Praktiskais lietvedības seminārs

"DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.01.2022."

Personas datu un privātuma aizsardzība dokumentu izstrādē

Ikvienam uzņēmuma vai valsts un pašvaldību iestādes lietvedim vai biroja vadītājam ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tāpēc tiek organizēts šis seminārs, lai ikvienam dotu 
iespēju nekļūdīgi nodrošināt sava uzņēmuma dokumentu apriti.

Ņemot vērā no jauna pieņemto Eiropas Savienības personas datu aizsardzības regulu, ir daudz dažādu izmaiņu dokumentu aprites nodrošināšanā, lai tā atbilstu visām regulas prasībām – par to arī apjomīgs informatīvais bloks šajā seminārā.

 

Semināra norises laiks: 20. janvārī no plkst. 10.00-14.00
 


Apmācību iespējas:

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 39 + PVN.


Apmācību organizators: "Lietvedības Mācību Centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību klātienes seminārā tiek izsniegta "Lietvedības Mācību Centrs" apliecība drukātā formātā, bet tiešsaistes un neklātienes dalībniekiem – elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 
                 


“Lietvedības mācību centrs” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokuementu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.
Lektore: JOLANTA BRILTE, ‘’Biznesa augstskolas Turība’’, maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā. Profesionāla pieredze vadības jomā vadot piecas uzņēmuma filiāles un strādājot ar lietvedības dokumentiem uzņēmumos (praktiskā darba pieredze 10 gadi). Vairāk nekā 10 gadu lietvedības un biroja darba organizācijas darba pieredze, kā arī vairāk nekā 8 gadu menedžmenta un prezentācijas prasmes pasniedzējas darba pieredze gan ‘’Biznesa augstskolā Turība, gan ES projektos. Publikācijas par lietvedības likumu izmaiņām žurnālā ‘’Bilance’’. ĪSS SEMINĀRA SATURA IZKLĀSTS


 
1. Uzņēmuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādes un likumdošanas prasībām atbilstoša vienkāršota lietvedības sistēma un tās ieviešana:

   1.1.Dokumentu pārvaldība uzņēmumā; 
   1.2.Jaunākie reglamentējošie normatīvie akti, kas regulē lietvedības procesu.

2. Dokumenta juridiskais spēks.

3. Izmaiņas pārvaldes dokumentu noformēšanā:

   3.1.Izmaiņas dokumentu uzbūvē un noformējumā (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts); 
   3.2. Apgūt prasmi izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: 
      3.2.1. Rīkojuma dokumenti,
      3.2.2. Faktu fiksējoši dokumenti,
      3.2.3. Sarakstes dokumenti,
      3.2.4. Organizatoriskie dokumenti,
      3.2.5. Publisko tiesību līgumi,
      3.2.6. Personāla dokumenti.

4. Uzņēmuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādes lietvedības procesa organizācija:

      4.1.Dokumentu apgrozība un reģistrācijas veidi;
      4.2.Dokumentēšana un dokuments.

5. Dokumentu atvasinājumi un  dokumenta dublikāts. 
 

6. Iesniegumu likums. Informācijas atklātības likums. 

7. Elektroniskais paraksts un darbs ar elektroniskajiem dokumentiem.

8. Personas datu un privātuma aizsardzība dokumentu apritē.

9. Dokumentu pārvaldības sistēmu savietošana ar datu regulas prasībām

10. Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.


Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: info@seminari.lv

Lai pieteiktos dokumentu pārvaldības semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
E-apmācības tiešsaistē
Apmācības neklātienē