Praktiskais seminārs

Uzņēmuma klientu obligātā izpēte, risku noteikšana, patiesā labuma guvēji, jauni sodi un starptautisko sankciju ievērošana. Sliekšņa deklarācija.
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) likumā.

 
Lai palīdzētu uzņēmumu vadītājiem, juristiem, grāmatvežiem būt lietas kursā par jaunākajām izmaiņām, norisināsies praktiskais seminārs “Uzņēmuma klientu obligātā izpēte, risku noteikšana, patiesa labuma guvēji, jauni sodi un starptautisko sankciju ievērošana. Sliekšņa deklarācija. Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumā”.

Seminārā uzzināsiet visu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, par sankciju ievērošanas pamatprincipiem un prasībām, kā arī par fizisko personu datu apstrādes politiku, sliekšņa deklarāciju, patiesā labuma guvēja noskaidrošanu, kā arī gūsiet atbildes uz virkni citiem būtisku jautājumu. 
Semināra norises laiks: 15. februārī no plkst. 10.00–13.00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli. Dalības maksa – tikai EUR 99 + PVN Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem - PAR BRĪVU!
 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 
 
 


Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

 

 

 SEMINĀRA PROGRAMMĀ:

 
  • Kas ir Finanšu izlūkošanas dienests?
  • Proliferācija.
  • Jauni likuma subjekti, kam nepieciešama obligāti NILLN sistēma.
  • Kas jādara pilnīgi visiem uzņēmumiem un iestādēm?
  • Starpnieki darījumos, kas saistīti ar grāmatvedību, nodokļu konsultācijām, revīziju, nekustamo īpašumu.
  • Antikvāru lietu tirgotāji, izsoļu nami.
  • Maksātnespēja un likvidācija.
     
  • Fizisko personu datu apstrādes politika.
  • ES regula.
  • Citu personu pienākums attiecībā uz informācijas sniegšanu par aizdomīgiem darījumiem.
  • Likuma prasību izpildei nepieciešamās informācijas pieejamība likuma subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām no Latvijas Republikas informācijas sistēmām.
  • Fizisko personu datu apstrādes vispārīgie nosacījumi
 
  • Sliekšņa deklarācija.
  • Kam ir obligāta neatkarīga audita funkcija?
  • Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija".
  • Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.
  • Atbildīgā darbinieka iecelšana.
  • Kādi jauni pienākumi ir jāveic likuma subjektam, kas jauns jāizstrādā NILLN politikā?
 
  • Prasības augstākās vadības loceklim un par šā likuma prasību izpildi atbildīgajam darbiniekam un pretendenta atbilstības izvērtēšana.
  • Kas jādara, ja likuma subjekts nespēj veikt noteiktos klienta izpētes pasākumus.
  • Klienta izpēte arī nekustamā īpašuma pirkšanas, pārdošanas un nomas darījumā.
  • Klienta izpēte pirms darījuma un pēc tam regulāri.
  • Aizliegums uzturēt anonīmus kontus un anonīmus individuālos seifus.
  • Starpniecība un kontrole.
  • Patiesā labuma guvēja noskaidrošana.
  • Ziņošanas pienākums.
  • Ārvalstu subjekts.
  • Informācijas glabāšana.
  • Informācijas saņemšana no VID un UR.
  • Informācija par nerezidentu.
  • Darījuma attiecību un gadījuma rakstura darījumu uzraudzība un likuma subjekta atbildība.
  • Kad neiestājas atbildība?
  • Klienta padziļināta izpēte.
  • Papildus prasības klienta izpētē. MK noteikumi.
  • VID sniegtā informācija par politisku personu. Informācijas pieprasīšanas, izsniegšanas, glabāšanas kārtība.
  • Darījuma attiecības ar klientu no augsta riska trešās valsts.
  • Vienkāršota klienta izpēte.
 
  • Attālināti maksājumi.
  • Priekšapmaksas karšu maksājumi.
  • Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem. Ziņošanas pienākums.
  • Ziņojuma par aizdomīgu darījumu saturs.
  • Informācijas saņemšana un apstrāde.
     
  • Sliekšņa deklarācija. Sliekšņa deklarācijas iesniegšana. Kad tā jāiesniedz obligāti?
  • Sliekšņa deklarācijas iesniegšanas gadījumi, saturs un kārtība.
  • Rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu.
  • Informācijas apmaiņa starp kredītiestādēm un finanšu iestādēm.
  • Jaunas uzraugošās institūcijas.
  • Informācijas glabāšanas pienākums un informācijas izpaušana kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības un kontroles institūcijām.
  • Informācijas apmaiņa un sadarbība starp kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības un kontroles institūcijām.
  • Sankciju piemērošana.
  • Licences apturēšana. Sertifikāta anulēšana. Darbības apturēšana , norēķinu apturēšana u.c.
  • Ziņošana par šā likuma pārkāpumiem (arī iespējamiem) uzraudzības un kontroles institūcijai un aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas.
  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu.
  • Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.
 

 

"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]
 
 

Lai pieteiktos praktiskajam semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Latvijas Grāmatvedības kluba biedrs
Promo kods