Aktuāls seminārs katram grāmatvedim 

“GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU JAUNUMI 2022”

Grāmatvedība ir viena no pieprasītākajām profesijām un pat vismazākajā firmā obligāti ir jābūt grāmatvedim, kurš ir atbildīgs par uzņēmuma grāmatvedību jeb to, kā jūsu uzņēmums reģistrē, organizē un izprot finanšu informāciju. Lai palīdzētu ikvienam grāmatvedim būt informētam par aktualitātēm savā nozarē, tiek dota iespēja apmeklēt semināru – “GRĀMATVEDĪBAS UN NODOKĻU JAUNUMI 2022”.

Semināra ietvaros dalībnieki ieskatīsies PVN likumā un deklarācijas aizpildīšanā uzņēmumiem un iestādēm, PVN likuma praktiskā piemērošanā e- komercijai, izmaiņās darba likumdošanas prasībās, autotransporta pareizā uzskaitē uzņēmuma un iestādes, kā arī aktualitātēs, kas skar attaisnojumos dokumentus.
 


Semināra norises laiks: 8. jūnijā no plkst. 14:00 – 17:00

 

Reģistrācijas iespējas dalībai seminārā:

SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms, pieejami mācību materiāli.
Dalības maksa – tikai EUR 79,-

Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". 

Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība  elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/
 


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas. 
 


Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.
SATURA PROGRAMMA:

Grozījumi PVN likumā un deklarācijas aizpildīšana uzņēmumiem un iestādēm

Jauni grozījumi PVN likumā (spēkā ar 01.01.2022)
– samazinātās PVN likmes piemērošana;
– uzradīšana PVN deklarācijā;
– depozīta sistēma iepakojumam;
– citi aktuāli jautājumi.

PVN likuma praktiska piemērošana e- komercijai
– OSS režīms preču tālpārdošanai un pakalpojumu sniegšanai;
– IOSS režīms importēto preču tālpārdošanai;
– speciālais importa režīms;
– mazas vērtības preču piegādes;
– PVN deklarācijas aizpildīsanas kārtība.

Atbildes uz jautājumiem.

Izmaiņas darba likumdošanas prasībās 2022. gadā

– komandējums, darba brauciens vai darbinieka nosūtījums darbam ārvalstīs?
– kādos gadījumos tiek noformēts komandējums?
– kādos gadījumos tiek noformēts darba brauciens?
– kā pareizi jānoformē komandējuma dokumenti saskaņā ar likumdošanas prasībām? (metodika, iekšējie dokumenti, rīkojumi u.c. paraugi katram uzņēmumam un iestādei).

Atbildes uz jautājumiem.

Autotransporta pareiza uzskaite uzņēmuma un iestādes grāmatvedībā

Autotransporta izmaksu uzskaite vieglajām un kravas automašīnām (ar grāmatojumiem)
– īpašumā esošajām automašīnām (remontdarbu izmaksas, iegādes izmaksas);
– automašīnas noma (patapinājums, darba līgums u.c. līgumi);
– uzņēmuma autotransporta izpirkšana
– automašīnas ekspluatācijas izmaksu pamatojošie dokumenti;
– ceļa zīmes vai maršruta lapas pareiza noformēšana un uzskaites kārtība;
– degvielas norakstīšana un maršruta lapu izmantošanas kārtība uzņēmumā, atkarībā no situācijas (benzīns, gāze, elektrība iegāde un uzskaite).

Atbildes uz jautājumiem.

Attaisnojuma dokumenti (arī elektroniskie) uzņēmumā un iestādē

– jauns Grāmatvedības likums un jauni MK noteikumi Nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”
– attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtība;
– attaisnojuma dokumenta rekvizīti, izmaiņas no 01.01.2022.
– prasības elektronisko dokumentu noformēšanā, lai tiem būtu nodrošināts juridiskais spēks;
– pāreja uz e-dokumentiem un e-grāmatvedību? Kādi ir biežākie šķērsļi un problēmas?

Atbildes uz jautājumiem.Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

 

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits