SEMINĀRI LATVIJAS GRĀMATVEDĪBAS KLUBA BIEDRIEM


Latvijas Grāmatvedības klubs (LGK), ko izveidojis Nodokļu likumdošanas izglītības centrs (NLIC) kopā ar Neilandes nodokļu konsultācijām, sniedz iespēju grāmatvežiem uzlabot savas zināšanas, celt savu kompetences līmeni un augt profesionāli. Tāpat LGK sniedz iespēju pirmajiem 100 laimīgiem grāmatvežiem pieteikties klubam ar 900 eiro atlaidi gada dalības maksai.

Kā norāda nodokļu konsultante Jadviga Neilande, LGK palīdzēs grāmatvežiem vienmēr būt informētiem par jaunumiem likumdošanā un saņemt ievērojamas izaugsmes iespējas. Ar Latvijas Grāmatvedības kluba palīdzību grāmatveži var saņemt nepārtrauktu, aktuālu informāciju par jaunumiem normatīvajos aktos, kas regulē organizācijas grāmatvedības un nodokļu uzskaiti, speciālistu konsultācijas, kā arī sniedz pieeju ievērojamam skaitam materiālu, kas palīdzēs tiem savu darbu izpildīt precīzi un bez kļūdām.
 
Turklāt, kā uzsver J. Neilande, LGK biedriem būs iespēja par brīvu piedalīties ne tikai Nodokļu likumdošanas izglītības centra (NLIC) grāmatvedības un nodokļu tiešsaistes semināros, bet iespēju robežās tiks nodrošināta bezmaksas dalība arī citu jomu semināros, kas grāmatvežiem varētu būt noderīgi un interesanti.

“Nodokļu likumdošanas izglītības centram ir izveidojusies lieliska sadarbība arī ar citiem mācību centriem, kas nozīmē, ka iespēju robežās LGK biedriem būs iespēja par brīvu apmeklēt arī citu mācību centru seminārus, ja to saturs grāmatvežiem būs noderīgs. Par dažādām iespējām ņemt dalību ne tikai NLIC, bet arī citu mācību centru apmācībās LGK biedri tiks regulāri informēti,” norāda J. Neilande. 
 
Jau tagad ikviens LGK dalībnieks var iepazīties ar sev pieejamajiem
SEMINĀRIEM UN APMĀCĪBĀM:

 
 

» Aktuāls seminārs: Uzņēmuma sadarbība ar riska grupas personām. Semināra ietvaros tiks noskaidrots, kas ir riska grupas personā un kā to identificēt. Tāpat tiks apskatīti jautājumi par to, kā uzņēmumam pareizi organizēt sadarbības procedūru ar esošiem un jauniem sadarbības partneriem, kā uzņēmumam rīkoties, ja pirms sadarbības ir zināms, ka partneris ir risku grupas personu sarakstā un ko darīt uzņēmumam, ja pēc veiktas sadarbības datuma ir konstatēts, ka partneris ir ievietots risku grupas personu sarakstā. Seminārā tiks apskatītas arī riski un sekas saistībā ar uzņēmuma sadarbību ar riska grupas personām.  SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, norise – 20. septembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/riska-grupas-personas

» Apmācības tiešsaistē: Kā pareizi uzskaitīt reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus. Semināra ietvaros tiks apskatīti jaunumi par reprezentācijas izdevumiem un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem. Apskatīti arī jautājumi par uzaicinātās puses izdevumu atmaksas kārtību, izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, nodokļu riskiem, par reprezentācijas izdevumu un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu būtību, kā arī aplūkots tas, kā izdevumus iekļaut peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Tiks sniegtas arī atbildes uz jautājumiem par attaisnojuma dokumentiem un to pareizu noformēšanu, PVN un UIN normu piemērošanas kārtību, kā arī aplūkosim VID auditos konstatēto pārkāpumu apkopojumu. SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ. Lektore – Jadviga Neilande, norise – 20. septembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/izdevumu-uzskaite

» Tiešsaistes seminārs: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju risku novēršana. Semināra ietvaros tiks apskatītas praktiskas situācijas, kas nepieciešams no klienta, kādas ziņas par viņu jāievāc, un kādi dokumenti jāpieprasa. Seminārā tiks apskatīts kādi nolikumi un kādas veidlapas ir nepieciešamas un kas tajās jāraksta, kā arī jaunumi un aktualitātes. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 11. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/nill-sankcijas

» Tiešsaistes seminārs: Grāmatvedības uzskaite, reģistri, attaisnojuma dokumenti, PVN rēķins un citi jautājumi. Semināra ietvaros tiks apskatīti svarīgākie jautājumi un aktualitātes saistībā ar grāmatvedības uzskaiti, tai skaitā par NILLN TPF IKS, komercnoslēpumu, grāmatvedības organizācijas dokumentiem, grāmatvedības politiku un kontroli, darījumu grāmatošanu pēc būtības, saimnieciskajiem darījumiem, dokumentiem kopijām, labojumiem, avansa norēķiniem, dokumentu apriti. Tāpat liela vērība tiks pievērsta grāmatvedības reģistriem un to veidiem, dokumentu glabāšanai, PVN rēķiniem u.tml. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 18. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/gramatvedibas-uzskaite

» Seminārs tiešsaistē: Praktiska gatavošanās gada pārskatam, darījumu iegrāmatošana. Inventarizācija dabā un grāmatvedībā pa bilances posteņiem. Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt aktuālu informāciju par inventarizācijas veikšanu, dokumentu noformēšanu, korekciju veikšanu, pamatlīdzekļu inventarizāciju, reprezentatīvās automašīnas, UIN un PVN aprēķināšanu, krājumu inventarizāciju, debitoru un kreditoru pārbaudi un saskaņošanu. Tāpat tiks pievērsta uzmanība jautājumiem par avansu norēķiniem, aizdevumiem vadībai, nerezidentiem, uzkrājumiem, debitoriem un ieņēmumi norakstīšanu. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 26. oktobrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/gatavosanas-gada-parskatam

» Apmācības tiešsaistē: Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite. Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt plašu un aktuālu informāciju par pamatlīdzekļu uzskaiti un grāmatošanu. Tai skaitā tiks apskatītas tādas tēmas kā GP posteņi, PL vērtības kritērijs, detaļu uzskaite, ražošanas pašizmaksa, PL apmaiņa, finansējuma saņemšana par PL iegādi, PL novērtēšana, nolietojums, pārvērtēšana, izslēgšana u.tml. Plaša uzmanība tiks pievērsta arī jautājumiem par krājumiem – to uzskaitei, dokumentācijai, novērtēšanai, norakstīšanai, nocenošanai, grāmatošanai utt. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 1. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/uzskaite
 
» Vienas dienas seminārs: UIN deklarācijas praktiska sagatavošana. Semināra ietvaros būs iespēja uzzināt visu, kas jāzina par UIN deklarāciju aizpildīšanu – par dividendēm, ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem un pakalpojumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, soda naudām, cesijas darījumiem, avansiem, darba aizsardzības izdevumiem, debitoru parādiem, procentu maksājumiem, aizdevumiem, atvieglojumiem u.tml. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 8. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/UIN-deklaracijas-sagatavosana

» Seminārs tiešsaistē: Darba alga un nodokļi. Sociālā drošība. Privātā apdrošināšana. Semināra ietvaros tiks apskatīti jautājumi par apliekamo ienākumu, par attaisnotajiem izdevumiem, autortiesībām, par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, veselību un ziedojumi u.c. Tāpat uzmanība tiks pievērsta jautājumiem par uzņēmumu līgumu, diferencēto neapliekamo minimumu, atvieglojumiem par apgādājamām personām, darba līgumiem un uzņēmumu līgumiem. Tāpat tik skatīti virkne citu jautājumu, kas saistīti ar darba algu un nodokļiem, sociālo drošību un apdrošināšanu. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 15. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/alga-un-nodokli

» Seminārs tiešsaistē: Darba tiesības, algu aprēķināšana, līgumu paraugi. Semināra ietvaros tiks apskatīti svarīgākie jautājumi saistībā ar darba tiesībām, algu aprēķināšanu un līgumu paraugi. Būs iespēja uzzināt arī par darba samaksu, slimības naudas aprēķināšanu, pabalstiem un kompensācijām, atvaļinājumiem, darba stundu uzskaitēm, darbu svētku dienās un arīdzan par bērnu un jauniešu nodarbināšanu vasarā. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Semināra vadītāja – Jadviga Neilande, semināra norise – 22. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/darba-tiesibas-gramatvediba

» Tiešsaistes seminārs: Pievienotās vērtības nodoklis. Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visu nepieciešamo par Pievienotās vērtības nodokli, tai skaitā par PVN deklarācijas aizpildīšanu, PVN reverso darījumu noteikšanu un aprēķināšanu, pārrobežu darījumiem, pakalpojumiem ES un trešajās valstīs. Tāpat semināra ietvaros tiks apskatītas tēmas par PVN piemērošanu dažāda veida nozarēs un pakalpojumos. Īpaša uzmanība tiks veltīta arī darījumu uzrādīšanai grāmatvedībā, dokumentācijai, PVN korekciju veikšanai un PVN aprēķināšanai dažādās situācijās. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ.  Lektore – Jadviga Neilande, norise – 29. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/pvnKontaktinformācija:
Latvijas Grāmatvedības klubs
Tālrunis +371 28242360
E-pasts: [email protected]