Biznesa apmācību sesija "Kā izveidot veiksmīgu biznesu un gūt panākumus!"
 
 
Biznesa vides attīstība un jaunu uzņēmumu dibināšana šobrīd ir viena no aktuālākajām praksēm mūsu valsts ekonomikā, tāpēc, rūpējoties par uzņēmēju izglītošanu, “Jauno komersantu skola” sadarbībā ar "Biznesa Akadēmiju" aicina visus piedalīties īpašā biznesa apmācību sesijā “Kā izveidot veiksmīgu biznesu un gūt panākumus”. Apmācību ciklam pieejams līdzfinansējums.

Apmācību mērķis ir vairot esošajos un topošajos uzņēmējos motivāciju savas uzņēmējdarbības paplašināšanai, veidojot savu redzējumu par nākotni, mudināt savu ideju realizācijai, kā arī sniegt zināšanas par visu, kas saistās ar biznesu, tā attīstīšanu un peļņas gūšanu. Šobrīd dalībniekiem vēl ir pieejams līdzfinansējums, kas samazina mācību maksu vairāk kā 4 reizes. Labākā iespēja tiem, kuri domā par sava biznesa uzsākšanu vai paplašināšanu!

Apmācību norises laiks: 17. oktobris, 24. oktobris, 31. oktobris, 7. novembris, 14. novembris plkst. 15:30 - 19:00
Apmācību norises vieta: Rīgas centrs
Apmācību organizators: "Biznesa Akadēmija"
Cena pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 149,- (standarta cena – 599 EUR). 
Biznesa apmācību sesiju atbalsta arī Latvijas Izgudrojumu un inovāciju centrs “Latvia Invent”, Latvijas Eksportpadome, informatīvo atbalstu nodrošina biznesa portāls "Bizness.lv," "Ekonomika.lv" u.c.“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei.
Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk kā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.


Biznesa apmācību sesiju vadīs trenere Egita Sproģe - lektore ar ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi tiešajā pārdošanā un pārdošanas vadībā, pārdošanas procesu izveidē, pārdošanas komandas izveidē, pārdošanas komandas vadīšanā, uzņēmuma izveidē, uzņēmuma vadīšanā. Egita savā pārdošanas karjerā ir veikusi vairāk nekā 14 000 veiksmīgas vizītes gan mazo, gan vidējo, gan lielo klientu B2B segmentā, strādājusi gan ar Latvijas, gan starptautiskiem klientiem. Egita konsultē, sagatavo un vada mācību programmas uzņēmumos, palīdz pārdošanas organizāciju izveidošanā un biznesa attīstībā.
 
"Ikviens bizness sākas ar ideju un pats galvenais šīs idejas realizācijā ir cilvēks, jo tikai no viņa būs atkarīgs, vai tas realizēsies dzīvē. Mūsdienās īpaši apsveicama ir ikviena vēlme sevi pierādīt, darboties un tiekties uz ko augstāku, taču ar vēlmi vien nepietiek... tāpēc ir jārada labvēlīga un atvērta vide personības attīstībai un pilnveidei. Izcilība un profesionalitāte rodas tad, ja tiek veicināta katra cilvēka iekšējā potenciāla jeb talanta izkopšana. Mēs dzīvojam zināšanu un jaunrades laikmetā, kur katra cilvēka spējām ir liels pienesums un tieši šo apmācību laikā mēs centīsimies idejas un vēlmes pārvērst realitātē," norāda Egita Sproģe.


Ieskats biznesa apmācību tematikā:
 
Biznesa veidošanas juridiskie aspekti
Biznesa veidošanas juridiskie aspekti (uzņēmējdarbības formas, biznesa plāna un dokumentācijas veidošana, juridiskā puse biznesa uzsākšanai un vadībai, līgumi, lietvedības pamatprincipi, dokumentu juridiskais spēks, grāmatvedības kārtošanas iespējamie veidi, nepieciešamie resursi - logo, domēna vārds, vizītkartes, korporatīvais stils, zīmola solījums. Uzraugošās insitūcijas - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs u.c.; iekšējie uzņēmuma dokumenti, nolikumi. Organizācijas struktūras modelēšana  ar potenciālu nākotnei, u.c.).
 
