SEMINĀRI LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS KLUBA BIEDRIEM


Latvijas Grāmatvedības klubs (LGK), ko izveidojis Nodokļu likumdošanas izglītības centrs (NLIC) kopā ar Neilandes nodokļu konsultācijām, sniedz iespēju grāmatvežiem uzlabot savas zināšanas, celt savu kompetences līmeni un augt profesionāli.

Kā norāda nodokļu konsultante Jadviga Neilande, LGK palīdzēs grāmatvežiem vienmēr būt informētiem par jaunumiem likumdošanā un saņemt ievērojamas izaugsmes iespējas. Ar Latvijas Grāmatvedības kluba palīdzību grāmatveži var saņemt nepārtrauktu, aktuālu informāciju par jaunumiem normatīvajos aktos, kas regulē organizācijas grāmatvedības un nodokļu uzskaiti, speciālistu konsultācijas, kā arī sniedz pieeju ievērojamam skaitam materiālu, kas palīdzēs tiem savu darbu izpildīt precīzi un bez kļūdām.
 
Turklāt, kā uzsver J. Neilande, LGK biedriem būs iespēja par brīvu piedalīties ne tikai Nodokļu likumdošanas izglītības centra (NLIC) grāmatvedības un nodokļu tiešsaistes semināros, bet iespēju robežās tiks nodrošināta bezmaksas dalība arī citu jomu semināros, kas grāmatvežiem varētu būt noderīgi un interesanti.

“Nodokļu likumdošanas izglītības centram ir izveidojusies lieliska sadarbība arī ar citiem mācību centriem, kas nozīmē, ka iespēju robežās LGK biedriem būs iespēja par brīvu apmeklēt arī citu mācību centru seminārus, ja to saturs grāmatvežiem būs noderīgs. Par dažādām iespējām ņemt dalību ne tikai NLIC, bet arī citu mācību centru apmācībās LGK biedri tiks regulāri informēti,” norāda J. Neilande. 
 
Jau tagad ikviens LGK dalībnieks var iepazīties ar sev pieejamajiem
SEMINĀRIEM UN APMĀCĪBĀM:


 
 
» Divu dienu seminārs tiešsaistē: Jaunumi un izmaiņas grāmatvedības un nodokļu jomā 2024. gadā. Semināra ietvaros padziļināti tiek aplūkotas izmaiņas Iedzīvotāju ienākuma nodoklī un VSAOI, MUN. Tiks apskatīts arī Pievienotās vērtības nodoklis, Uzņēmumu ienākuma nodoklis, Dabas resursu nodoklis, Akcīzes nodoklis, Nekustamā īpašuma nodoklis. Tāpat tiks apskatīti jaunākie grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" un likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru". SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja Jadviga Neilandenorise – 6. un 9. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/izmainas-2024

» Seminārs tiešsaistē: Autoratlīdzības - 2024. gada jaunumi nodokļu piemērošanā un aprēķināšana. Semināra ietvaros tiks apskatītas autoratlīdzību aktualitātes, tai skaitā runāts par autortiesību mantiniekam un citu autortiesību pārņēmējam izmaksātām autoratlīdzībām, autoratlīdzībām, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, autoratlīdzībām, ko izmaksā personām, kam nav reģistrēta saimnieciskā darbība, minimālajām VSAOI iemaksām u.tml. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ . Semināra vadītāja – Maira Lāce. Norise – 13. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/autoratlidzibas

» Seminārs tiešsaistē: Komandējumi un darba braucieni, to apmaksas noteikumi. Semināra ietvaros tiks aplūkoti svarīgākie jautājumi par komandējumu, darba braucienu vai darbinieka nosūtījumu un jaunās Darba likuma normas attiecību uz tiem. Seminārā tiks apskatīti jautājumi par dienas naudas un  naktsmītnes izdevumu summas noteikšanu, ierobežojumiem dienas naudai, komandējuma dokumentu noformēšanu saskaņā ar likumdošanas prasībām, transporta un citiem izdevumiem komandējuma un darba braucienu laikā, kā arī reprezentācijas izdevumiem komandējuma un darba braucienu laikā u.tml. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 15. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/komandejumi

» Seminārs tiešsaistē: Darījumi ar nerezidentiem un nodokļu piemērošana – 2024. gada aktualitātes. Seminārā tiks apskatītas jaunākās aktualitātes starptautisko nodokļu jautājumos un aplūkoti arī iespējamie nodokļu riski, ja darījumos ar nerezidentiem netiek ievērotas visas likumdošanas normas vai rodas neparedzētas kļūdas. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ  tikai EUR 99 + PVN. Semināra vadītāja – Jadviga Neilandenorise – 16. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/nerezidenti

» Seminārs tiešsaistē: Nodokļu aktualitātes pašnodarbinātajiem 2024. gadā (SDV, IK, IU, ZS). Semināra ietvaros tiks apskatītas aktuālākās tendences, kas saistīts ar pašnodarbinātajiem un to saimniecisko darbību. Tiks apskatīti tādi jautājumi kā vispārējā nodokļa maksāšanas kārtība, samazinātā patentmaksa, saimnieciskā darbība īpašuma izīrētājiem, minimālās VSAOI un ienākumu deklarēšana. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Maira Lāce. Norise – 20. februārī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/aktualitates-pasnodarbinatajiem
Kontaktinformācija:
Latvijas Grāmatvedības klubs
Tālrunis +371 28242360
E-pasts: [email protected]