Praktiskais vienas dienas seminārs
GADA PĀRSKATA UN KONSOLIDĒTĀ GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANA UN IESNIEGŠANA EDS SISTĒMĀ
 

Jau vairākus gadus ir spēkā prasības gada pārskatu sagatavošanā saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām, kā arī finanšu pārskatu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Tomēr Gada pārskata struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība joprojām daudziem uzņēmējiem sagādā zināmas grūtības.

Lai parūpētos par to, ka viss ir pareizi noformēts un darbā ar Gada pārskatu iesniegšanu netiek pieļautas kļūdas, ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko vienas dienas semināru “Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sastādīšana un iesniegšana EDS sistēmā”.

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visu par gada pārskata struktūru un sastāvu atkarībā no sabiedrības un koncerna kategorijas, kā arī revīzijas noteikumiem, dažu bilances posteņu un peļņas vai zaudējumu uzskaites novērtēšanas izmaiņām un citiem svarīgiem jautājumiem. 
Semināra norises laiks: 27. martā plkst. 10:00 - 13:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli. Dalības maksa – tikai EUR 99 + PVN Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem - PAR BRĪVU!
 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 


Apmācību organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.
Lektore: grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore Jadviga Neilande.

Sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi nodokļu konsultāciju jautājumos, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, ilgstoša darba pieredze sniedzot konsultācijas un pārstāvot uzņēmumus tiesvedībās nodokļu un grāmatvedības jautājumos.


 
 
 APMĀCĪBU SATURS:


  1. Gada pārskata struktūra un sastāvs atkarībā no sabiedrības un koncerna kategorijas.

  2. Gada pārskatu revīzijas noteikumi, ierobežotā pārbaude.

  3. Dažu bilances posteņu un peļņas vai zaudējumu uzskaites novērtēšanas izmaiņas.

  4. Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu novērtēšanas metodes un vērtības izmaiņas.

  5. Finanšu nomas un operatīvās nomas darījumu uzskaites kārtība un novērtēšana.

  6. Finanšu palīdzības un ziedojumu uzskaite un novērtēšana.

  7. Notikumu pēc bilances datuma attēlošanas kārtība.

  8. Uzkrājumu veidošana atvaļinājumu apmaksai un uzkrātie ieņēmumi un saistības.

  9. Dividenžu un ārkārtas dividenžu izmaksas īpatnības.

10. Jautājumi, kam gada pārskatā pievēršama īpaša uzmanība - sankciju piemērošana Krievijai un Baltkrievijai, VID veiktās Covid-19 atbalsta maksājumu (grantu) izlietojuma pārbaudes, utt.

11. Tipiskākās kļūdas, kas izraisa grāmatvedības pārskatu sagrozīšanu un kļūdu labošana.

12. Prasības gada pārskata parakstīšanai, apstiprināšanai un publicēšanai.

13. Gada pārskatu pielikumu sastādīšana Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.

– bilances posteņu uz 31.12.2022. analīze;

– nesadalītās peļņas, debitoru parādu un uzkrājumu nedrošiem parādiem, kas uzrādīti bilancē 31.12.2022., izlietošana 
gada apliekamā ienākuma noteikšanā, zaudējumu, kas uzrādīti UIN deklarācijā par 2021. gadu, samazināšana 2022. gadā;
 
– dividenžu, kas uzrādītas bilancē uz 31.12.2021., ietekme uz UIN 2022. gadā.

14. Atbildes uz jautājumiem.  
 


 
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos gada pārskata semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Latvijas Grāmatvedības kluba biedrs