Praktiskais vienas dienas seminārs

Dokumentu arhivēšana un arhīva pārvaldība 

 

Ikvienam uzņēmumam, valsts un pašvaldību iestādei ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, jānodrošina to veiksmīga apstrāde, jāparūpējas par dokumentu pareizu izstrādi, dokumentu plūsmas organizēšanu un dokumentu arhivēšanu. Katrā uzņēmumā visi attaisnojuma dokumenti, grāmatvedības reģistri, inventāra saraksti, gada pārskati un to pielikumi, kā arī grāmatvedības organizācijas dokumenti (kontu plāni, kodifikatori u.c.) sistemātiski jāsakārto un jāuzglabā uzņēmuma arhīvā.

Kā zināms, nepietiekamas vai aizmirstas zināšanas šajos jautājumos var uzņēmumam radīt ļoti negatīvas sekas, ietekmējot tā darbību un peļņu. Tāpēc nenoliedzami, ka liela nozīme ir uzņēmuma darbinieku izaugsmes veicināšanā, nodrošinot regulāru zināšanu atjaunošanu īpaši lietvežiem un biroja vadītājiem, kam ikdienas darbs nav iedomājams bez dažādu dokumentu apstrādes. Atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem palīdzēs gūt praktisks vienas dienas seminārs "Dokumentu arhivēšana un arhīva pārvaldība organizācijā".

Seminārs paredzēts institūciju, uzņēmumu, struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, kuri atbild par arhīva izveidi un dokumentu arhivēšanu. 


Semināra norises laiks: 13. aprīlī no plkst. 10.00–14.00


Reģistrācijas iespējas dalībai seminārā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Dalības maksa – tikai EUR 79 + PVN.


Apmācību organizators: "Lietvedības Mācību Centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību neklātienes un tiešsaistes seminārā dalībniekiem tiek izsniegta "Lietvedības mācību centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
 

“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.
Inese Blanka, Mg.hist, MBA vadībzinātnē, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultātes doktorante, ilggadēja darba pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā strādājot valsts un pašvaldības institūcijās un uzņēmumos. Pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos un biroja vadības darbā.
  


SATURA IZKLĀSTS:

1. Arhīva darba organizācija;
                                                               
2. Arhīvu pārvaldību normatīvais regulējums;
   
3. Dokumentu nodošana institūcijas/ uzņēmuma arhīvā;
 
4. Lietu sakārtošana un sistematizācija, to sagatavošana arhivēšanai;

5. Lietu uzskaites sarakstu veidošana un noformēšana;

6. Vairāklīmeņu arhīviskā apraksta izstrāde;

7. Dokumentu atlase iznīcināšanai;

8. Dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana (arhīviskā vērtība);
  
9. Arhīva izveide institūcijā/ uzņēmumā. Tehniskās prasības;

10. Lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaude;

11. Dokumentu izmantošana ( arhīva izziņas noformēšana un sagatavošana);

12. Dokumentu nodošana valsts  glabāšanā


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits