SEMINĀRI LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS KLUBA BIEDRIEM


Latvijas Grāmatvedības klubs (LGK), ko izveidojis Nodokļu likumdošanas izglītības centrs (NLIC) kopā ar Neilandes nodokļu konsultācijām, sniedz iespēju grāmatvežiem uzlabot savas zināšanas, celt savu kompetences līmeni un augt profesionāli.

Kā norāda nodokļu konsultante Jadviga Neilande, LGK palīdzēs grāmatvežiem vienmēr būt informētiem par jaunumiem likumdošanā un saņemt ievērojamas izaugsmes iespējas. Ar Latvijas Grāmatvedības kluba palīdzību grāmatveži var saņemt nepārtrauktu, aktuālu informāciju par jaunumiem normatīvajos aktos, kas regulē organizācijas grāmatvedības un nodokļu uzskaiti, speciālistu konsultācijas, kā arī sniedz pieeju ievērojamam skaitam materiālu, kas palīdzēs tiem savu darbu izpildīt precīzi un bez kļūdām.
 
Turklāt, kā uzsver J. Neilande, LGK biedriem būs iespēja par brīvu piedalīties ne tikai Nodokļu likumdošanas izglītības centra (NLIC) grāmatvedības un nodokļu tiešsaistes semināros, bet iespēju robežās tiks nodrošināta bezmaksas dalība arī citu jomu semināros, kas grāmatvežiem varētu būt noderīgi un interesanti.

“Nodokļu likumdošanas izglītības centram ir izveidojusies lieliska sadarbība arī ar citiem mācību centriem, kas nozīmē, ka iespēju robežās LGK biedriem būs iespēja par brīvu apmeklēt arī citu mācību centru seminārus, ja to saturs grāmatvežiem būs noderīgs. Par dažādām iespējām ņemt dalību ne tikai NLIC, bet arī citu mācību centru apmācībās LGK biedri tiks regulāri informēti,” norāda J. Neilande. 
 
Jau tagad ikviens LGK dalībnieks var iepazīties ar sev pieejamajiem
SEMINĀRIEM UN APMĀCĪBĀM:

 

» Seminārs tiešsaistē: Darba alga un nodokļi. Sociālā drošība. Privātā apdrošināšana. Semināra ietvaros tiks apskatīti jautājumi par apliekamo ienākumu, par attaisnotajiem izdevumiem, autortiesībām, par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, veselību un ziedojumi u.c. Tāpat uzmanība tiks pievērsta jautājumiem par uzņēmumu līgumu, diferencēto neapliekamo minimumu, atvieglojumiem par apgādājamām personām, darba līgumiem un uzņēmumu līgumiem. Tāpat tik skatīti virkne citu jautājumu, kas saistīti ar darba algu un nodokļiem, sociālo drošību un apdrošināšanu. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 22. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/alga-un-nodokli

» Seminārs tiešsaistē: Darba tiesības, algu aprēķināšana, līgumu paraugi. Semināra ietvaros tiks apskatīti svarīgākie jautājumi saistībā ar darba tiesībām, algu aprēķināšanu un līgumu paraugi. Būs iespēja uzzināt arī par darba samaksu, slimības naudas aprēķināšanu, pabalstiem un kompensācijām, atvaļinājumiem, darba stundu uzskaitēm, darbu svētku dienās un arīdzan par bērnu un jauniešu nodarbināšanu vasarā. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 29. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/darba-tiesibas-gramatvediba

» Tiešsaistes seminārs: Pievienotās vērtības nodoklis. Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visu nepieciešamo par Pievienotās vērtības nodokli, tai skaitā par PVN deklarācijas aizpildīšanu, PVN reverso darījumu noteikšanu un aprēķināšanu, pārrobežu darījumiem, pakalpojumiem ES un trešajās valstīs. Tāpat semināra ietvaros tiks apskatītas tēmas par PVN piemērošanu dažāda veida nozarēs un pakalpojumos. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī darījumu uzrādīšanai grāmatvedībā, dokumentācijai, PVN korekciju veikšanai un PVN aprēķināšanai dažādās situācijās. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Lektore – Jadviga Neilande, norise – 7. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/pvn

» Tiešsaistes seminārs: Kas grāmatvedim darāms jau šobrīd, lai uzņēmuma gada pārskats būtu pareizs. Lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem un iespējamajiem zaudējumiem, ikvienam grāmatvedim, uzņēmumam un privātpersonai laicīgi jābūt informētiem par to, kā nodrošināt, lai gada pārskats būtu pareizs un viņi bez satraukumiem varētu sagaidīt gada beigas, kā arī vēl paspēt novērst iespējamās neskaidrības, veidojot gada pārskatu. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 15. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/gada-parskata-seminars

» Tiešsaistes seminārs: Debitoru parādi. Nodokļu piemērošana. Semināra ietvaros tiks apskatīti vissvarīgākie jautājumi par debitoru parādiem, tai skaitā par PVN korekciju, vecajiem un jaunajiem uzkrājumiem šaubīgajiem debitoriem, kā arī par parādiem, tai skaitā par zaudēto parādu norakstīšanu u.tml. Tāpat tiks apskatītas tēmas par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu atšķirībām, debitoru parādu prasījumu tiesību nodošana nodokļu kontekstā utt. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 20. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/debitoru-paradi

» Tiešsaistes seminārs: Aizdevumi juridiskām un fiziskām personām. Nodokļu aprēķināšana. Semināra ietvaros tiks apskatītas tēmas par uzņēmumu ienākuma nodokli, aizdevumu aplikšanu ar nodokli saistītām personām, par aizdevumiem meitas uzņēmumiem, aizdevumu termiņu ierobežojumiem, kādos gadījumos drīkst izmaksāt aizdevumu, nemaksājot UIN un kā veikt darījumus ar nerezidentiem. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 27. decembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/aizdevumiKontaktinformācija:
Latvijas Grāmatvedības klubs
Tālrunis +371 28242360
E-pasts: [email protected]