noslēgumā katram dalībniekam tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. 


Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos korporatīvajam meistarklašu ciklam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts