AKTUĀLS SEMINĀRS VISIEM LIETVEŽIEM UN BIROJA VADĪTĀJIEM UN ARHIVĀRIEM
 
Praktiskais seminārs uzņēmumiem un
valsts, pašvaldību iestādēm

"Arhīvu pārvaldība. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 01.04.2018."

 Semināra norises laiks: 20. aprīlis no plkst.10:00 - 15:00
Semināra norises vieta: Rīgas centrs
Semināra rīkotājs: "Lietvedības mācību centrs"
Cena: pateicoties “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam – tikai EUR 99, t. sk. PVN (standarta cena EUR 249,-)
 

“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009.gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokuementu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.
Lektore: Mg.sc.Ilga Robežniece, vairāk kā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā, 14 gadu pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā- lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, arhīva uzziņas sistēmas dokumentu izvērtēšana, arhīvu fondu kvalitātes pārbaudes, dalība institūciju ekspertu komisijās u.c.. LNA pilotprojekta ietvaros 2013.g. strādājusi ar elektronisko dokumentu uzskaites un aprakstīšanas jautājumiem. Piedalījusies darba grupā izstrādājot dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvos aktus, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ir iekļauta ekspertu sarakstā, kuri izvērtē mācību programmas - lietvežiem, biroja administratoriem u.c.

SEMINĀRA TĒMAS APRAKSTS

Seminārs paredzēts institūciju, uzņēmumu, struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, kuri atbild par arhīva izveidi un dokumentu arhivēšanu. Kā nodrošināt vieglu, ātru un normatīvajam regulējumam atbilstošu dokumentu arhivēšanu, kā dokumentus saglabāt un izmantot kā apliecinājumus un pierādījumus gan darbiniekiem, gan vadībai? Kā piemērot jauno normatīvo regulējumu arhīvu pārvaldībā? Vai uzņēmumā un institūcijā arhivēšana atšķiras? Ko un kad iznīcināt? Kas notiek, ja dokumenti netiek atbilstoši saglabāti?
 
ĪSS SEMINĀRA SATURA IZKLĀSTS
 
- Arhīva darba organizācija (normatīvais regulējums);
- Dokumentu izvērtēšana un atlase arhivēšanai;
- Dokumentu nodošanas kārtība institūcijas, uzņēmuma arhīvā;

- Lietu noformēšana (dokumentu sistematizācija lietā, lapu numurēšana, apliecinājuma ieraksta veidošana, uzskaites saraksts u.c.);
- Lietu aprakstu (uzskaites sarakstu) izstrāde;
- Vēsturiskās izziņas (vairāklīmeņu arhīviskā apraksta) izstrāde;
- Lietu vāku izvēle un noformēšana;
- Dokumentu izvērtēšana un atlase iznīcināšanai, dokumentu iznīcināšanas aktu izstrāde, faktiskā dokumentu iznīcināšana;
- Lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaude;
- Dokumentu izmantošana (arhīva izziņas izstrāde);
- Dokumentu nodošana valsts glabāšanā;
- Tipveida kļūdas arhivēšanas procesā un to novēršana;

- Atbildes uz jautājumiem. Konsultācijas.

 
Visas tēmas apskatītas ne tikai teorētiski, bet sasaistot ar praktiskiem piemēriem no arhivēšanas procesa.

Dalībnieku ieguvumi: Dalībnieki iegūst zināšanas un pamatprasmes arhīva procesu vadībā, arhīva lietu noformēšanā, uzziņu sistēmas (lietu aprakstu ( uzskaites sarakstu), vēsturiskās izziņas ( vairāklīmeņu arhīviskais apraksts) u.c.) dokumentu praktiskā izstrādē un izpratni par darbu secību arhivējot, saglabājot un nodrošinot arhīva dokumentu izmantošanu un pieejamību. Semināra laikā analizēsim atšķirības dokumentu arhivēšanā līdz 2012.gadam un saskaņā ar MK noteikumiem Nr.748 „ Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” prasībām.
Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta apliecība. Semināra cenā iekļauti izdales materiāli un divas kafijas pauzes.
 


Apmeklētāju atsauksmes: 
Semināru vērtēju ļoti pilnvērtīgi, daudz noderīgas informācijas. Ļoti patika jaunās likumdošanas iezīmes un to interpretācija reālajā dzīvē. Varēja atkārtot zināšanas un apzināties, ka esam uz pareizā ceļa.
Sanita, Maira - SIA “Rīgas siltums”
 
 
Ļoti pamācošs seminārs. Vispozitīvāk vērtēju to, ka turpmāk būs saprotamāka arhivēšana biedrībā un iegūtā informācija noderēs tālākajā darbā. 
Ilze - Biedrība “Latvijas zaļā josta”
 
Paldies, dotais seminārs palīdzēs izprast un  pielietot Dzimtsarakstu nodaļas darbībās arhīva veidošanas. Šī semināra pozitīvākās iezīmes ir tās, ka tas tiek veidots ka praktiskas nodarbības ar skaidrojumiem. Iegūtās zināšanas palīdzēs izveidot arhīva grāmatu fonda noformēšanu un nodošanu valsts arhīvam. Semināru ieteiktu jebkurai pašvaldības pārstāvētai iestādei.
Kristīne Šalme - Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Semināra norise bija diez gan intensīva. Visvairāk patika lektores minētie praktiskie piemēri, uzzināju daudz jaunumus.
Lolita Freināte - Pašvaldības SIA Valgums-S

Semināru vērtēju labi! Pozitīvās iezīmes - tiek minēti piemēri salīdzinājumā ar praksi. No seminār ieguvu izskaidrojumus par jauno aprakstīšanas kārtību. Semināru ieteiktu visiem par arhīvu atbildīgajiem darbiniekiem un lietvežiem. Īsais kurss uzņemuma vadītājiem.
Baiba Strautmane - VAS Latvijas Jūras administrācija

Semināru vērtēju ļoti labi. Profesionāls, zinošs un savas jomas eksperts, spēja atbildēt uz jautājumiem. Pēc semināra nokalusīšanās ir daudz skaidrāka izpratne par arhīva jomu.
Andrejs Leškovičs - Rīgas pilsētas būvvalde

Man ļoti patika - teorija un prakse - ļoti labi. Bija iespēja vēlreiz sistematizēt savas zināšanas, kas noteikti noteikti noderēs tālākajā praksē. Semināru ieteiktu uzņēmuma vadītājiem, lietvedības darbiniekiem un arhīvu darbiniekiem.
Valentīna Pustovita - AS Citadele banka

Noderīga tematika, seminārs bija ļoti noderīgs, jo man jāsāk viss no pašiem pamatiem. Pasniegšanas maniere - laba. Seminārs bija labs pierādījums tam, ka tieši man nopietni jāsāk domāt par šo tēmu un vēl jāpapildina esošās zināšanas.Ieteiktu apmeklēt tiem, kas jau strādā arhīva veidošanas jomā, lai precizētu dažādas neskaidrības dokumentu noformēšanā.
Tatjana Magone - SIA Siltumnīca

Kopumā vērtēju ļoti pozitīvi - lektore stingri pieturējās pie semināra tematikas. Pozitīvi vērtēju praktisko daļu- dokumentu noformēšana un aizpildīšana. Ikdienā arhīva darba pārvaldība ir minimāla, jo nododot lietas  arhīvā, izmantojam arhīva darbinieku pakalpojumus. Pamatā vajadzīga info par pareizu dokumentu noformēšanu pirms tiek nodoti arhīvi, kā pareizi lietot - nomenklatūras saturu utml. Semināru ieteiktu apmeklēt tiem, kuri atbild par arhīva dokumentiem, tie, kuri uzsākuši darbu ar arhīviea dokumentu pārvaldību.
Linda Lejiņa - Kaire - RD IKSD RKTMC Mazā Ģilde ( administratīvā darba speciāliste) 
 
Semināru vērtēju labi, kompetenta pasniedzēja. Vēlējos atsvaidzināt zināšanas, uzzināt par grozijumiem likumdošanā. Iegūtās zināšanas ļoti noderēs turpmākajā darbā, jo tagad ir liela izpratne par arhivēšanu. Semināru ieteiktu apmeklēt lietvedības speciālistiem.
Dace Ence - biroja vadītāju, SIA "Rolling"
 

Semināru vērtēju ļoti labi, interesanti bija klausīties. Prieks, ka tika izdalīti arī materiāli. Šo semināru bija vērts apmeklēt, jo līdz šim nebija nekāds priekšstats par šo tēmu. Iegūtās zināšanas ļoti noderēs. Noteikti noderēs arī, ja strādāšu kādā citā darbā. Semināru ieteiktu apmeklēt visiem, kas strādā birojā un ir saskarsme ar dokumentiem.
Liene Lūse - lietvedības pārzine, sporta skola "Arkādija"

Semiminārs bija saprotams, labi tika izskaidrots. Ļoti patika, ka bija dažādi piemēri, kas vieglāk ļauj saprast tēmu. Vislielākais ieguvums no semināra - informācijas iegūšana un izaugsme arhīva pārvaldības jautājumos. No iegūtajām ziņāšanām visvairāk noderēs metodika un pamati kā labāk uzlabot uzņēmuma arhīvu. Semināru ieteiktu apmeklēt personāla speciālistiem, grāmatvežiem un to palīgiem.
Solvita Paramonova - grāmatvede, SIA "Tukuma auto"
 

Viegli saprotams un noderīgs seminārs. Bija labi dzirdēt arī reālus piemērus no pieredzes. Pēc semināra ieguvu jaunas idejas, zinu ar ko sākt, lai sagatavotu un sakārtotu biroja arhīvu. Manuprāt, seminārs piemērots biroja vadītājiem, lietvežiem un juristu palīgiem.
Ineta Bērziņa - SIA "Eco Baltia vide"
 


“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos arhīvu pārvaldības semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts