PERSONĀLA ATLASE UN
NOVĒRTĒŠANA

Atrast kvalificētus un motivētus darbiniekus uzņēmumiem nereti vien ir liels izaicinājums, jo tas prasa ne tikai spēt no plašā kandidātu loka izvēlēties personas ar nepieciešamo kvalifikāciju, zināšanām, prasmēm un kompetencēm, bet arī cilvēkus, kas vislabāk iederēsies organizācijā un spēs veiksmīgi sekot kompānijas mērķiem. Nenoliedzami, ka jebkuras organizācijas panākumi ir lielā mēra atkarīgi no darbam izvēlētā personāla kvalitātes, tāpēc personāla atlases procedūra ir ļoti nozīmīga organizācijas vadības funkcija. Tomēr ņemot vērā to, ka šodien tirgū pastāv milzums personāla atlases rīku, ka īsti nav skaidrs, ko labāk izvēlēties iekļaut atlases procesos, un, protams, arī jautājums par to, kā palīdzēt darbiniekiem sasniegt uzņēmuma mērķus, aizvien ir aktuāls, arī personāla speciālistiem ir vērtīgi pilnveidot savas zināšanas un prasmes šajā jomā. Tieši tāpēc tiek rīkots īpašs seminārs "Personāla atlase un novērtēšana".

“Pareiza personāla atlases sistēma ļauj organizācijai iecelt amatos talantīgus cilvēkus un tādējādi uzlabot organizācijas produktivitāti un rentabilitāti. Nav šaubu, ka pareiza cilvēka atlase nodrošina arī labāku darba kvalitāti un var veicināt ātrāku mērķu sasniegšanu, kas savukārt palīdz uzlabot organizācijas vispārējo efektivitāti. Pareiza personāla atlases sistēma ir atslēga konkurētspējīgas komandas izveidei, kas uzņēmumam patiešām rada pievienoto vērtību,” uzsver semināra lektore Anita Rošāne.

Semināra "Personāla atlase un novērtēšana" ietvaros tiks apskatītas personāla atlases aktualitātes, jaunākās personāla atlases metodes un vadības pieejas, jautājumi par personāla novērtēšanu un uzdevumiem, kā arī rastas atbildes uz jautājumiem kā atlasīt komandu, apmācīt to, sadalīt atbildības sfēras, palīdzēt personālam attīstīties un pašpilnveidoties u.tml.
 
Dalība seminārā palīdzēs uzlabot personāla atlasi uzņēmumos, izprast, kādu personālas atlases metodi vislabāk izvēlēties un kā integrēt jaunos darbiniekus uzņēmumā, motivēt tos un nodrošināt to izaugsmi. 


Semināra norises laiks: 12. aprīlis, plkst. 10:00 - 12:30

 
E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 99 + PVN / *Personāla vadītāju kluba biedriem – bez maksas.

 

 Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

 

Apmācību vadītāja – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – personāla vadītāju kluba (PVK) vadītāja, eksperte, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katrām apmācībām klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. 

 
 SEMINĀRA PROGRAMMĀ:


⦁ Personāla atlases aktualitātes un iespējamā cilvēku resursu plānošana mūsdienās.
⦁ Personāla atlases jaunākās metodes un vadības pieejas (jaunās interviju formas)
⦁ Personāla novērtēšana un uzdevumi, kā ievadīt jaunu darbinieku uzņēmumā; darbinieks, ar kuru pārtrauc darba attiecības (vai kurš pārtrauc).
⦁ Kā atlasīt komandu (darbinieki kompetenču stratēģijas) un veidot stipru tās kodolu.
⦁ Efektīvas pieaugušo apmācības sistēmas nozīme uzņēmumā
⦁ Atbildība par personāla attīstību. Talanti un potenciāls.
⦁ Organizācijas kultūra.Kontaktinformācija:
Tālrunis: +371 28487618
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Organizācija
Tālrunis
E-pasts
Dalībnieku skaits
Esmu Personāla vadītāju kluba biedrs