Apvienotais praktiskais grāmatvedības seminārs

Visas aktuālās izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskaitē uz 2021. gada 1. jūniju, par kurām jābūt informētam katram uzņēmumam un iestādei
 
Lai sniegtu plašu skatījumu par būtiskākajām izmaiņām nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskaitē pēc jaunākajiem likumu grozījumiem, Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) organizē īpašu semināru.

Katram uzņēmumam un iestādei jāņem vērā, ka nodokļu reformas ietvaros spēkā stājušās vairākas būtiskas izmaiņas, kas skar visu organizāciju nodokļu aprēķinu. Šajā seminārā tiks skatītas tādas tēmas kā veiktie būtiskākie grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (VSAOI) un "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Tiks apskatītas arī izmaiņas Darba likumā, kā arī Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un LR MK noteikumos.

Semināru vada sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi – Jadviga Neilande. Tas dod iespēju ne vien uzzināt aktuālos jaunumus nodokļu likumdošanas jomā, bet arī saņemt atbildes uz personīgi interesējošiem jautājumiem tēmas ietvaros. Katram apmeklētājam tiek nodrošināti arī plaši semināra materiāli, kur sniegta informācija par jaunumiem nodokļu politikā, likumdošanas izmaiņas, kā arī padomi nodokļu optimizācijā un piemērošanā dažādās situācijās. Papildus tam NLIC piedāvā arī vispārējas nodokļu konsultācijas, kuru laikā speciālists ierodas uzņēmumā un pārrunās ar klientu cenšas rast risinājumus uzņēmumam nozīmīgos jautājumos, specializējoties uz konkrēto gadījumu.Semināra norises laiks: pēc pieprasījuma


Apmācību iespējas:

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59.


APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 39.
 

Semināra organizators: "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs". Cenā iekļauti apmācību materiāli.

Par dalību seminārā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība elektroniskā (PDF) formātā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 


Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs (NLIC) jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.

 
Semināra laikā lektore un nodokļu konsultante Jadviga Neilande skaidro aktuālos jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu, kā arī atbild arī uz semināra apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem un izskata individuālus nodokļu aprēķina / nomaksas gadījumus. Seminārs veidots konsultāciju formātā, tādējādi informāciju pasniedzot atbilstoši semināra apmeklētāju interesei un vajadzībām.

Semināra programmā:


Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
 
- autoratlīdzības no mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas;

- pārējās autoratlīdzības;

- patentmaksas;

- likmes samazināšana;

- darba devēja kompensācijas par darbinieka izdevumiem saistībā ar attālināto darbu;

- IIN pārmaksas automātiska atmaksa;

- attaisnoto izdevumu vienkāršota administrēšana;

- regulējums, lai nodrošinātu, ka VID neveic IIN pārmaksas atmaksu, ja IIN maksātājs nav iesniedzis deklarāciju par kādu no iepriekšējiem taksācijas gadiem, kurā IIN maksātājam veidojas IIN piemaksa;

-mantota valsts fondēto pensiju kapitāla ienākuma pielīdzināšana cita veida pensijas ienākumam;

- regulējums attiecībā ar IIN apliekamo ienākumu, kas radies samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā, un no IIN atbrīvotājām samazinātajām vai dzēstajām saistībām;

- pabalsta atbrīvošana no IIN trīs un vairāk bērnu dzimšanas gadījumā vienās dzemdībās ;

- VID lēmumu paziņošanas veids par stipendiju nolikuma reģistrāciju un IIN pārmaksas atmaksu;

- brāļa vai māsas – personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti – ārstniecības un izglītības izdevumu iekļaušana nodokļa maksātāja attaisnotajos izdevumos

- saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības aizstāšana ar ierakstu publiski pieejamā reģistra daļā;

- avansa maksājumu termiņa izmaiņas solidaritātes nodokļa maksātājiem;

- maksātāju, kuri deklarācijas var iesniegt līdz pēctaksācijas gada 1.jūlijam, loka precizēšana, likuma vienveidīgas piemērošanas nodrošināšanai;

- normu precizējumi saistībā ar normatīvo aktu izmaiņām, kuros noteikta administratīvo atbildību;

- paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajiem ienākumiem formas maiņa;

- IIN atbrīvojuma pagarinājums līdz 2023.gadam personu atlīdzībai par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu;

- grozījumi saistībā ar izmaiņā Mikrouzņēmumu nodokļa likumā.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:


- likmes;

- MUN darbinieki;

- obligātais iemaksu objekts;

- obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajiem un autoriem;

- pašnodarbinātā iemaksu objekts;

- pārskata precizējums.

 
Mikrouzņēmumi:

 
- personu skaits MUN;

- apgrozījums;

- jaunas likmes;

- algas;

- darbinieki;

- uzņēmējdarbības formas;

- PVN maksātājs.

 

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/


"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apvienotajam praktiskajam grāmatvedības semināram, lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma anketu:

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
E-seminārs tiešsaistē
Seminārs neklātienē