Nodokļu aktualitātes
PAŠNODARBINĀTAJIEM 2024. GADĀ

(SDV, IK, IU, ZS)

 

Ja apsverat iespēju reģistrēties kā pašnodarbinātais, lai īstenotu savu uzņēmējdarbību, visticamāk Jūsu prātu nodarbina desmitiem jautājumu. Jāņem vērā, ka no šī gada mainījušās arī likuma normas, kas attiecināmas uz pašnodarbinātajiem. Tā, piemēram, pašnodarbinātajiem, ja viņu ienākumi mēnesī nesasniedz 700 eiro, – reizi ceturksnī jāveic VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai, savukārt, ja tie sasniedz un pārsniedz 700 eiro, – jāveic VSAOI vismaz no 700 eiro 31,07% apmērā visiem apdrošināšanas veidiem un no starpības starp faktiskajiem ienākumiem un VSAOI objektu – 10% apmērā pensiju apdrošināšanai. Personām, kuras brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai, iemaksu objekta minimālais apmērs kalendāra gadam noteikts 8400 eiro. Par to un citām aktualitātēm būs iespēja uzzināt seminārā “Pašnodarbinātais”.

Semināra ietvaros tiks apskatītas aktuālākās tendences, kas saistīts ar pašnodarbinātajiem un to saimniecisko darbību. Tiks apskatīti tādi jautājumi kā vispārējā nodokļa maksāšanas kārtība, samazinātā patentmaksa, saimnieciskā darbība īpašuma izīrētājiem, minimālās VSAOI un ienākumu deklarēšana.

Tiks apskatīti arī aktuālākie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, Dabas resursu nodokļa likumā, Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Tiks rastas atbildes uz jautājumiem, kad saimnieciskā darbība jāreģistrē obligāti, kad saimniecisko darbību atļauts nereģistrēt un kad nevar reģistrēt saimniecisko darbību VID.
 Semināra norises laiks:
 20. februārī, plkst. 10:00 - 12:00

 
E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 79 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem - PAR BRĪVU!


Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


Semināra lektore - Maira Lāce. Profesionāla grāmatvede ar vairāku gadu darba pieredzi. Strādājusi grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumā, kurā tiek apkalpotas gan SIA, gan biedrības, Z/S un pašnodarbinātie. Pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un projektu grāmatvede. Pasniedz dažādus seminārus un kursus grāmatvedības jomā, labprāt organizē un vada dažādus pasākumus. Lekcijas vada, ņemot piemērus no praktiskās pieredzes darbā ar klientiem. Interesanti, saistoši un atraktīvi palīdzēs apgūt vissarežģītākos grāmatvedības jautājumus. Ieguvusi bakalaura grādu Finanšu vadībā.

 APMĀCĪBU SATURS:

• Vispārējā nodokļa maksāšanas kārtība 
• Samazinātā patentmaksa 
• Paziņotā saimnieciskā darbība īpašuma izīrētājiem :
• Kā veikt paziņoto saimniecisko darbību,
• Kuros darbības veidos var veikt paziņoto saimniecisko darbību.
• Minimālās VSAOI – deklerāšana, sekas, ja nav iesniegts iesniegums.
• Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā.
• Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā.
• Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā.
• Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
• Kad saimnieciskā darbība jāreģistrē obligāti
• Kad saimniecisko darbību atļauts nereģistrēt
• Kad nevar reģistrēt saimniecisko darbību VID
• Kad jāreģistrējas kā individuālajam komersantam Uzņēmumu reģistrā


 

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Latvijas Grāmatvedības kluba biedrs