Personāla atlase un komandas veidošana
Dažādie cilvēku tipi. Personāla izvēle izmantojot soft skills – personiskās prasmes. Kā izvēlēties uzņēmuma darbiniekus, kā veidot komandu tā, lai motivētu sevi un darbiniekus augstāku rezultātu sasniegšanai, atšķirīgais darbinieku uzvedībā un motivēšanā, pārrunas kā labs instruments efektivitātes palielināšanai (principi, ieteikumi, atgriezeniskā saite, apmierinātības pētīšana). Komandas veidošanas 5 posmi, vadītāja nozīmīgā loma un līdera prasmju attīstīšana. Komunikācijas prasmes kā veiksmes atslēga uzņēmuma tēla radīšanā un uzturēšanā. Kā darbiniekus izvēlas pasaules izcilākie vadītāji?
 
Klienta / pircēja ceļš līdz Tavam uzņēmumam
Motivēšana, jaunā ekonomika, Holivudas modelis, stress darba vietā pazemina peļņas rādītājus: tā rašanās cēloņi un novēršanas iespējas. Pašmotivācija un pozitīvās domāšanas treniņš kā iedarbīgs līdzeklis ikdienā. Kā svarīgākie ‘pieturas punkti’ klienta / pircēja ceļā līdz mūsu uzņēmumam, līdz mūsu produktam veicina biznesu. Atšķirības Pirms- un Pēc- pārdošanā.
 
Pārdošana I un klientu apkalpošana
Nav klientu / pircēju - nav darījumu. Sešas darbinieku kompetenču grupas, kas ļauj prognozēt panākumus. Klientu apkalpošanas, pārdošanas procesa maiņa ir būtiska mainoties klientu (pircēju) uzvedībai. Kur meklēt tendences klientu uzvedības un pārdošanas procesa izmaiņām? Pārdošanas sistēmas izveide uzņēmumā. Samaksas sistēmas izvēle un veidošana. Nauda bieži nav galvenais faktors samaksas sistēmā. Kā pozicionēt rutīnas darba atalgojumu un kā maksāt par radošu darbu? Mans produkts / pakalpojums - kā radīt pircējos interesi par to? Kas ir dzinējspēks darījumam?
 
Pārdošana II un darbs ar mērķauditoriju
Ieguvumi, priekšrocības, īpašības,pazīmes — kopīgais un atšķirīgais. Kas no tā ir prioritārais, lai klients pievērstu uzmanību tieši manai precei / pakalpojumam? Mērķauditorijas izvērtēšana un kanāli tās informēšanai – sākumpunkts pārdošanas aktivitātēm. Pārdošanas un klientu apkalpošanas standarti atšķirīga biznesa veida uzņēmumos. Principi to veidošanā, uzturēšanā, izmaiņu ieviešanā. Pārdošanas tehnikas pamatpostulāti. Telefonpārdošana. Kā jāplāno vienmēr veiksmīgas vizītes?. Kādi principi jāievēro? Jautājumu sagatavošana, klausīšanās prasmju attīstīšana. Prezentējamo produktu, pakalpojumu atlases īpatnības. Paņēmieni noslēguma fāzē un darbā ar iebildumiem.
 
Tava biznesa sīvākie konkurenti - labākie skolotāji
B2B un B2C darījumi, atšķirīgais un kopīgais. Konkurences apzināšanās, attiecības ar konkurentiem (tirgus izpēte, segmentācijas paņēmieni, konkurentu stipro un vājo pušu izmantošana sava biznesa attīstībā, konkurence mūsdienu tirgus apstākļos) pārmaiņu vadība, deleģēšana un laika plānošana ļauj būt soli priekšā u.c.); Eksporta apvāršņu izzināšana ("Vai mans produkts/pakalpojums ir eksportspējīgs?", par eksporta uzsākšanu – sadarbības partneru meklēšanu, ārzemju tirgus izpēti u.c.).
 
Mārketings un reklāma Tava biznesa panākumiem
Kā likt mārketingam strādāt sava uzņēmuma labā (bezbudžeta mārketings, produktu / pakalpojumu atpazīstamības 
vei
cināšana, mārketinga veidi – paņēmieni, jaunumi mārketingā, pareizo mārketinga kanālu izvēle, pielāgošana konkrētajam produktam / pakalpojumam); Reklāmas spēks biznesa attīstībā (zīmola pozicionēšana, reklāmas veidi, efektivitāte, reklāmas tirgi, Latvijas un pasaules praksi un spilgtākie efektīvas reklāmas piemēri). Degustācijas un prezentācijas. Kā mācīties no starptautiskiem ražotājiem, gūt labumu sava biznesa attīstībai, neizbraucot no Latvijas, neverbālās komunikācijas plusi un mīnusi piemēros.

Apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
 

Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos biznesa apmācību sesijai "Kā izveidot veiksmīgu biznesu un gūt panākumus!", lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts